2.E

Petek, 15.5.2020

ŠPORT ŠPAS

Dragi učenci!

Po nekaj dneh dela ob računalniku in pisalni mizi bo vsem spet prijalo dodatno gibanje, ki ga lahko izvedete na prostem, v primeru slabega vremena pa tudi v hiši. Izbor nalog je pester, zanimiv in verjamemo, da se bo našlo za vsakega nekaj. Spodbudite člane svoje družine, da se vam pridružijo in s polnimi pljuči naredite nekaj koristnega za dobro počutje vseh vas.

Klikni TUKAJ.


Četrtek, 14.5.2020 

GLASBENA UMETNOST

LJUDSKA: OB BISTREM POTOKU JE MLIN

Ponovi pesmice, ki smo se jih naučili. Imaš jih v svojem zvezku. V pomoč imaš

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2

LJUDSKA PESEM: OB BISTREM POTOKU JE MLIN

Najprej poslušaj posnetek.

Pesmica ima 3 kitice. Prva in tretja kitica sta veseli, druga pa mirna, žalostna. Razmisli, zakaj.

Ali veš, kaj je to mlin ? Kako deluje, boš izvedel/a na POSNETKU.

Preberi BESEDILO pesmi in se ga nauči. Zapoj pesmico.

V zvezek za GUM napiši naslov in ilustriraj vsebino pesmi.

ŠPORT

VODENJE ŽOGE

Najprej si oglej video posnetek. https://www.youtube.com/watch?v=y7LbLSDRnD4&t=24s

Poišči si žogi, kot si videl/a na posnetku. Dobro ogrej in razmigaj svoje telo s tekom in gimnastičnimi vajami.

Vadi vodenje žoge. Tekmuj s člani družine kdo dlje časa in pravilneje vodi žogo.

SLOVENŠČINA

SREČKO KOSOVEL: BURJA; B/13

Ponovi izštevanko Burja

Burja piha čez gore,

dežek pada na polje.

Sonce se skoz veje smeje,

veter pa oblake šteje:

en, dva, tri, pojdi ven ti!

V berilu na strani 13, poišči pesem Burja. Glasno preberi pesnika in naslov, nato še celo pesmico. Pripoveduj o čem govori pesem.

V zvezek za pravljice s pisanimi črkami napiši  pesnika, naslov pesmi  in  prepiši pesmico s pisanimi črkami. Oblika naj bo kot je pesmica. Pesmico se nauči na pamet.

MATEMATIKA

RAČUNAMO DO 100; SDZ3/14,15

Danes utrjujemo  znanje računanja do 100.

V SDZ, 3.del,  stran 14, 15 reši naslednje naloge:

1.naloga: iz treh števil sestavi dva računa seštevanja in dva računa odštevanja.

2.naloga: izračunaj račune, rezultate uredi po velikosti in ustrezno zapiši črke. Preberi rešitev.

3.naloga: izračunaj račune s tremi števili. Najprej izračunaj prvi dve števili, nad števili napiši vmesni rezultat, nato prištej/odštej še tretje število.

4.naloga: izračunaj račune in v preglednico vpiši ustrezne črke. Preberi rešitve.

5.naloga: izračunaj in odgovori.

Čez vikend reši naloge v Moji matematiki.

SPOZNAVANJE OKOLJA

KAKO SE GIBAJO IN PREMIKAJO; SDZ/90

Oglej si video. https://www.youtube.com/watch?v=gXbLiahcPn4

Nato v SDZ na strani 90 poglej in preberi vse o gibanju in premikanju. Nato v zvezek prepiši naslov z rdečo KAKO SE GIBAJO IN PREMIKAJO, besedilo prepiši.


Sreda, 13.5.2020 

GLASBENA UMETNOST

IZŠTEVANKA PŠŠŠT – TI LOVIŠ

Se spomniš izštevank? Palček skakalček, En ten tenera …(ponovi jih, lahko ob zvezku).

Danes se boš naučil/a še eno izštevanko. Ampak, ta se poje.

