7.E

Torek, 31. 3. 2020

KULTURNI DAN

Delo na daljavo – ja, prav je, da ima učenec vsakodnevno rutino, stik s šolo, z učenjem. Prav je tudi, da mu starši pomagate pri tehničnih zagatah in ga spodbujate pri delu. Ni pa potrebno, da ste ves čas njegov učitelj. Kar otrok zmore narediti sam, naj tudi naredi.

Tudi v tem času je potrebno še bolj krepiti otrokovo odgovornost, samostojnost in mu tako dvigovati samozavest, kaj vse zmore sam. Naj bo čas, ko moramo biti vsi skupaj doma, nova priložnost za družino, pogovore in občutek varnosti.

Te dni ste veliko uporabljali tehnologijo. Da bi se danes morda izognili uporabi tehnologije, vam za današnje aktivnosti predlagamo naslednja sodelovanja z domačimi:

 1. ŠOLSTVO NEKOČ IN DANES

S starši opravi intervju o šolskih časih nekoč. Na list si zapiši vprašanja in odgovore. Zastavi vsaj 10 vprašanj (namig za vprašanja: šolska malica, odmori, potek ur, prve simpatije v šoli, odnosi učiteljev do učencev, odnos učencev do učiteljev, prihodi v šolo in domov…)

 1. POKAŽI KAJ ZNAŠ (družinski kulturni program)

Vsak član pripravi eno kulturno točko. Ta lahko zajema ples, petje, igranje na inštrument ali branje poljubnega besedila. Nato jo v stilu pokaži kaj znaš predstavi drugim članom.

 1. DRUŽINSKO PRIPOVEDOVANJE ZGODB

Vsak si izmisli poljubno zgodbo. Omejite čas za pripravo na 15 min. Nato pripovedujte drug drugemu. Upoštevajte spoštljivo komunikacijo.

Poročilo o opravljeni dejavnosti pošlji svojemu razredniku po elektronski pošti.


SLOVENŠČINA

Petek, 27. 3. 2020

OGLED FILMA GAJIN SVET

Klikni na spodnjo povezavo in si oglej slovenski film. Ob ogledu si zapisuj zaporedje dogodkov (izpostavi vsaj 20 dogodkov). Za ogled filma sta predvideni dve uri, tako ga boš danes začel gledati, v sredo pa z ogledom nadaljeval.

https://www.youtube.com/watch?v=SSJYSmLfmxk

Četrtek, 26. 3. 2020

Odpri spodnje 3 spletne povezave in na vsaki posebej reši naloge.

http://s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/038_zvrsti_jezika/zvrsti_uvodna_motivacija.html

http://s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/038_zvrsti_jezika/zvrsti_obravnava.html

http://s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/038_zvrsti_jezika/zvrsti_nove_naloge.html

Nato še preberi priložen PPT na https://drive.google.com/file/d/1wP2g5gqH_TM9ag9CkBAemjH4NcXao5Y7/view?usp=sharing

V zvezek uredi zapiske, tako da boš imel jasno napisan povzetek tistega, kar si reševal na spletu in kar si prebral v tem PPT (lahko se odločiš tudi za miselni vzorec).

Nauči se, kaj je to knjižni zborni jezik, knjižni pogovorni jezik in narečje.

Torek, 24. 3. 2020

Utrjevanje stavčnih členov

Povedi prepiši v zvezek in reši naloge. Če boš imel težave, si pomagaj z zapiski v zvezku in rešenimi primeri v šoli. Lahko me tudi kaj vprašaš (el. pošta, kanal na easistentu).

 1. Koliko stavčnih členov je v naslednjih povedih?

 Deževnica razjeda površje. _____

Ploha vedno preseneti sprehajalce. _____

Magma bruha iz žrela. _____

Kmetje pridelujejo koruzo na poljih. _____

Meglica se ob večerih dviga nad jezerom. _____

 1. Vprašaj se po stavčnih členih (tvori vprašalne povedi) in jih poimenuj.

Reka upočasni svoj tok.

Strele počasi spremenijo obliko.

