6.E

SLOVENŠČINA

Ponedeljek, 1. 6. 2020

Frane Puntar: A

Danes  za začetek ponovi abecedo. Koliko ima črk? J

Sedaj na vsako črko zapiši eno besedo (lahko jih je pa tudi več).

Na primer:

A – astronavt

B – barvica …

Poišči svoje zanimive, igrive, lahko tudi nenavadne besede na vsako črko abecede.

A ker nismo pri jezikovnem pouku, se boš z abecedo in s črkami srečal malo drugače. Spoznal boš deklico, ki goji malo drugačne ljubljenčke.

Preberi odlomek v berilu: Frane Puntar: A (stran 180).

V zvezek odgovori na vprašanja, ki se nanašajo na razumevanje besedila,  v rubriki Igra je tudi tvoja (zadnje izpustiš, saj odlomka ne moreš odigrati s sošolci).

Kako si predstavljaš črke, ki jih je gojila deklica? Žive so, oglašajo se. Kakšen pa je njihov izgled? Prepusti se domišljiji in na plano spusti umetnika v sebi. Nariši vsaj 5 črk abecede, tako kot si jih predstavljaš.

 

Petek, 29. 5. 2020

PRIDEVNIK – STOPNJEVANJE

Danes boš spoznal, da lahko s pridevniki primerjamo stvari ali osebe med sabo. S pomočjo priložene predstavitve si naredi izpiske, nakar reši še naloge v delovnem zvezku, str. 95-97, nal. 1-14.  Predstavitev najdeš TUKAJ!

 

Četrtek, 28. 5. 2020

PRIDEVNIK

Danes boš spoznal še eno besedno vrsto – pridevnik. Tvoja naloga je, da v zvezek zapišeš, kaj pridevnik je, katere vrste ločimo ter jih nekaj našteješ. V pomoč ti je razlaga na powerpointu.  Powerpoint najdeš TUKAJ!


MATEMATIKA

Torek, 2. 6. 2020

 1. ura :

Učna snov: Površina kvadra in kocke

Natančno preberi učno snov na straneh 47 in 48.

V zvezek  napiši naslov Površina kvadra in kocke. Prepiši zapisa v okvirčkih na strani 47.

V zvezek nariši mrežo poljubnega kvadra in kocke.

V SDZ 4 reši nalogo na strani 50/7.

 

 1. ura :

Preglej in dopolni zapiske v zvezku in DZ. V četrtek se vidimo v šoli, s sabo prinesi 4. del DZ in zvezek.

 

Petek, 29. 5. 2020

Tema: Besedilne naloge

V zvezek prepiši in reši naloge.

Naloge najdeš TUKAJ!

 

Četrtek, 28. 5. 2020

Tema: Besedilne naloge

V zvezek si napiši  povzetek z  vsemi  obrazci za obseg in ploščino pravokotnika in kvadrata s preglednimi skicami ter obrazce ponovi.

V SDZ reši naloge na strani 44/4., stran 45/10. in stran 46/12. in *14.


ANGLEŠČINA

Torek, 2. 6. 2020

PROGRESS CHECK

Reši Progress check (preverjanje) v DZ str. 50, 51. Za slušno nalogo poslušaj povezavo:

https://www.youtube.com/watch?v=P03xgV8fbuA

 

Ovrednoti svoje delo tako da zapišeš, kaj misliš, da še moraš izboljšati z vajo. Pomagaj si s kriteriji:

 • razumem razliko med there is / there are
 • razumem pomen predlogov ( na, v, zraven, pod, pred, za, med, nasproti)
 • znam poimenovati stavbe v mestu
 • znam v  povedi zapisati, kje se nahaja stavba v mestu
 • razumem pomen can in can’t in jih znam uporabljati v povedih
 • znam postavljati vprašanja z can in na njih odgovarjati

 

MOTIVATIONAL VIDEOS

Končujemo delo na daljavo. Svoje delo ste opravili več kot odlično. Bravo vsem, ki ste se trudili! Za konec še nekaj motivacijskega.

Oglej si kratka videoposnetka in zapišite, kateri vam je bil najbolj všeč in zakaj. Kakšno misel si lahko zapišete, prevedete in delite z vsemi v razredu pri uri angleščine. Uživajte, se vidimo v šoli.

https://www.youtube.com/watch?v=kGusd0HKvtY

https://www.youtube.com/watch?v=CJn075Aw0CY

 

Petek, 29. 5. 2020

PREVERJANJE

Reši preverjanje v spletni učilnici eAsistenta. Na koncu popravo napačnih odgovorov zapiši v zvezek.

