6.E

Torek, 31. 3. 2020

KULTURNI DAN

Delo na daljavo – ja, prav je, da ima učenec vsakodnevno rutino, stik s šolo, z učenjem. Prav je tudi, da mu starši pomagate pri tehničnih zagatah in ga spodbujate pri delu. Ni pa potrebno, da ste ves čas njegov učitelj. Kar otrok zmore narediti sam, naj tudi naredi.

Tudi v tem času je potrebno še bolj krepiti otrokovo odgovornost, samostojnost in mu tako dvigovati samozavest, kaj vse zmore sam. Naj bo čas, ko moramo biti vsi skupaj doma, nova priložnost za družino, pogovore in občutek varnosti.

Te dni ste veliko uporabljali tehnologijo. Da bi se danes morda izognili uporabi tehnologije, vam za današnje aktivnosti predlagamo naslednja sodelovanja z domačimi:

 1. ŠOLSTVO NEKOČ IN DANES

S starši opravi intervju o šolskih časih nekoč. Na list si zapiši vprašanja in odgovore. Zastavi vsaj 10 vprašanj (namig za vprašanja: šolska malica, odmori, potek ur, prve simpatije v šoli, odnosi učiteljev do učencev, odnos učencev do učiteljev, prihodi v šolo in domov…)

 1. POKAŽI KAJ ZNAŠ (družinski kulturni program)

Vsak član pripravi eno kulturno točko. Ta lahko zajema ples, petje, igranje na inštrument ali branje poljubnega besedila. Nato jo v stilu pokaži kaj znaš predstavi drugim članom.

 1. DRUŽINSKO PRIPOVEDOVANJE ZGODB

Vsak si izmisli poljubno zgodbo. Omejite čas za pripravo na 15 min. Nato pripovedujte drug drugemu. Upoštevajte spoštljivo komunikacijo.

Poročilo o opravljeni dejavnosti pošlji svojemu razredniku po elektronski pošti.


SLOVENŠČINA

Ponedeljek, 23. 3. 2020

Oglej si prebrani odlomek na videu (odlomek filma).

https://www.mojvideo.com/video-pastirci-4-6/20c906374f9a4d5ac24b

V vsaj 8  povedih zapiši, v čem se film razlikuje od Bevkove predloge in katere so podobnosti. Če želiš, si lahko ogledaš celoten film (je brezplačno dostopen na spletni strani Mojvideo.com, le da je razdeljen na 6 manjših delov. Glej od 1 do 6).

https://www.mojvideo.com/tag/pastirci/

Za knjigo domačega branja preberi knjigo Franceta Bevka Pastirci. Celotno besedilo je dostopno brezplačno na spletu in lahko do njega dostopaš na spodnji povezavi:

http://www.rutars.net/sr_01_stefan_rutar/sr_2400_kultzadeve/sr_2424_fbevknabor/sr_242411_ppastircii/fbv_11_004.htm

Knjigo preberi do 6. 4. 2020 (ni obsežna). Ob branju zapiši obnovo.

Petek, 26. 3. 2020

ZAIMEK – PONAVLJANJE

V besedilu, ki si ga napisal prejšnjič (sestavek o dogajanju v prejšnjem tednu) z rumeno barvo obkroži zaimke. Vsak zaimek izpiši pod besedilo ter dopiši, na katero besedo se nanaša.

Četrtek, 26. 3. 2020

GLAGOL – UTRJEVANJE

Najprej v zvezek za jezikovni pouk na kratko zapiši, kaj si počel prejšnji teden.

Nato z modro barvico obkroži glagole.


 

MATEMATIKA

Petek, 27. 3. 2020

Učna snov:  Preglednice in zbiranje podatkov

Preglednico ali tabelo že poznaš. Obnovi o njej na strani 103. V zvezek naredi izpiske.

V SDZ reši naloge stran104/1., stran 105/2., stran 106/3. in 4.

Preglednico pri 4.a nalogi nariši v zvezek.

