3.E

Petek, 15. 5. 2020

DAN DEJAVNOSTI – ŠPORTNI DAN

Dragi učenci!

Po nekaj dneh dela ob računalniku in pisalni mizi bo vsem spet prijalo dodatno gibanje, ki ga lahko izvedete na prostem, v primeru slabega vremena pa tudi v hiši. Izbor nalog je pester, zanimiv in verjamemo, da se bo našlo za vsakega nekaj. Spodbudite člane svoje družine, da se vam pridružijo in s polnimi pljuči naredite nekaj koristnega za dobro počutje vseh vas.

Za navodila izvedbe klikni PRIPONKO.


Četrtek,14. 5. 2020

MATEMATIKA

Odštevam desetice

DZ, str. 38, 39

 • Tudi danes imaš razlago snovi v spodnji povezavi. Pozorno prisluhni. Posnetek poglej vsaj dvakrat.

https://www.youtube.com/watch?v=hIiq26Qwr9o

 • Na strani 38 si najprej poglej slikovni prikaz in zapis računa.
 • Zdaj pa se loti nalog v DZ MAT na strani 38 in 39.

Pri računanju bodi pozorni le na DESETICE IN ENICE, saj se stotice ne spremenijo.

 • Pa še besedilno nalogo napiši. Saj veš, za račun s posnetka 680 – 50.

Preden začneš, napiši naslov: ODŠTEVAM DESETICE

SLOVENSKI JEZIK

Popravljalnica igrač

B, str. 44, 45

 • Razmisli in ustno odgovori:
 1. Katera je tvoja najljubša igrača?
 2. Na kratko jo opiši.
 3. Kaj bi naredil, če bi se pokvarila tvoja najljubša igrača?
 4. Misliš, da bi ti v tvojem kraju prišla prav popravljalnica igrač?
 • Preberi odlomek v Berilu na strani 44, 45.
 • Zapis v zvezek:

Bina Štampe Žmavc:

Popravljalnica igrač

Naštej književne osebe v pravljici.

Napiši, katera je glavna književna oseba in jo opiši.

V nekaj stavkih opiši dedkovo popravljalnico igrač.

Zapiši, kje se je pravljica dogajala (književno dogajanje).

 • V nadaljevanju nariši svojo sanjsko popravljalnico igrač.

ŠPORT

 Osnove odbojke – spodnji odboj

 • Najprej se ogrej – saj veš: od glave do pet.
 • Ponovi zgornji odboj, ki si se ga naučil.
 • Poglej si naslednji posnetek.

https://www.youtube.com/watch?v=i1fTC_MCY2s

 • Sedaj vzemi žogo ali balon in ob ponovnem ogledu poskušaj prikazano odbijanje izvesti še sam/-a (spodnji odboj).

SPOZNAVANJE OKOLJA

Segrevanje spreminja lastnosti snovi

DZ 93, 94 .

 • Ponovi snov s to predstavitvijo. Klikni TUKAJ.
 • Če želiš izvedi NAŠ MALI PROJEKT, v DZ na strani 93, 94.
  Pomembno: projekt lahko izvedeš le skupaj z odraslo osebo!
 • Temperature ni potrebno meriti s termometrom. Lahko
  štopaš čas, kdaj se začnejo spremembe.

Lahko pa samo zapišeš  svoja predvidevanja in končna opažanja.


Sreda, 13. 5. 2020

DOPOLNILNI POUK

Utrjuj poštevanko, količnike in večkratnike.

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_postevanka_1.html

https://interaktivne-vaje.si/matematika/mat_100/racunam_do_100_deljenje.html

MATEMATIKA

Prištevam desetice

DZ 3/36, 37

 • Danes imaš razlago snovi v spodnji povezavi. Pozorno prisluhni. Posnetek poglej vsaj dvakrat.

https://www.youtube.com/watch?v=M9WOzGdcYiQ

 • Oglej si slikovno ponazoritev računa na modri podlagi v DZ na str. 36.
 • Zdaj pa se loti nalog v DZ MAT na strani 36 in 37. Pri računanju bodi pozorni le na DESETICE IN ENICE, saj se stotice ne spremenijo.
 • Pa še besedilno nalogo napiši. Saj veš, za račun s posnetka 730 + 20. Preden začneš, napiši naslov: PRIŠTEVAM DESETICE.

ŠPORT

Osnove odbojke – zgornji odboj

 • V ponedeljek si se seznanil/-a z odbojko. Danes boš z delom nadaljeval/-a.
 • Najprej se ogrej – saj veš: od glave do pet.
 • Sedaj vzemi žogo ali balon in ob ponovnem ogledu poskušaj prikazano odbijanje izvesti še sam/-a (zgornji odboj).