 

Sreda, 27. 5. 2020

Ponovitev

Reši oba učna lista, tako da prebereš vprašanja in preveriš, kaj zmoreš ti oz. nekdo v tvoji družini. Pošlji svoji učiteljici angleščine v kanal tisto, kar zmoreš najboljše ti oz. nekdo od tvojih domačih. Zapis naj bo v zvezku v angleščini. (npr. I can wink.😉; My brother can’t wink.) Lahko dodaš sliko ali posnetek opravljenega. Učni list 1 najdeš TUKAJ in učni list 2 najdeš TUKAJ.


GEOGRAFIJA

Četrtek, 28. 5. 2020

Tema: Letni časi

 • Reši 1., 2., 3., 4., 5. vajo v učbeniku, str. 71 – 74.

 

Sreda, 27. 5. 2020

Tema: Letni časi

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 71-74.
 • Zapiši kratek povzetek učne snovi v zvezek (zakaj je poleti topleje kot pozimi, zakaj imamo na Zemlji različne letne čase, ali imajo letne čase vsepovsod na Zemlji, dolžina dneva in noči se spreminja – kdaj je enakonočje in kdaj govorimo o poletnem in zimskem Sončevem obratu ).

 

Četrtek, 21. 5. 2020

Tema: Kroženje Zemlje okoli Sonca

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 68-70.
 • Zapiši kratek povzetek učne snovi v zvezek (opiši gibanje Zemlje okoli Sonca, vzroki za nastanek polarnega dneva in noči, naštej in pokaži v Atlasu pomembne vzporednike).
 • Reši vajo 1., 2., 3., 4.

NARAVOSLOVJE

Ponedeljek, 1. 6. 2020

Utrjevanje znanja

Ponedeljek, 18. 5. 2020

Ocenjevanje znanja

Predstavitve izdelkov ob 15.00.

Povezavo za dostop pošljem v kanal.

Ponedeljek, 11. 5. 2020

Izdelovanje herbarija 

Priprava PowerPoint predstavitve herbarija.


TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

Učbenik TIT 6

Četrtek, 28. 5. 2020

Danes zaključite z delom in končate izdelek, ki ste ga začeli izdelovati po navodilih 8. maja. Čas za izdelavo izdelka je do petka, 29. maja, ko morate najkasneje do večera poslati fotografije na naslov :andrej.primuzic@guest.arnes.si Fotografirajte tako, da bo izdelek čim bolje viden in da vam uspe prikazati čim več delovnih faz (npr. vezanje vrvi, priprava palic, …). Najkasneje do petka, 29. maja vam bom posredoval ocene za vaš izdelek. Tisti, ki ste izdelek že naredili lahko po kriteriju za ocenjevanje, ovrednotite svoje delo. Najkasneje do petka, 29. maja vam bom posredoval ocene za vaše izdelke. Tisti, ki ste izdelke že naredili lahko po kriteriju za ocenjevanje, ovrednotite svoje delo.

 

Četrtek, 23. 4. 2020

Izdelaj prototip lesene plošče 30×30 cm iz valovite lepenke ali kartonske škatle. To narediš tako, da zlepiš drugo na drugo več plasti (2 ali 3) izbranega materiala. Po tehniški risbi izdelaj izdelek, ki si si ga zamislil in narisal prejšnji teden. Bodi pozoren na to da lahko porabiš le toliko materiala, kot si ga izdelal, torej ploščo 30×30 cm. Toliko materiala (vezana plošča) bomo imeli na razpolago v šoli. Za rezanje uporabi tapetniški oz. olfa nož in ravnilo. Pri delu upoštevaj varnostna navodila za rezanje s tapetniškim nožem. Za razrez lahko uporabiš tudi škarje, če nimaš olfa noža. Za izdelavo prototipa izdelka imaš na voljo 4 šolske ure. Ko boš izdelek končal ga fotografiraj, fotografiraj tudi tehniško risbo in ga pošlji v kanal ali na moj e-naslov andrej.primuzic@guest.arnes.si

 