Četrtek, 26. 3. 2020

Učna snov:  Zbiranje podatkov

V SDZ na strani 98 in 99 si preberi učno snov o zbiranju  in urejanju podatkov. V zvezek zapiši  naslov Zbiranje podatkov. Zapiši izpiske s strani 98 in 99.

Na strani 100 imaš rešeni nalogi o urejanju in prikazovanju podatkov( natančno ju preberi).

Reši 1. in 2. nalogo na straneh 101 in 102.

Torek, 24. 3. 2020

Oblikovanje vzorcev

Natančno preberi snov na straneh 86,87 in 88.

V zvezek si napiši naslov in prepiši zapisa v okvirčkih na strani 87 in se nauči.

Reši nalogi na strani 88/ 2. naloga in stran 89 / 3. naloga.

Zaporedja

Natančno preberi snov ( tudi Mojster reši) na strani 91.

V zvezek izpiši okvirček na strani 91.

Reši naloge na strani 92/1.a,2.a, stran 93/5. in 6. naloga.


ANGLEŠČINA

Torek, 24. 3. 2020

 1. ura: Places

Odpri učbenik na str. 52. V zvezek napiši naslov PLACES (KRAJI).  Poglej nalogo 1.a. Preriši slike in zraven prepiši teh 11 izrazov in jih prevedi. PAZI NA PRAVILNOST PREPISA!

Če se spomniš še kakšnega sam, ga dodaj in zapiši zraven.

Reši nalogo v DZ str. 42 n. 1, 2.

Če nečesa ne razumeš, si lahko pomagaš s slovarjem (v spletni ali knjižni obliki), ali pa koga vprašaš.

 1. ura: Ponovitev

Poišči samolepilne listke papirja ( če nimaš, lahko uporabiš kakršenkoli list in selotejp) Na listke napiši 11 izrazov za predmete v sobi (poskusiš najprej po spominu, potem pa pogledaš v učbenik). Potem pa listke nalepiš po predmetih v tvojem okolju (sobi, hiši, stanovanju). Tako lahko ponavljaš to besedišče vsak dan.

ALI

V zvezek nariši svojo idealno sobo, v katero narišeš in napišeš izraze za

predmete v sobi.

ALI

Če imaš možnost do spleta, poiščeš še kakšne druge predmete v sobi, ki jih še ne poznaš in jih narišeš in napišeš v zvezek.

Pomagaš si lahko s temi povezavami:

https://www.youtube.com/watch?v=ESVd7e4I4Gs

https://www.youtube.com/watch?v=DMGuxQWxaSw


GEOGRAFIJA

Četrtek, 26. 3. 2020

Značilnosti celin

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 36-38.
 • zapiši kratek povzetek učne snovi v zvezek (primerjaj razčlenjenost celin med seboj, naštej prevladujoče reliefne oblike na posameznih celinah (slikovno gradivo v učbeniku) in jih poišči v Atlasu.
 • reši vaji v delovnem zvezku (1 in 2).

NARAVOSLOVJE

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Razvrščanje in poimenovanje rastlin  (2. šolski uri)

V zvezek zapiši naslov Razvrščanje in poimenovanje rastlin. V učbeniku na strani 78 in 79 dvakrat preberi besedilo – naprej na tiho, nato še na glas.

Odgovori na štiri vprašanja (odgovore in vprašanja v zvezek):

 1. Kje se v vsakdanjem življenju srečaš z razvrščanjem stvari?
 2. Po katerih kriterijih razlikujemo rastline? Zapiši nekaj primerov.
 3. Kaj je vrsta?
 4. Za lažje sporazumevanje med naravoslovci iz različnih držav, so uvedli dvobesedna znanstvena imena vrst. V katerem jeziku jih poimenujemo?

Terensko delo: S pomočjo aplikacije PlantNet, ki si si jo zadnjič namestil/a na mobilni telefon, pojdi na teren in znova poišči vrsti: mrtva kopriva in perzijski jetičnik. S klikom na kamero v programu PlantNet fotografiraj cvet najprej pri eni, nato pa še drugi vrsti. Ko si fotografiral izberi v redu ter možnost flower. Izmed ponujenih možnosti poišči pravo vrsto (bodi pozoren na obliko listov) ter si izpiši latinsko ime. Latinska imena obeh vrst pošlji na davorin.horvat@solavidem.si.