Poslušaj IZŠTEVANKO večkrat. Preberi si BESEDILO  in  se ga nauči. Pri zvezdici položi prst na usta in si tiho. Pesem je napisala pesnica, melodijo zanjo pa skladatelj.

V zvezek izštevanko napiši ali nalepi in jo  ilustriraj.

SLOVENŠČINA

PISANE ČRKE

V zvezek z vmesno črto zapiši vse pisane male in velike črke.

Ko končaš, v DZO, na strani 114 dobro poglej sliko in zapiši lepe, razširjene povedi s pisanimi črkami.

 MATEMATIKA

ODŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100, SDZ3/13

Nadaljuj z reševanjem nalog v SDZ stran 13:

  1. naloga:računaj v zvezek na dolgi način, še vedno piši »nogice«
  2. naloga:členi pri odštevanju – zmanjševanec, odštevanec, razlika
  3. naloga:natančno preberi, napiši račun in odgovor
  4. naloga: najprej izračunaj, nato pobarvaj

SPOZNAVANJE OKOLJA

KAKO DELUJEJO SDZ/89

V SDZ, na strani 89, poglej fotografije, poimenuj stroje, kakšno delo opravljajo. Poimenuj sestavne dele strojev. Nato preberi vse, kar je zapisano.

Poglej in poimenuj slike (škarje, klešče, klešče za trenje lešnikov). Primerjaj njihovo delovanje. Zapisano prepiši v zvezek. Z rdečo napiši naslov KAKO DELUJEJO  besedilo prepiši. V MKPO (mala knjižica poskusov in opazovanj), na strani 16, opravi preizkuse. Svoja opažanja zapiši  in nariši v to knjižico.

ANGLEŠČINA

Danes boš učno snov spoznaval skozi naslednji posnetek: https://youtu.be/4chdS3WQEEc


Torek, 12.5.2020

SLOVENŠČINA

NEUMETNOSTNO BESEDILO LUTKE SDZ2/66,67,68

Glasno preberi besedilo Lutke, V SDZ, drugi del, na strani 66,67,68. Če si nisi vsega zapomnil/a, preberi še enkrat.

Reši naloge v SDZ, 2. del, na strani 66,67,68.

MATEMATIKA

ODŠTEVAM  DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 (DE-DE=DE) SDZ3/11,12

Ponovno si poglej  POSNETEK za lažje razumevanje snovi.

Rešuj naloge v SDZ, 3 del, na strani 11 in 12. Pri 8 nalogi, stran 11, računaj tako, da drugo število razčleniš na desetice in enice (riši nožice).

SPOZNAVANJE OKOLJA

GIBANJE

Dobro si oglej POSNETEK. Si si zapomnil/a kaj je gibanje? Ali se gibajo samo živa bitja ali tudi predmeti? Pripravi si  avtomobilček, žogo, vetrnico, igračko na kolesih, ki jo vlečemo, model valja.

Sedaj jih poskušaj na različne načine spraviti v gibanje (vlečenje, potiskanje, pihanje …). Natančno opazujte gibanja. Svoja opažanja zapisuj v tabelo.. V zvezek za SPO napiši naslov z rdečo GIBANJE in prilepi tabelo, ki si jo rešil/a.

ŠPORT

LOVLJENJE IN PODAJANJE ŽOGE Z ROKO IN NOGO

Poglej posnetka. Nato se ogrej s tekom in gimnastičnimi vajami za celo telo. Uporabi kakršno koli žogo.

https://www.youtube.com/watch?v=VU39qhaRhFY&t=14s

https://www.youtube.com/watch?v=h04YUBEuuds


Ponedeljek, 11.5.2020

ANGLEŠČINA

Danes boš učno snov spoznaval skozi naslednji posnetek: https://youtu.be/6L8jvzEGm30

MATEMATIKA

ODŠTEVANJE DVOMESTNIH ŠTEVIL DO 100 (DE-DE=DE), SDZ3/11

Za lažje delo si pripravi material (kocke, palčke,…)

Pozorno poslušaj na POSNETKU razlago snovi, reši naloge po navodilih.

ŠPORT

GIMNASTIČNE VAJE

Poglej posnetek, pripravi se na šport. Preden se razgibaš, teči okrog hiše, po dvorišču. Naredi gimnastične vaje, da razgibaš telo. Loti se gimnastičnih vaj. Tekmuj s člani družine, ki so s teboj, kdo boljše in pravilnejše izvede:

PREVAL NAPREJ

PREVAL NAZAJ

STOJA NA LOPATICAH

LASTOVKA

SLOVENŠČINA

PREDLOGI V – IZ, NA – S/Z, SDZ2/62,63

Oglej si POSNETEK. Pripravi si predmete (škatlo, žogo, svinčnik, kocko,…)na mizo zraven sebe. Izvedi dejavnosti. Primere najdeš TUKAJ.

Poišči SDZ, drugi del, odpri in reši naloge na strani 62 in 63.

NEUMETNOSTNO BESEDILO: SIMON V LUTKOVNI DELAVNICI SDZ2/64,65

Se spomniš lutkovne predstave Žogica Marogica? Oglej si POSNETEK.

Zakaj smo ji rekli lutkovna? Ker so nastopale lutke. Katere lutke vse poznaš? Lutke so lahko premične ali nepremične. Premične se delijo na ročne lutke (nataknejo se na prste roke), senčne lutke (vidna je samo njihova senca na platnu),marioneta ali viseča lutka (lutka na nitkah).

V SDZ na strani 64  dvakrat natančno preberi besedilo Simon v lutkovni delavnici. Ko končaš, pripoveduj nekomu od sorodnikov, kaj si prebral/a.

Reši naloge na strani 65.


Petek, 8.5.2020

 SLOVENŠČINA

MALA IN VELIKA PISANA ČRKA F, DZO2/112,113

V DZO2, na strani 112 in 113 poglej tretjo črko, to je pisani f.

https://www.youtube.com/watch?v=dGDFhu_8-xM

https://www.youtube.com/watch?v=XaFLRrZIflw

https://www.lilibi.si/solska-ulica/slovenscina/dezela-abc/pisane-crke/f/kako-napisemo-to-crko

SPOZNALI SMO SDZ2/60; PREVERIM SVOJE ZNANJE SDZ2/61

V SDZ, drugi del, na strani 60, ponovi o opisih in besedah s širšim pomenom. Ko končaš, na naslednji strani reši Preverim svoje znanje. Odgovore piši z nalivnim peresom ter tiskano malo in veliko abecedo. Pazi na veliko začetnico. Piši cele povedi, ne samo besede.

LIKOVNA UMETNOST

RISANJE/  ZRCALNA SLIKA, LESENE BARVICE

S čim vse lahko rišemo? Z vsem, kar pušča sledi. Barvice, svinčniki, flomastri, voščenke, opeka, oglje…

Preden začneš z delom, pojdi ven, pred hišo in opazuj naravo. Kakšna je? Vrt, travnik, sadovnjak, cvetlične grede,… je urejeno, zeleno? Dobro si oglej dve stvari, ki sodite skupaj. Hiše, vrt, mogoče gozd, potok.

Danes uporabi lesene barvice. Nariši kar si si zapomnil. Riši z obema rokama hkrati. Z levo in desno, isti motiv. Kar rišeš z desno, hkrati riši tudi z levo. Poskusi, saj bo šlo. Ko končaš, mi pošlji.


Četrtek, 7.5.2020 

GLASBENA UMETNOST

PETJE PESMIC

Ponovi pesmice, ki smo se jih naučili. Imaš jih v svojem zvezku. V pomoč imaš

https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/pesmice-2

V SDZ za glasbeno umetnost ponovi na strani 22/ Glasbila s tipkami, na strani 23/ Ljudska glasbila in na strani 27/ Pihala.

