ŠOLSKA PREHRANA V ŠOLSKEM LETU 2018/19

ŠOLSKA PREHRANA V ŠOLSKEM LETU 2018/19

Šola učencem ponuja naslednje obroke:

– zajtrk  (cena 0,50 €)

– dopoldansko malico  (cena 0,80 €)

– kosilo (cena 2,00€)

– popoldansko 2. malico (cena 0,80€).

 1. PRIJAVA NA PREHRANO
  Starši svojega otroka prijavijo na prehrano na predpisanem obrazcu  praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto. Tako otrok prejema šolsko prehrano od prvega dne novega šolskega leta.
  Prijavo lahko starši oddajo tudi kadarkoli med šolskim letom. V tem primeru otrok prejema šolsko prehrano naslednji dan od oddaje prijave.
 2. PREKLIC PRIJAVE oz. SPREMEMBE
  Vse spremembe šolske prehrane glede na prvotno prijavo morajo biti pisne in oddane v tajništvu šole.
  Prijavo na prehrano starši lahko kadarkoli prekličete na obrazcu, ki ga dobite v tajništvu šole ali na spletni strani šole. Preklic velja naslednji dan od oddaje preklica.
 3. ODJAVA IN PRIJAVA POSAMEZNIH OBROKOV

Prehrano svojega otroka (tudi če otrok prejema subvencionirano prehrano) morate pravočasno odjaviti en delovni dan prej do 8. ure v tajništvo (02-761-94-10) ali na spletni strani šole (www.solavidem.si). V primeru bolezni oz. izrednih okoliščin velja odjava tudi isti dan do 8. ure. Odjava prehrane za nazaj ni mogoča. V primeru nepravočasne odjave starši plačate polno ceno obroka.

 1. SUBVENCIONIRANJE PREHRANE

  SUBVENCIJA ZA MALICO
  Do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 545,98 €.

SUBVENCIJA ZA KOSILO
Do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 370,86 €.

 1. UVELJAVLJANJE PRAVICE DO SUBVENCIJE
 • Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni treba oddajati, saj bo šola upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred na osnovi podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
 • Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendij, na dan 1. 9. 2018.

Šolska svetovalna služba

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost