3.E

Torek, 31. 3. 2020

DANES JE PO URNIKU KULTURNI DAN. KLIKNITE TUKAJ IN NAŠLI BOSTE VSA NAVODILA.


Ponedeljek, 30. 3. 2020

ANGLEŠČINA

 1. Nadaljuješ z izdelkom. Pri izdelovanju uporabljaj domišljijo. Na manjše kvadrate (torej tiste 3X3 cm) zapiši mesece (zato imaš 12 kvadratov za 12 mesecev). Spet si pomagaj z delovnim listom in zvezkom. Vsak kvadrat z mesecem prilepi na konec palčke.
 2. Palčke z meseci razporedi k ustreznemu letnemu času. Palčke zadaj pritrdi na krog, tako da se bodo spredaj videli meseci.
 3. Vzemi večje kvadrate (5X5). Vsakemu mesecu pripadajo 3 kvadrati. Na vsak kvadrat nariši kaj te najbolj spomni na določen mesec. Torej za vsak mesec 3 stvari (primer: DECEMBER- Christmas- božič, presents- darila, Santa- božiček).
 4. Kvadrate z risbami pritrdi na palčke k mesecem.
 5. Celoten izdelek predstavi staršem ali nekomu drugemu v svoji družini. Naštej jim letne čase, mesece. Potem pa te naj starši vprašajo kaj te spomni na določen mesec.
 6. Vesela bom kakšne fotografije tvojega izdelka 😊 izdelek pa boš prinesel tudi v šolo, zato ga skrbno shrani.

GLASBENA UMETNOST

Folklorne skupine

Na you tube si oglej posnetek nastopa folklorne skupine iz Lancove vasi. Bodi pozoren tudi na ljudske godce, ki spremljajo folklorno skupino.

https://www.youtube.com/watch?v=wOsEcHRpA-s

SLOVENSKI JEZIK

Varčujemo

DZ, str. 52, 53

V zvezek za jezik napiši naslov Varčujemo.  V delovnem zvezku na straneh 52 in 53 si izberi besedilo glede na težavnost (pero – lahko besedilo; zvezdica – srednje; utež – zahtevno besedilo). Preberi ga in v zvezek   s celimi povedmi odgovori na vprašanja.   Pazi na pravopis in čitljivost pisave.

MATEMATIKA

Utrjevanje poštevanke

SDZ, str. 42

 1. Ponovi poštevanke tistih števil, ki ti še ne gredo.
 2. Reševanje učnega lista

Na učnem listu je 30 računov poštevanke. Račune prepiši v zvezek. Po končanem prepisu imaš 3 minute časa za rešitev vseh računov poštevanke.

Učni list je TUKAJ.

Prosi starše, če ti preverijo pravilnost rešitev in napišejo koliko računov si pravilno rešil.

 1. V SDZ na strani 42 reši naloge od 1. – 4.
 2. Vaje za utrjevanje poštevanke na spletu:

https://vadnica.moja-matematika.si/ ali

https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/matematika_meni_1_5.html

ŠPORT

Preskakovanje kolebnice

Tek v naravi.

Gimnastične vaje.

Preskakovanje kolebnice

Potrebuješ kolebnico ali debelejšo vrv. Preveri, ali imaš kolebnico ustrezne dolžine (stopi na sredino kolebnice, ročaja ti morata segati do pazduhe).

Vadi različne načine preskakovanja kolebnice: Izvedi:

 • sonožne preskoke na mestu brez vmesnega poskoka,
 • sonožne preskoke na mestu z vmesnim poskokom,
 • enonožne preskoke na mestu (izmenjaje leva- desna noga),
 • preskoke kolebnice s prestopanjem,
 • preskoke kolebnice v teku.

Vsaj 20 ponovitev pri vsaki vaji.


Petek, 27. 3. 2020

SLOVENSKI JEZIK ( 2 uri)

 Vžigalnik

B, str. 67

 • Na spletni strani lilibi.si si oglej posnetek lutkovne predstave Vžigalnik.

https://www.lilibi.si/mestni-trg/slovenscina/zgodbe/vzigalnik

V berilu str. 67 si oglej   gledališki list in ga preberi.

Preberi naslov pravljice in avtorja pravljice. Pojasni, zakaj je poleg avtorja

pravljice napisano še eno ime.

 • Sedaj pa v zvezek za književnost napiši ime avtorja in naslov ter ilustriraj svoj najljubši del.
 • Če boš imel težave pri ogledu lutkovne predstave na LILIBI, si lahko ogledaš na

povezavi http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video  predstavo Štiri črne mravljice.

V zvezek za književnost nato napiši Anja Štefan: ŠTIRI ČRNE MRAVLJICE ter

zgodbico ilustriraj. Uživaj!