Četrtek, 21. 4. 2020

Izdelaj prototip lesene plošče 30×30 cm iz valovite lepenke ali kartonske škatle. To narediš tako, da zlepiš drugo na drugo več plasti (2 ali 3) izbranega materiala. Po tehniški risbi izdelaj izdelek, ki si si ga zamislil in narisal prejšnji teden. Bodi pozoren na to da lahko porabiš le toliko materiala, kot si ga izdelal, torej ploščo 30×30 cm. Toliko materiala (vezana plošča) bomo imeli na razpolago v šoli. Za rezanje uporabi tapetniški oz. olfa nož in ravnilo. Pri delu upoštevaj varnostna navodila za rezanje s tapetniškim nožem. Za razrez lahko uporabiš tudi škarje, če nimaš olfa noža. Za izdelavo prototipa izdelka imaš na voljo 4 šolske ure. Ko boš izdelek končal ga fotografiraj, fotografiraj tudi tehniško risbo in ga pošlji v kanal ali na moj e-naslov andrej.primuzic@guest.arnes.si


GLASBENA UMETNOST

Petek, 22. 5. 2020

Obnovi učno snov in se pripravi na ocenjevanje znanja, ki bo naslednji teden.

Ob delu poslušaj sproščujočo glasbo.

 

Petek, 8. 5. 2020

Preverjanje znanja jutri ob 9. 00. Vse informacije najdete v kanalu na EA.

 

Petek, 10. 4. 2020

Dragi učenec,

pred tabo je velik izziv. Enega od družinskih članov (mama, oče, brat, sestra,..) nauči igranja na lastna glasbila imenovana “body percussion”.

Na razpolago imaš dva primera:

Oglej si oba primera in izberi enega.

Učenje ritmičnega vzorca poteka počasi, po korakih, po gibih, eden za drugim. Gibe usvajaj sočasno z gledanjem videoposnetka. Ko se zapleteš, začni od začetka. Ponavljaj tako dolgo časa, dokler ne avtomatiziraš gibe. Ko usvojiš vzorec gibanja, ga predstavi enemu od družinskih članov in ga po korakih nauči. Pri učenju svojih bližnjih bodi potrpežljiv in dobre volje.

Uspešen boš, ko boš:

 • sam tekoče izvedel vzorec igranja na lastna glasbila tako kot na izbranem videoposnetku,
 • vzorec igranja pravilno naučil enega od tvojih družinskih članov,
 • svoje doživljanje ob izvajanju naloge zapisal na moj mail.

Svoje doživljanje ob izvajanju “body percussion-a” (kaj ti je bilo všeč, kje si imel težave, kakšni so bili odzivi tvojega družinskega člana) pošlji na moj mail: dejan.stuhec@solavidem.si .

Veliko užitkov ob izvajanju naloge želim,

Vaš učitelj Dejan


GOSPODINJSTVO

Torek, 26. 5. 2020

Pozdravljeni.

Naloga za danes, 25. 5. 2020, in torek, 26. 5.2020, je, da pripravite enega izmed namazov za kruh. Recepte najdeš TUKAJ.

Domači namazi za kruh so okusni, hitro pripravljeni in odlična ideja za hitro pripravljeno malico. Lahko jih pripravite za piknik v naravi ali zajtrk na balkonu, terasi, saj je spomladi tako prijetno jesti zunaj in vse skupaj tekne še veliko bolj kot sicer. Svež kruh poskrbi za še boljši okus.

V kanalu sporočite, kateri namaz ste pripravili. Dober tek vam želim.

 

Ponedeljek, 18.5.2020

Ekološka pridelava hrane (tvoja tedenska naloga)

Rastline, ki jih pridelujemo, gojimo z naravnimi gnojili in škropimo čim manj. Če poznamo dobre (rastline, ki spodbujajo druga drugo) in slabe sosede (rastline, ki zatirajo druga drugo), lahko naš vrt daje zelo zanemarjen vtis, v bistvu pa je poln koristnih živali v zemlji in nad njo. Vedeti moramo, katere obožujejo žgoče sonce, katere se rade skrijejo v senco, katere obožujejo mokre noge in katere so najbolj zadovoljne z zalivanjem na 14 dni.

 1. naloga: nariši svojo zelenjavno gredico (iz prihodnosti ali sedanjosti), ki bo vsebovala 8 mešanih rastlin. Napiši tudi njihova imena. Pazi na sosede.

   

 

Ponedeljek, 4. 5. 2020

Danes odpri svojo garderobno omaro in si razvrsti oblačila. Mogoče si kaj že prerasel.

Sortiraj. Razmisli, če imaš koga v bližini, ko mu lahko, kaj podariš. Majice si lepo zloži, zimska oblačila, lahko daš višje v Omari. Naredi si proctor.

Sobo dobro prezrači in obriši prah s polic.

Na spodnji povezavi boš našel nekaj idej pri urejeni garderobi in pospravljanju.

Posebej popularna je Marie Kondo.

Posnetek 1

Posnetek 2


ŠPORT

Torek, 2. 6. 2020

SPLOŠNA TELESNA PRIPRAVA

Fartlek

Vadbeno uro boste tokrat izvedli v naravi. Vse kar potrebujete so športna oblačila, športna obutev in uro.

Sledite navodilom za izvedbo ure športa:

– 10 minut hoje (vadbo pričnete z lahkotno hojo),

– po 10 minutah hoje, naredite 10 vojaških poskokov,

– nadaljujete z nekoliko hitrejšo hojo (5 minut),

– ko se ustavite naredite 10 počepov,

– po počepih poskusite teči 3 minute, ne da bi se ustavili,

– vadbeno uro zaključite po 20 minutah sproščene hoje.

Priporočam, da si naslednje dni sami sestavite vadbeno uro Fartleka. V petek se ponovno vidimo in mi boste lahko poročali, kakšno vadbo ste izvedli.

Lepo vas pozdravljam,

Učitelj

Benjamin

 

Petek, 29. 5. 2020

Nadaljujemo s plesom. Danes se bomo naučili osnovni korak CHA CHA CHA-ja. Najprej pa se dobro ogrejte in razgibajte.

Za ogrevanje v naravi naredite 2 seriji (3 minute teka in 1 minuta hoje).

Nato izvedete gimnastične vaje in 5 vaj za moč.

Ponovite  ANGLEŠKI VALČEK:

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=G1GhgENVNZjZSTS9caHBGPws

Ponovite DUNAJSKI VALČEK.

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=i2idvRwERWMhIMV2bEtS6wfw

Poglejte in tudi preizkusite osnovni korak CHA CHA CHA-ja:

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=RUHSlZpSaWJZSamkvATaMas5

Uživajte ob vadbi.

učitelj Benjamin

 

Sreda, 27. 5. 2020

Nadaljujemo s plesom. Danes se bomo naučili osnovni korak DUNAJSKEGA VALČKA. Najprej pa se dobro ogrejte in razgibajte.

Za ogrevanje v naravi naredite 2 seriji (3 minute teka in 1 minuta hoje).

Nato izvedete gimnastične vaje in 5 vaj za moč.

Ponovite  ANGLEŠKI VALČEK:

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=G1GhgENVNZjZSTS9caHBGPws

No, sedaj pa nadaljujemo z DUNAJSKIM VALČKOM.

VIDEO – DUNAJSKI VALČEK: https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=i2idvRwERWMhIMV2bEtS6wfw

ZIBALNI (menjalni) KORAK na mestu:

ON na 1 stopi v desno z DN, na 2 3 priključi (dotik) z LN. Telo se ziblje. Nato stopi plesalec z LN v levo in priključi na 2 3 z DN ter zopet ponovi isto v desno.

ONA začne zrcalno ON v levo z LN in nato še 2x ponovi zibalni korak

Uživajte ob vadbi.

učitelj Benjamin


LIKOVNA UMETNOST

Četrtek, 21. 5. 2020

OBLIKOVANJE PROSTORSKE TVORBE IZ RAZLIČNIH MATERIALOV

Pozdravljeni učenci,

tokrat se boste posvetili oblikovanju notranjega prostora. Za začetek si skicirajte tloris svoje sobe. Ko narišeš tloris s pomočjo tlorisa izdelaj maketo svoje sobe, … Za oblikovanje uporabi materiale, ki jih najdeš doma (različne škatle različnih velikosti, zamaški, lepilo, lepilni trakovi, odpadni kosi blaga, …).

IZDELKE FOTOGRAFIRAJTE S TELEFONOM IN MI FOTOGRAFIJE POŠLJITE NA ELEKTRONSKI NASLOV: marko.kuncnik@solavidem.si

ROK ZA POŠILJANJE FOTOGRAFIJ IZDELKA JE 10. JUNIJ 2020!