ŠPORT

PRESKAKOVANJE KOLEBNIC

Preden vzameš kolebnico, teči in razgibaj svoje telo. Ne pozabi, da se moraš dobro segreti preden začneš telovaditi.

Kolebnico moraš preskočiti osemkrat zaporedoma. To je tvoj cilj.

SLOVENŠČINA

POSLUŠANJE,  GLEDANJE DOBER TEK, SDZ2/ 58,59

Premisli in povej, kaj je zdrava, kaj pa nezdrava prehrana. Se spomniš o kulturi prehranjevanja? Sedaj si  TUKAJ  oglej posnetek. Po posnetku odgovori na   VPRAŠANJA. Če si nisi vsega zapomnil/a, si oglej posnetek še enkrat. Reši naloge v SDZ2, na strani 58,59.

MATEMATIKA

ODŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 (DE-D=DE), SDZ3/9,10

Dane se bomo naučili odštevati desetice. Dobro POGLEJ   posnetek in reši naloge v SDZ tretji del, na strani 9 in 10.

SPOZNAVANJE OKOLJA

PREVERIM SVOJE ZNANJE SDZ/87

Poglej v SDZ, na strani 87 fotografije. Nato reši preverjanje na strani 87. Piši v zvezek s penkalom in uporabljaj malo in veliko tiskano abecedo.


Sreda, 6.5.2020

GLASBENA UMETNOST

ENKRAT JE BIL EN ŠKRAT

Zapoj nekaj pesmic, ki smo se jih učili (Pomladna, Pleši, pleši črni kos, Dva majcena šopka,…)

Poslušaj PESMICO.  Večkrat pesmico poslušaj in jo poskusi zraven zapeti.

Ko se BESEDILO naučiš,  v zvezek za pesmice napiši naslov in jo ilustriraj.

SLOVENŠČINA

TILEN – OPIS OSEBE SDZ2/56,57

V SDZ2, na strani 56, dvakrat glasno preberi besedilo Tilen. Ustno odgovori na VPRAŠANJA.

V SDZ, 3. del, na strani 57, odgovori na vprašanja. Piši z malimi tiskanimi črkami. Pazi na začetek povedi, imena, priimke, piko. Veš, kaj sledi pri tem – velika začetnica.

Na strani 56, na rumenem listku je navodilo za tebe. Upoštevaj ga, pripravi ga do srede, 13.5.2020. Posnemi se in mi posnetek pošlji.

MATEMATIKA

SEŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA  DO 100 SDZ3/8

Ponovno si oglej posnetek TUKAJ, ponovi računanje z dvomestnimi števili. Nato reši naloge v SDZ, 3. del, na strani 8.

Čaka te domača naloga v Moji matematiki.

 SPOZNAVANJE OKOLJA

SPOZNALI SMO – UTRJEVANJE SDZ/87

Preberi trditve. Če je trditev pravilna, jo ponovi, če ni, povej pravilno. Trditve NAJDEŠ  TUKAJ . Poglej tudi POMLAD in  MOJE TELO.

ANGLEŠČINA

Današnjo učno snov boš predelal z naslednjim posnetkom: https://youtu.be/Se5O_jg6ZyY


Torek, 5.5.2020

SLOVENŠČINA

MARTIN JE ZBOLEL SDZ2/54,55

Glasno preberi besedilo Martin je zbolel, V SDZ, drugi del, na strani 54. Če si nisi vsega zapomnil/a, preberi še enkrat.

Nadaljuj pripoved o Martinu, nato reši naloge v SDZ, 2. del, na strani 55.

MATEMATIKA

SEŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA DO 100 (DE+DE=DE) SDZ3/7

V karirasti zvezek za matematiko napiši naslov SEŠTEVAM DVOMESTNA ŠTEVILA.  Prepiši račune in jih izračunaj.

20+25=      30+56=     40+39=    36+20=    75+20=    62+30=    37+40=      52+40=    70+25=    22+77=

Kako pa bi zračunal/a račun 24+34?

Natančno si poglej posnetek TUKAJ in upoštevaj navodila za reševanje.