UČNI LIST: s številkami od 1. do 10 so označene pomladanske vrste, ki jih gotovo poznaš. V zvezek zapiši rešitve. Ta učni list reši do pričetka videokonference, saj ga bomo skupaj preverili. Rešitve delovnega lista bodo posredovana tudi na tej spletni strani.

Videokonferenca (6.e) se bo pričela danes ob 15. uri. Povezavo za dostop do konference vam pošljem v kanal.

Ponedeljek, 23. 3. 2020

Uvod v izdelavo herbarija (2. šolski uri)

 1. Na povezavi si oglej prve pomladanske rastline: https://drive.google.com/file/d/1s9bG1NSQ36M7QZp49n2OxEAHwhYRdc99/view?usp=sharing
 2. Po ogledu v zvezek zapiši naslov: Izdelava herbarija.
 3. V zvezek zapiši naslednjo besedilo: Herbarij je sistematično urejena zbirka posušenih rastlin oziroma rastlinskih delov. Beseda Herba v latinščini pomeni rastlina. Pri predmetu naravoslovje boš izdelal/a svoj herbarij. Izbral/a si boš poljubno lokacijo nabiranja – ekosistemi: gozd, rob gozda, travnik, pot ob travniku, mejica, njiva, ribnik, ob obali, nasipi…). Potrebno število nabranih rastlin je 10.
 4. V zvezek v alinejah zapiši vsaj 5 vrst pomladanskih rastlin, ki jih poznaš.
 5. Odgovori na vprašanje (odgovor in vprašanje zapiši v zvezek): Zapiši vsaj tri razlike med pomladanskim velikim zvončkom in navadnim malim zvončkom.
 6. S klikom na povezavo https://drive.google.com/file/d/16xYVfFHsDGAYvsnXYaK5sX-PJ3MbSk0v/view?usp=sharing boš odprl navodila za izdelavo herbarija. Skrbno preberi vse napotke, ki so zapisani v navodilih. Navodila si shrani na računalnik.
 7. Preko mobilnega telefona si naloži aplikacijo PlantNet.
 8. Terensko delo: Raziskovanje rastlin na domačem dvorišču. Preštej, koliko rastlinskih vrst najdeš na domačem dvorišču. Poskušaj najti rastlino perzijski jetičnik (če je ne poznaš si pomagaj s spletom). Naslednji teden bomo to rastlino preko videokonference omenjali, zato si preberi nekaj osnovnih informacij o njej. Če jo najdeš, jo fotografiraj in pošlji na davorin.horvat@solavidem.si

TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

Učbenik TIT 6

Četrtek, 26. 3. 2020

Preberite delovni list in zapišite rešitve v zvezek. Če imate zvezek v šoli, lahko to naredite na navaden list papirja. Delovne liste bomo preverili, ko se vrnemo v šolo.

Klikni sem za dostop do delovnega lista

V revijah, letakih, prospektih… poišči slike vsaj štirih izdelkov iz lesa, jih izreži in prinesi prvo uro k pouku TIT.

Svoje delo fotografirajte in pošljite na e-naslov andrej.primuzic@guest.arnes.si


GLASBENA UMETNOST

Petek, 27. 3. 2020

GLASBENE DRUŽINE

 1. POGLEJ POSNETEK IN ODGOVORI NA NASLEDNJA VPRAŠANJA IN NALOGE:

https://4d.rtvslo.si/arhiv/muzikajeto/137645513

 1. V katero družino glasbil spadajo saksofoni?
 2. Kateri saksofoni so predstavljeni v oddaji?
 3. Zapiši imena teh štirih saksofonov po vrsti od tistega z najnižjim tonom do tistega z najvišjim.
 4. Saksofon je glasbilo, ki je najbolj razširjeno v kateri glasbeni zvrsti?
 5. Kaj pomeni PROGRAMSKA GLASBA?
 6. Kdo je prvi naredil/izdelal saksofon?