Četrtek, 7. 5. 2020

Dragi učenci,

tokrat boste kot likovno orodje uporabili svoje telefone. Pojdite v naravo in fotografirajte motiv, ki si ga sami izberete; FOTOGRAFIRAŠ LAHKO POKRAJINO, KROŠNJE DREVES, HIŠNEGA LJUBLJENČKA, … Izbrano fotografijo »obdelaj« v aplikaciji PIXLR; naložiš si jo lahko v Google Play-u ali App Store-u. Z RAZLIČNIMI FILTRI POSKUŠAJ SPREMINJATI SVETLOSTNE IN BARVNE VREDNOSTI. Kratek vodič, kako uporabljati aplikacijo PIXLR najdeš na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=XlLzPjf7bec

Svoj izdelek pošljite na elektronski naslov: marko.kuncnik@solavidem.si .

OBDELANO FOTOGRAFIJO MI POŠLJITE DO 21. MAJA 2020!

 

Četrtek, 16. 4. 2020

Dragi učenci,

narisali boste ORNAMENT. Ornament je oblika, ki je namenjena okraševanju. Primere ornamentov najdete doma npr. na: prtih keramične ploščice, tepihu, … Na omenjenih primerih si vzorčki sledijo v nekem ritmu oblik in barv in tako tvorijo ornament. Primer risanja krožnega ornamenta (rozete) najdete na povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=h3KdR8n10gg

Ornament lahko narišete tudi samo linijsko/črtno s črnim flomastrom ali ga dodatno obogatite z barvami.

Svoj izdelek fotografirajte s telefonom in mi fotografijo pošljite na elektronski naslov: marko.kuncnik@solavidem.si .

FOTOGRAFIJO IZDELKA MI POŠLJITE NAJKASNEJE DO 30. APRILA 2020!

Četrtek, 2. 4. 2020

OBLIKOVANJE ŽIVALSKE FIGURICE 

Učenci, oblikujte kip najljubše živali z dodajanjem in odvzemanjem materiala. Za oblikovanje živalske figure lahko uporabite različne materiale, ki jih najdete doma; plastelin ali »DAS« maso. Kip lahko izdelate in oblikujete tudi iz slanega testa. Primer oblikovanja živalskih figuric iz plastelina najdete na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=dxuv0fv_eXk

Izdelke fotografirate in fotografijo pošljete na moj email: marko.kuncnik@solavidem.si

ROK ZA POŠILJANJE FOTOGRAFIJ O IZDELKU JE 15. APRIL!


DOPOLNILNI POUK-MAT

Torek, 24. 3. 2020

V zvezek prepiši in reši naslednje naloge.

 1. Izračunaj produkt števil 2,4 in 5,6.
 2. Izračunaj količnik števil 14,4 in 0,15.
 3. Izračunaj vrednost številskih izrazov:

 

 


IP ŠPORT

Petek, 22. 5. 2020

ŠPORT (IZBIRNI PREDMET)

Spretnosti z žogo

Navodila najdeš TUKAJ.

Torek, 12.5.2020

Nov teden, nov izziv!

Za vas sem pripravil športni izziv.

Zanima me, ali lahko v 1 tednu opravite 350 sklec? Naredite si načrt, kako se boste naloge lotili. Predlagam vam, da vsak dan naredite nekaj sklec, tako da se bo seštevek vaših sklec do konca tedna približal cilju.

Tisti, ki boste uspešno opravili nalogo, mi v nedeljo (17.5.2020)  pošljite sporočilo (IZZIV OPRAVLJEN) na moj mail benjamin.lipnik@sola-zetale.si

Lep športni pozdrav!

Petek, 8.5.2020

Žongliranje z nogo, navodila najdeš TUKAJ.

Torek, 5.5.2020

Nov teden, nov izziv!

Za vas sem pripravil športni izziv.

Zanima me, ali lahko v 1 tednu opravite 1000 poskokov s kolebnico? Naredite si načrt, kako se boste naloge lotili. Predlagam vam, da vsak dan naredite nekaj poskokov, tako da se bo seštevek vaših poskokov do konca tedna približal cilju.

Tisti, ki boste uspešno opravili nalogo, mi v nedeljo (10.5.2020)  pošljite sporočilo (IZZIV OPRAVLJEN) na moj mail benjamin.lipnik@sola-zetale.si

Lep športni pozdrav!

Petek, 24.4.2020

Navodila najdeš TUKAJ.

Torek, 14.4.2020

Izvedite vadbo, ki se nahaja na priloženem posnetku!

https://www.youtube.com/watch?v=SnPYyP9_2Sc

Uživajte 😊

Morda vam bo všeč tudi...