SLOVENSKI JEZIK

 Vzpon na Storžič – neumetnostno besedilo

DZ 2/72, 73

 • Preberi besedilo v modrem pravokotniku.
 • Reši naloge na straneh 72 in 73.

Pri reševanju nalog ti ja lahko v pomoč ta razlaga:

https://www.youtube.com/watch?v=x-cGeIiS_o0

 • Če želiš lahko rešiš dodatno nalogo:

https://www.lilibi.si/mestni-trg/slovenscina/jezikarija/na-hrib-s-hriba

https://www.thatquiz.org/sl/classtest?OR5ZE8HG

GLASBENA UMETNOST

Različne zvrsti glasbe

 • V zvezek zapiši naslov:

Različne zvrsti glasbe

Klasična glasba, narodnozabavna glasba, zabavna glasba, Jazz ali džes.

TJA

 • Danes boš učno snov spoznaval skozi naslednji posnetek:

https://youtu.be/FyMBO1gOaWU


Torek, 12. 5. 2020

MATEMATIKA

Prištevam in odštevam enice

DZ 3/34, 35

 • Za ogrevanje možganov reši v matematični zvezek 3 besedilne naloge. Besedilo tudi prepiši.

1. Tanja je kupila kolo. Plačala ga je s tremi bankovci po 50 €. Trgovka ji je vrnila 8 €. Koliko je stalo Tanjino kolo?

2. V sodu je bilo 222 litrov soka. Popili smo 9 litrov soka. Koliko litrov soka je še v sodu?

3. Sonja je seštela dve števili in dobila rezultat 555. Prvo število je bilo manjše od 550, drugo pa manjše od 9. Kateri dve števili je seštela? Poišči vse možne rešitve.

 • Samostojno reši naloge v DZ, str. 34, 35.
 • Besedilne naloge pozorno preberi. Podčrtaj ključne podatke. Ponovno preberi vprašanje. Zapiši račun in odgovor. Bodi pozoren na zapis merskih enot, kjer je to potrebno.

SLOVENSKI JEZIK

Nebo, ne bo

DZ 2/71

 • Preberi besedilo v modrem pravokotniku. S svinčnikom podčrtaj vse besede nebo in ne bo. Ali opaziš razliko v njunem pomenu?
 • Preberi pogovor med deklico in dečkom, ter dopolni dekličino poved.
 • Reši 1. in 2. nalogo.
 • Ne pozabi zapis v zvezek:

Nebo, ne bo

DZ, str. 71
Zjutraj je bilo nebo jasno.
Upam, da ne bo deževalo.

Še sam zapiši po en primer uporabe besede nebo in ne bo.

SPOZNAVANJE OKOLJA

Nevarne lastnosti snovi in oznake

DZ 92

 • Preveri poskus.
  Kaj se je zgodilo z jabolčnim krhljem, koščkom krompirja oz. snovjo, ki si jo opazoval. Opažanja zapiši ali v knjižico poskusov ali v zvezek.
 • Preberi DZ str. 92.
 • TUKAJ ponovi znake za nevarne snovi.

Kakšna nevarnost je bila predstavljena?

Kako se pred njo zaščitimo?

Kje vse najdemo izdelke, ki lahko vsebujejo nevarne snovi?

LIKOVNA UMETNOST

Slikanje ali risanje

 Glede pripomočkov lahko izbiraš med barvicami ali flomastri. Če imaš doma vodene
barvice ali tempere, se lahko lotiš tudi slikanja z njimi.
Naloga: Nariši kakšen zanimiv dogodek, ki se ti je pripetil v tvoji družini v času KORONAVIRUSA. Pri risanju in barvanju bodi vztrajen in natančen.


Ponedeljek, 11. 5. 2020

ANGLEŠČINA

Danes boš učno snov spoznaval skozi naslednji posnetek: https://youtu.be/llCXjTK68YY

 

GLASBENA UMETNOST

TOLKALA (2 uri)

Najprej, pa ogrej roke. Najstarejše tolkalo so naše roke. Z njimi lahko udarjamo, ploskamo, drgnemo, gladimo, trkamo, tleskamo in tako ustvarimo veliko zvokov.

Z rokami ustvarjajo različne zvoke.

 • Poglej si spodnji posnetek. Pred poslušanjem si pripravi DZ na strani 34.

Posnetek 2   

Novi pojmi:

Tolkala, tolkalist, udarjalka.

Posnetek 3 

SLOVENSKI JEZIK

Šopek

DZ, str. 70

 • Preberi besedilo v prilogi. Lahko ti ga prebere tudi kdo drug, ti pa poslušaš.
 • Besedilo lahko namesto branja poslušaš tudi na LiliBi strani (med interaktivnimi delovnimi zvezki).
 • V delovnem zvezku na strani 70 si oglej sličice in reši 1. nalogo. Vrstni red sličic zapiši z VRSTILNIM ŠTEVNIKOM.
 • V zvezek s pomožno črto zapiši naslov in reši 1. in 3. nalogo. Za vsako sličico zapiši vsaj 2 povedi. Pazi na pravilen zapis črk, besed in povedi. Piši s penkalom.
 • Tvoje rešitve lahko pregledajo starši ali pa jih pošljejo meni v pregled.
 • Besedilo za SLJ je TUKAJ.

MATEMATIKA

Odštevam enice

DZ 3/33

 • Oglej si slikovno ponazoritev računa na modri podlagi v DZ na str. 33.

Slikovni prikaz ubesedi. Zakaj so pri prikazanem računu desetice in enice poudarjene?

Verjetno si ugotovil, da moramo biti pri računanju pozorni le na desetice in enice, stotice se ne spremenijo.

 • Samostojno reši 3. in 4. nalogo.

Pri 4. nalogi bodi zelo pazljiv, saj boš moral računati s prehodom v novo desetico. Svetujem ti, da si prebarvaš DE in E kot ti kaže naloga zgoraj na modri podlagi. Stotice pa ne  pozabi prepisati.

ŠPORT

Osnove odbojke (zgornji odboj)

 • Za današnjo vadbo boš potreboval/-a katerokoli žogo ali balon. Pričeli bomo z učenjem odbojke.
 • Za začetek si oglej posnetek, kjer boš spoznal/-a nekaj osnov odbojke.

https://www.youtube.com/watch?v=HfrwzLAShmQ

 • Poglej si še naslednji posnetek.

https://www.youtube.com/watch?v=AMnaGRWFDEw

 • Sedaj vzemi žogo ali balon in ob ponovnem ogledu poskušaj prikazano odbijanje izvesti še sam/-a (zgornji odboj).

Petek, 8. 5. 2020

MATEMATIKA

Odštevam enice

DZ 3/32

 • V matematični zvezek napiši naslov Odštevanje enic brez prehoda in prepisuj naloge ter  jih reši. Ne pozabi na odgovor.
 1. V vrtnariji so imeli 225 sadik solate. 3 sadike so se posušile. Koliko
  sadik še imajo?
  R: 225 – 3 = __
  Predstavimo ga grafično.

(3 enice prečrtamo)

Račun izračunaj!

 1. V ribniku je bilo 326 žab. Priletela je štorklja in ujela 6 žab. Koliko žab je
  sedaj v ribniku?
  R: 326 – 6 = __
  Predstavimo ga grafično.

(Prečrtamo 6 enic.)
Račun izračunaj!

 1. V ribniku je bilo 330 žab. Štorklja je 4 žabe pojedla. Koliko žab je še v ribniku?
  R: 330 – 4 = __


Predstavimo ga grafično .

(Eno desetico spremenimo v enice in potem lahko 4 enice odvzamemo.)
Račun izračunaj!

 • Oglej si slikovno ponazoritev računa na modri podlagi v DZ na str. 32. Slikovni prikaz ubesedi.

Zakaj so pri prikazanem računu desetice in enice poudarjene?

Pri računanju moraš biti pozoren le na desetice in enice, stotice se ne spremenijo.

 • Samostojno reši 1. in 2. nalogo.

SLOVENSKI JEZIK   

PEKARNA MIŠMAŠ – poustvarjanje – 2 uri

 • Danes si boš ogledal/a gledališko igro SLG Celje Pekarna Mišmaš.

https://www.youtube.com/watch?v=bdnxezRDB-0&feature=youtu.be

 • Razmisli, kakšna je razlika med pravljico Pekarna Mišmaš in gledališko predstavo, ki si jo pravkar gledal?
 • ZAPIS V ZVEZEK:

Ogled gledališke predstave Slovenskega ljudskega gledališča Celje

PEKARNA MIŠMAŠ

Dobre književne osebe: ____________________

Slabe književne osebe: ____________________

Kraj dogajanja: ___________________________

Opiši književno osebo (gledališko vlogo), ki te je v gledališki igri najbolj pritegnila.  Kaj ti je bilo pri njej najbolj všeč?

Ilustriraj ali opiši v nekaj povedih najljubši prizor iz gledališke igre.