V zvezek prepiši tabelsko sliko  TUKAJ

Sedaj pa reši naloge v samostojnem delovnem zvezku, tretji del, stran 7. Rešuješ lahko tudi ČEBELČKA.

SPOZNAVANJE OKOLJA

KULTURA PREHRANJEVANJA

Razmisli, kako je , ko se družina zbere pri kosilu. Kaj je potrebno pripraviti na mizo, kakšen red je pri mizi, kako se počutite, ko je zbrana vsa družina.

Poglej.

https://www.youtube.com/watch?v=0GcmLFBtT64

https://www.youtube.com/watch?v=O4CllF7IzTA

Preseneti svoje starše in vsak dan pripravi mizo za kosilo. Seveda, lahko tudi ob katerem koli obroku.

ŠPORT

PRESKAKOVANJE KOLEBNICE

Poglej video in ga poskusi upoštevati.

TELOVADIMO

Uporabi dejavnosti, da boš poskrbel za svoje zdravje.


Ponedeljek, 4.5.2020

ANGLEŠČINA

Danes je čas za preverjanje znanja.

V pomoč ti naj bo naslednji posnetek, kjer berem vprašanja in odgovore in te vodim skozi samo preverjanje: https://youtu.be/a3UIXIS4CZg

Preverjanje pa boš reševal preko naslednjega obrazca: https://drive.google.com/open?id=188j0s5Le0luynIQLhJGzGvvvE760kNl_zzAs2m80hCA

MATEMATIKA

SEŠTEVANJE DVOMESTNIH ŠTEVIL DO 100 (DE+D=DE), SDZ3/5,6

Ustno seštej račune, ki so zapisani

20 + 5 = ___        40 + 8 = ___     9 + 60 = ___    50 + 6 = ___   7 + 70 = ___   90 + 1 = ___

4 + 30 = ___

V samostojnem delovnem zvezku, tretji del, poglej naloge na strani 5 in 6.

Sedaj dobro prisluhni razlagi  TUKAJ

Po ogledu, reši naloge na strani 5 in 6.

V zvezek zapiši naslov in prepiši račun in grafični zapis. Odpri TUKAJ

ŠPORT

VAJE ZA RAVNOTEŽJE

Preden se razgibaš, teči okrog hiše, po dvorišču. Oglej si video in poizkusi narediti vse vaje.

https://www.youtube.com/watch?v=6WjthHwXm30

Sedaj pa sam/a naredi

Štorkljo stoj na eno nogi, stopalo druge noge položi ob koleno stojne noge, roke odroči.

Letalo/lastovka stoj na eno nogi, nagni se naprej, drugo nogo stegnjeno potisni nazaj, roke odroči.

Vrvohodec hodi po črti naprej, nazaj, v stran, po prstih, v stran s križanjem nog … Roki imej odročeni.

SLOVENŠČINA

MALA IN VELIKA PISANA ČRKA p, DZO2/110,111

V DZO2, na strani 110 in 111 poglej tretjo črko, to je pisani p.

https://www.youtube.com/watch?v=khaQbcPhFPY

https://www.youtube.com/watch?v=TfWLzPnaULg

https://www.youtube.com/watch?v=-7lqLDCX1gY

Sedaj ga zapiši kot v šoli: po zraku, mizi, tleh, hrbtu, …Nato na listu, kot pri pouku.  Mali in veliki pisani p zapiši v zvezek z vmesno črto.

Upoštevaj Binetovo navodilo v DZO drugi del,  na strani 111.

PRI ZOBOZDRAVNICI SDZ2/52,53

V SDZ, drugi del, na strani 52, glasno preberi Pri zobozdravnici. Če si nisi dovolj zapomnil/a, preberi še enkrat. Pripoveduj, o čem si prebral/a.

Reši nalogo na naslednji strani, stran 53. Piši z malimi tiskanimi črkami, pazi na veliko začetnico (na začetku povedi, pri imenih in za piko). 

Morda vam bo všeč tudi...