GOSPODINJSTVO

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Danes boš opravil nekaj gospodinjskih opravil. Najprej boš izpraznil vse koše. Seveda ne pozabi na ločevanje odpadkov. V kopalnici pospravi šampone, tuš gele. Umazano perilo sortiraj na barvno in belo. Pobriši prah iz okenskih polic. Prav tako se loti pomivanja tal.

Še ti je ostalo kaj energije? Potem se odpravi v naravo in naberi regret, saj je ta naloga ostala neopravljena zaradi slabega vremena.

Tudi ti si pomemben član, ki lahko poskrbi, da vaša hiša čista in urejena.

Poročaj o opravljenem delu v kanal.

Ponedeljek, 23. 3. 2020

POGRINJKI
1. Potrebuješ serviete (kolikor vas je v družini)
2. Z malo spretnosti boš lepo okrasil mizo
3. V pomoč ti bo posnetek https://www.youtube.com/watch?v=ytGq8fRN8zM
4. V učbeniku na str.70 najdeš, kako pripraviš pogrinjek.
5. Današnja naloga je, da pripraviš pogrinjek za družinsko kosilo.
6. Veliko uspeha pri ustvarjanju.

Če ti bo danes vreme dopuščalo, se odpravi v naravo in sicer po regrat. Potrebuješ še majhen nož,
pazi pri rezanju. Če želiš, si lahko ogledaš posnetek. Potem pa pot pod noge.

Ko ga boš imel dovolj, ga dobro operi. V manjši posodi skuhaj 2 krompirja. Ko je kuhan še toplega
olupi in nareži na manjše kose. V manjši kozici stopi ocvirke, ki jim dodaš malo vode ter kis. Potem še
vroče polij po regratu, malo posoli in dober tek. Takšen regrat so jedle že naše prababice…


ŠPORT

Petek, 27. 3. 2020

Rokomet in košarka – ponavljanje

Ogrevanje:

 • šola teka (nizki skiping, visoki skiping, hopsanje…)

Gimnastične vaje za raztezanje

Vaje za moč (naredite 2 seriji):

 • 30 trebušnjakov
 • 10 sklec
 • 10 počepov
 • 10 ruskih obratov
 • 20 vojaških poskokov

Preberite si teorijo o rokometu!

https://sl.wikipedia.org/wiki/Rokomet

Rešite kviz o košarki.

https://interaktivne-vaje.si/sport/sport_gradiva/kosarka/kosarka_1.htm

Rezultat kviza mi pošljite na mail lipnikbenjamin@gmail.com

Torek, 24. 3. 2020

Telesna dejavnost pomembno zmanjšuje tveganje za virusno okužbo in zmanjšuje tesnobo, ki jo lahko povzroči (samo)izolacija zaradi preprečitve širjenja virusa. Poleg tega telesna dejavnost zmanjšuje tudi vrsto drugih bolj dolgoročnih zdravstvenih tveganj, zato je za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja ključno, da smo tako otroci kot odrasli tudi v tem času telesno dejavni skladno s splošnimi priporočili za telesno dejavnost.


DOPOLNILNI POUK-MAT

Torek, 24. 3. 2020

V zvezek prepiši in reši naslednje naloge.

 1. Izračunaj produkt števil 2,4 in 5,6.
 2. Izračunaj količnik števil 14,4 in 0,15.
 3. Izračunaj vrednost številskih izrazov:

 

 


IP ŠPORT

Petek, 26. 3. 2020

 1. NALOGA

Preizkusi svoj plesni talent s pomočjo videa Just dance. Zapleši ga vsaj 3 krat.  Najdeš ga na spodnji povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA

 1. NALOGA

Preizkusi svojo moč in izvedi vaje za moč rok, ki jih najdeš na tej povezavi. V primeru da se ti zdijo vaje prezahtevne ali prelahke, si jih lahko tudi prilagodiš. Pri uporabi rekvizitov uporabi te kar imaš doma in bodi pri tem čim bolj iznajdljiv.

https://www.youtube.com/watch?v=qPMIPLEDQ3w

 

Morda vam bo všeč tudi...