 SPOZNAVANJE OKOLJA

Snovi in spreminjanje njihovih lastnosti

DZ 92, MKPO 10, 11

 • Poglej si posnetek na LiliBi: Vpliv na spreminjanje lastnosti, preberi si
  Spreminjanje snovi in na koncu reši Kviz: lastnosti snovi.
  Do strani prideš tako, da na spletni strani LiliBi:
  1. izbereš spoznavanje okolja,
  2. izbereš jaz in narava,
  3. in izbereš snovi.
 • Glasno in natančno preberi besedilo v delovnem zvezku na strani 92 do poskusa, ki ga izvedi. Jabolčni krhelj lahko zamenjaš s koščkom krompirja, opazuješ lahko kruh ipd.
 • Izvedi poskus na str. 10, 11 v knjižici MKPO. Strani si jih lahko ogledaš tudi TUKAJ.

  Sam-a si izbereš še dve snovi za opazovanje, če nimaš žeblja ali mleka, ju zamenjaj z drugimi snovmi.

Četrtek, 7. 5. 2020

MATEMATIKA

Prištevam enice s prehodom desetice

DZ 3/30, 31

VIDEOKONFERENCA ob 16.00.

Pripravi zvezek, SDZ in pisala.

V matematični zvezek napiši naslov Prištevanje enic s prehodom desetice

SLOVENSKI JEZIK

Besede z nasprotnim pomenom – protipomenke

 DZ 2/69

 • Preberi zapis na rumenem lističu.

Zapisanim besedam išči nasprotja: mlad, vesel, spredaj, desno, noč, počasen, sit, moker, lep.  Npr. mlad -star

 • Reši naloge v DZ na strani 69.

ŠPORT

Delo po postajah

Danes se boš rekreiral/a po stanovanju. Izpolniti moraš gibalne naloge v vseh hišnih prostorih. Po vsaki opravljeni nalogi se vmes vrni v svojo sobo. Če katerega izmed prostorov nimate, nalogo opravi v prostoru, ki si ga sam izbereš. In gremo, pot pod noge! Morda doma najdeš koga, ki ti bo pomagal poiskati zaklad.

Športni lov na zaklad naj se prične v tvoji sobi. Navodila so TUKAJ.

SPOZNAVANJE OKOLJA – 2 uri

Vremenski pojavi in padavine

DZ 90, 91

 • Oglej si POSNETEK, ki govori o vremenu.
 • Naj te spomnim, kaj smo se o vremenu že naučili.
  Vremenski pojavi: oblaki, veter, megla
  Padavine: dež, sneg, toča, sodra, slana, rosa, ivje
  Vremenska stanja: oblačno, sončno, deževno, vetrovno
  Opazovanje in merjenje: Katere vremenske pojave merimo? (količino padavin, temperaturo zraka, hitrost in smer vetra)

Katere pa le opazujemo? (oblačnost)

Vreme napovedujejo vremenoslovci.

 • Glasno in natančno preberi besedilo o vremenskih pojavih v delovnem zvezku na strani 90.
  Vreme se spreminja. Vreme oziroma vremenske pojave pa opazujemo in temperaturo zraka merimo s termometrom, hitrost vetra merimo z vetromerom, smer pa z vetrokazom, količino padavin merimo z dežemerom.
 • Na spletu si oglej prispevka: VREMENSKI POJAVI, MERJENJE KOLIČINE DEŽJA – LILIBI.SI/MESTNI TRG3/SPOZNAVANJE OKOLJA/JAZ IN NARAVA/POJAVI/VREMENSKI POJAVI, MERJENJE KOLIČINE DEŽJA (https://www.lilibi.si/mestni-trg/spoznavanje-okolja/jaz-in-narava/pojavi)
 • Sedaj pa utrjuj novo snov v SDZ, str. 31, naloga 1.

·       V zvezek prepiši miselni vzorec (lahko čez 2 strani). Najdeš ga  TUKAJ.

 • MKPO, str. 20

Poišči našo Malo knjižico poskusov in opazovanj. Na zadnji strani imaš razpredelnico Vreme. Če nimaš knjižice klikni TUKAJ.

V razpredelnici boš ves teden opazoval/a vreme. Vsak dan ob istem času
zapiši kakšno je vremensko stanje (oblačno, sončno, deževno, vetrovno),
vremenski znak ter temperaturo ozračja (prosi starše, da skupaj
pogledate na termometer). Temperaturo zapišemo v stopinjah Celzija – °C Ob koncu opazovanja zapiši ugotovitve, kakšno je bilo vreme.

Morda vam bo všeč tudi...