Orkan nastane nad oceanom.

Stalagmiti rastejo s tal.

Ribiči so umaknili čolne na obalo.

Človek zraka ne vidi.

Otroci se igrajo v pasku.

Besedam v zgornjih povedih določi vrsto.

Iz 1. in 2. naloge izpiši 10 glagolov in jim določi osebo, število, čas, naklon.


MATEMATIKA

Petek, 27. 3. 2020

Učna snov: Načrtovanje paralelogramov – utrjevanje

V SDZ rešujete naloge stran 99/9.č,d in e,  stran 103/1. in stran 106/5.d in e.

Četrtek, 26. 3. 2020

Učna snov: Lastnosti paralelogramov

Natančno preberi učno snov na straneh 93 in 94 ( razvrstitev in lastnosti paralelogramov).

V zvezek si napiši naslov Paralelogram.  Nariši pregledno sliko paralelograma in zapiši njegove lastnosti.
Za načrtovanje paralelograma potrebujemo tri podatke. V zvezek načrtaj paralelogram – SDZ stran 94/2. naloga. Podatke prepiši, nariši skico in paralelogram načrtaj. Pomagaj si s postopki načrtovanja na strani 95.

Reši naloge na strani 96/2. in 3. in stran 97/9.a.

Učna snov: Vrste paralelogramov

Spoznal si lastnosti paralelogramov. Reši naloge v SDZ na strani 98/9.b in c  ( 2 rešitvi pri nalogi c).

Romb je paralelogram. V zvezek si napiši naslov Romb. Nariši pregledno sliko romba in zapiši njegove lastnosti(SDZ stran 102).

Za načrtovanje romba potrebujemo le še dva podatka. V zvezek načrtaj romb-SDZ stran102/1.naloga. Podatke izpiši, nariši skico in romb načrtaj. Pomagaj si s postopki načrtovanja na strani 103.

Reši naloge na strani 102/2. in stran 105/ 5.a.

Torek, 24. 3. 2020

Načrtovanje štirikotnika

Natančno preberi učno snov in Mojster reši na straneh 75 in 76.

Načrtaj štirikotnike  v SDZ na strani 76/naloge  1.a.,b.,c.,d. in f. Ne pozabi na skico!


ANGLEŠČINA

Petek, 26. 3. 2020

Revision

V učbeniku na strani 54 so naloge ponavljanja 4. enote.

V zvezek zapiši naslov Revision in rešitve naj bodo v celih povedih, kjer je to potrebno.

 1. naloga- Dopolni z some ali any.
 2. naloga- Dodaj a ali an, kjer je potrebno.
 3. naloga- V zvezku ponovi pravilo za nedoločni in določni člen (a/an in the) in zapiši cele

povedi.

 1. naloga- Zapiši stvari, ki jih vidiš na slikah
 2. naloga- Izpiši še 8 izrazov za hrano in pijačo.

Sausages with icecream

Na koncu 4. enote je zanimiva pesem v učbeniku na strani 55. Danes je torej na vrsti pesem,  ki jo najprej večkrat poslušaj na tej povezavi in zraven zapoj.

https://www.youtube.com/watch?v=DOF242zEUkM

Nato napiši podobno smešno pesem v zvezek še sam

ALI

pa samo pesem prepiši in jo seveda dopolni z besedami.

Torek, 24. 3. 2020

 1. ura: Cooking with Youtube

Namen današnje ure je ponovitev receptov.

Oglej si dva posnetka na YouTube o pripravi dveh okusnih sladic. Prvi posnetek je priprava škotskih maslenih keksov, drugi recept pa je za tipični ameriški brauni.

Odloči se za en recept in speci pecivo po teh navodilih. Priprave peciva se loti, ko bo mama doma, če boš rabil kakšno pomoč.

Ko je pecivo pečeno, lepo pogrni mizo in ga postrezi seveda celi družini. Lahko pecivo tudi fotografiraš in deliš slike na Kanalu.

Nato si recept (po angleško) še zapiši v zvezek.

