4.E

Petek, 29. 5. 2020

RU

Jaz v času koronavirusa

Razmisli o času, ko je pouk potekal na daljavo. Zapiši kratko besedilo o tem, kako si se v tem času počutil, kaj si pridobil, kaj si pogrešal…

Besedilo napiši v zvezek za slovenščino.

MATEMATIKA

Utrjevanje znanja

Preveri svoje znanje v SDZ na strani 26, reši 5. in 6. nalogo, reši tudi strani 27 in 28.

SLOVENŠČINA

Pisno opravičilo

V SDZ na strani 94 imaš dve zanimivi nalogi – 4. in 5., reši ju. Opravičilo lahko napišeš kar v zvezek za slovenščino.

LUM

Plastično oblikovanje

Pobrskaj po spletu in iz odpadnega materiala izdelaj vsaj tri travniške živali – žuželke, velike naj bodo od 5 cm do 10 cm. Bodi ustvarjalen in iznajdljiv.

Izdelek shrani.


Četrtek, 28. 5. 2020

SLOVENŠČINA

Opravičilo

Še vedno smo pri opravičilu – tokrat pri pisnem. V SDZ na strani 92 preberi 1. nalogo in ob njej razmisli, nato se loti 2. in 3. naloge.

Izpolni tudi besedilo v rumenem polju na prejšnji – 93. strani.

MATEMATIKA

Preveri svoje znanje

V SDZ reši tri naloge na strani 25 in 4. nalogo na strani 26.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

V kraljestvu rastlin

Odpri SDZ na strani 85, kjer te čaka zelo zanimiv poskus.

To je naloga, ki ti jo bom ob tvoji ustrezni predstavitvi in dobro izpolnjenem grafu lahko tudi ocenila.

DRUŽBA

Ustno ocenjevanje znanja – videokonferenca ob 10.00

ŠPORT

Tek v naravi

Lahkotno tekaj vsaj 20 minut, pred tekom obvezno naredi nekaj razgibalnih oz. razteznih vaj. Izberi si cilj in meri čas.


Sreda, 27. 5. 2020

ANGLEŠČINA

Describing animals

Čas je, da besedišče, ki smo se ga naučili, uporabimo v povedih in na kratko opišemo živali. Odpri povezavo in sledi navodilom.

SLOVENŠČINA

Kako izrekamo opravičilo?

Na interaktivnem gradivu Radovednih pet, si najprej poglej gradivo na to temo.

Odpri SDZ na strani 88 kjer te čaka še nekaj slikovnega gradiva in na naslednji strani naloga povezano z njim. Reši jo.

MATEMATIKA

Masa – utrjevanje

V SDZ na strani 24 reši naloge Zmorem tudi to – potrudi se, saj zmoreš.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

V kraljestvu rastlin

Na interaktivnem delu Radovednih pet, si oglej gradivo na to temo – všeč ti bo. Nato v SDZ, na strani 84 preberi besedilo v modrem polju in reši 1. nalogo.

DODATNI POUK

Skrb za svojo rastlino

Že naslov ti vse pove – fižolček! 

 

Morda vam bo všeč tudi...