5.E

Petek, 29. 5. 2020

ANGLEŠČINA

Mr Upside Down

Kdo je gospod Narobe svet?  Potrebuješ učbenik (str. 59), delovni zvezek in zvezek. Odpri povezavo, sledi razlagi in navodilom:

SLOVENŠČINA

Učna snov: Umetnostno besedilo

Navodilo za delo: – izberi si poljubno prozno besedilo iz berila ( ne tistega, ki smo ga v šoli)

-najprej ga preberi,

– v zvezek napiši pisatelja in naslov; napiši, zakaj si izbral ravno to besedilo, nato pa napiši še strnjeno obnovo besedila (naj bo kratka),

-fotografiraj zapis v zvezku, fotografijo pa mi pošlji v kanal.

DRUŽBA

Učna snov: Srednji vek

Navodilo za delo: https://docs.google.com/presentation/d/1s4bEiuzPyoydoAVuI4i_u7cLCx7gt1QWFkUdo5A8j9c/edit#slide=id.p1

-poglej si predstavitev na zgornji povezavi,

-če se ti zdi kaj posebej zanimivega si napiši v zvezek pod povzetkom, ki si ga že naredil

-preriši časovna traka z druge in tretje prosojnice.

NARVOSLOVJE IN TEHNIKA

Učna snov: Snovi in njihove lastnosti

Navodilo za delo: DZ str. 84 – preberi

-v zvezek napiši naslov Snovi in njihove lastnosti, nato pa naredi povzetek (ne pozabi- uporabi vse krepko tiskane besede ali besedne zveze).


 

Četrtek, 28. 5. 2020

LIKOVNA UMETNOST

Poglej navodila za izdelavo košarice.

Kdor je že končal, ga čaka neobvezna naloga v kanalu.

ŠPORT

Nadaljevanje tedenske naloge (Skok v višino)

MATEMATIKA

Učna snov: Trimestni deljenec, dvomestni delitelj

Navodilo za delo: DZ str. 19 (težja naloga), ostali po želji enako ali pa si sami izmislite 10 podobnih računov, kot so na str. 18,

-nalogo fotografiraj in mi pošlji fotografijo.

SLOVENŠČINA

Učna snov: Pridevnik

Navodilo za delo: DZ str. 66, 67 – reši 1. in 2. nalogo.


Sreda, 27. 5. 2020

ANGLEŠČINA

Progress check (Kaj že znam?)

Ali znaš po angleško povedati, koliko je ura? Kako dobro ti gre? Čas je, da preveriš svoj napredek. Na tej povezavi je preverjanje znanja. Reši ga, ko končaš klikneš SUBMIT in  pregledaš, kako dobro ti je šlo.  Če si se kje zmotil, v zvezek napiši popravo. Preverjanje na spletu rešuj le enkrat.

https://forms.gle/D9VHSq7HrPVL5ncb9

SLOVENŠČINA

Učna snov: Samostalnik – utrjevanje

Navodilo za delo: DZ za družbo str. 98 – v zvezek izpiši samostalnike iz zelenega pravokotnika v besedilu z naslovom Karantanija ter jim določi spol in število.

MATEMATIKA

Učna snov: Trimestni deljenec, dvomestni delitelj – utrjevanje

Navodilo za delo: DZ str. 18 – reši naloge, fotografijo pa mi pošlji v kanalu.

DRUŽBA

Učna snov: Karantanija

Navodilo za delo: DZ str. 98 – preberi le besedilo v zelenem pravokotniku, v zvezek pa napiši kratek povzetek.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Učna snov: Utrjevanje snovi

Navodilo za delo: DZ str. 83 – preberi besedilo; spomnil se boš, da smo vse to že povedali, v zvezek pa napiši, česar ne smeš pozabiti.

ŠPORT

Nadaljevanje tedenske naloge.

GLASBENA UMETNOST:

Ustno ocenjevanje znanja (videokonferenca)

 

 

Morda vam bo všeč tudi...