MATEMATIKA

Črta, točka

DZ, str. 10,11

 • Črte – ponovitev

Poznamo: ravne/krive, sklenjene/nesklenjene, lomljene črte. V zvezek napiši

naslov ČRTA, TOČKA in za vsako vrsto črt nariši po en primer v zvezek.

 • Točka – ponovitev

V zvezek nariši črti, ki se sekata. Mesto, kjer se dve črti sekata, označi s križcem in veliko tiskano črko. Temu mestu rečemo presečišče.   V zvezek nariši dve točki A in B. Poveži ju s tremi črtami – dvema krivima in eno ravno.

 • Ustno odgovori: Katera črta je najkrajša? Kako bi dokazali, da je ravna črta res najkrajša? Kako lahko izmerimo dolžino ravne črte? Ali lahko dolžino krive črte tudi izmerimo z ravnilom? Zakaj ne? Pri merjenju si lahko pomagaš z vrvico. Na krivo črto položi vrvico, nato pa jo iztegni in tako ugotoviš, kako dolga je črta v resnici. Dolžine narisanih črt izmeri z vrvico in tako dokaži, da je ravna črta res najkrajša. Bi lahko narisali še krajšo črto, ki bi povezovala obe točki?
 • V delovnem zvezku si oglej slikovni prikaz na modri podlagi in razmisli, kdo je narisal krajšo in kdo daljšo črto.
 • Samostojno reši naloge v DZ, str. 10-12.

SPOZNAVANJE OKOLJA

Naš mali projekt – marioneta

SDZ , str. 80

Veš, kaj je marioneta? Lahko tudi pogledaš v slovar slovenskega knjižnega jezika. https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika

Preberi navodila za izdelavo marionete v DZ, str. 80. Pripravi material in po predstavljenem postopku izdelaj marioneto.

Pri okrasitvi marionete bodi domiseln/a ter ustvarjalen/a.


Četrtek, 26. 3. 2020

MATEMATIKA

Skladni liki

SDZ 3 str. 8. in 9.

 • Reši naloge na str.8. in 9. Pri 3. in 4. nalogi si pomagaj z ravnilom.
 • V zvezek zapiši naslov Skladni liki in nariši nekaj skladnih likov.

ŠPORT

Športna abeceda

SLOVENSKI JEZIK ( 2 uri)

 1. ura: JURE, JURČEK / DZ, str. 49
 • V zvezek za jezik, zgoraj na sredino zapiši naslov MANJŠALNICE.

Spusti eno vrstico in napiši pravilo.

Če neko stvar zelo pomanjšamo, dobimo MANJŠALNICO.

NA PRIMER: Jure- Jurček,

žoga- žogica,

ključ- ključek

Zapiši za primere, ki so napisani, kako bi bili pomanjšani. Na koncu dodaj še

svoje primere.

volk-

roža-

veja-

igla-

pastir-

Odpri DZ – str.49. Za vajo reši naloge 1., 2. in 3. Piši s pisanimi črkami, podčrtuj z barvami.

 1. ura: SPOZNALI SMO, PREVERIM SVOJE ZNANJE

DZ, str. 50, 51

 • Odpri delovni zvezek in ga prelistaj. Posebej se osredotoči na snov, ki smo jo predelali na oranžni podlagi.
 • Preberi si zapise na rumenih lističih. Preberi si dialog na strani 50.
 • Nato samostojno rešiti naloge na strani 51. Piši s pisanimi črkami. Pazi na zapis črk in besed.

SPOZNAVANJE OKOLJA

ODPADKI

SDZ, str. 78, 79

 • Med odpadki je tudi veliko nevarnih odpadkov, ki so označeni s posebnimi znaki in so škodljivi za naravo in ljudi.
 • Poglej po stanovanju (čistila, razpršila, barve …) kakšni znaki za nevarnost so na njihovi embalaži. Prepoznaš jih po rdečem robu in črno oznako na sredini.
 • V SDZ za SPO, str. 78, reši nalogo 2.

Preberi prve tri odstavke v SDZ, str. 79.Ustno odgovori.

Kako človek s sekanjem gozdov vpliva na podnebne razmere na Zemlji?

Kako nastane kisli dež? Kaj se zgodi, ko pade kisli dež?

Kaj pomeni, da voda pronica v tla? Kaj je podtalnica?

Kateri so glavni onesnaževalci okolja?

 • Preberi navodilo in reši 3. in 4. nalogo, str. 79
 • Iz reklam izreži nekaj nevarnih izdelkov in jih zalepi v zvezek (lahko tudi narišeš).

 

Morda vam bo všeč tudi...