Pri novih besedah si pomagaj s spletnim slovarjem PONS.

https://www.youtube.com/watch?v=2tlLq9qvG-c

https://www.youtube.com/watch?v=Z1OLG7F3HD4

 1. ura: Geography- Food from around the world

Namen ure je, da ugotoviš, od kod prihaja hrana, ki jo uživaš vsaki dan.

V zvezek si napiši naslov Food from around the world. V učbeniku je besedilo o tem na strani 53. Vse naloge reši v zvezek.

Najprej reši 1. nalogo kot pravi tale primer: 1 avocados- avokadi (angleško-slovensko).

Nato preberi besedilo in reši še ostale naloge.

 1. naloga: Poveži in zapiši pare v zvezek.
 2. naloga: Dopolni povedi.
 3. naloga: Kaj iz 1. naloge si pojedel/spil zadnje tri dni in v kakšni količini.

GEOGRAFIJA

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Tema: Prebivalstvo Južne Evrope

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 60.
 • Zapiši v zvezek kratek povzetek učne snovi(namig: vzroki za gosto in redko poseljenost, jezikovne skupine, narodne manjšine; pokrajina Katalonija).

Tema: Gospodarstvo Južne Evrope

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 60-61.
 • Zapiši v zvezek povzetek učne snovi (pogoji za kmetijstvo, najpomembnejše kulture, načini za izboljšanje pogojev za kmetijstvu, značilnosti industrije).
 • Reši vajo v delovnem zvezku (1., 2. vaja)

Ponedeljek, 23. 3. 2020

Učna snov: Podnebje in rastje Južne Evrope

Navodilo za delo: Preberi učno snov v učbeniku, str. 56-57, zapiši v zvezek kratek povzetek učne snovi in reši naloge v samostojnem delovnem zvezku (3 in 4 naloga).

Učna snov: Sredozemsko morje

Navodila: Preberi učno snov iz učbenika na str. 57-59, zapiši kratek povzetek učne snovi v zvezek in reši naloge 5, 6 in 7.


DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Tema: Stanje človekovih pravic po svetu

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 55-56.
 • Zapiši v zvezek povzetek učne snovi (opiši uspehe od uveljavitve človekovih pravic in primere kršenja človekovih pravic po svetu).

Ponedeljek, 23. 3. 2020

Učna snov: Varovanje človekovih pravic

Navodilo: Preberi učno snov v učbeniku, str. 53-54, zapiši kratek povzetek učne snovi v zvezek. Razmisli ob vprašanjih v učbeniku, str. 64 (1.-9.)


NARAVOSLOVJE

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Členonožci: pipalkarji (2. uri)

V zvezek zapiši naslov ČLENONOŽCI in prepiši ležeče besedilo spodaj:

Členonožci so najštevilčnejše deblo živali. Znanih je preko milijon vrst, kar znaša tri četrtine vseh znanih živalskih vrst.  Po eni od novejših ocen pa naj bi bilo vseh vrst med 5 in 10 milijonov. Imajo členjeno telo in enako osnovno zgradbo kot kolobarniki: živčevje z “možgani“ na hrbtni strani sprednjega dela telesa in trebušnjačo – živčno povezavo na trebušnem delu v vsakem členu. Zasedajo vse ekosisteme. Členonožce razvrstimo v štiri glavne razrede: pipalkarje, rake, stonoge in žuželke.

Skupina členonožcev: pipalkarji

Med pipalkarje uvrščamo škorpijone, pajke, suhe južine in pršice

Na primeru osastega pajka boš pripravil miselni vzorec, ki naj vključuje:

 1. Umestitev v sistem
 2. Življenjski prostor
 3. Zgradba telesa (skica osastega pajka)
 4. Prehranjevanje
 5. Razmnoževanje
 6. Drugi predstavniki pajkov
 7. Ekološki pomen skupine

Za pomoč klikni TUKAJ.

Ne pozabi nalepiti nalepke živali, ki jo najdeš na zadnjih straneh v delovnem zvezku.

Nalogo poskušaj opraviti do pričetka videokonference, ki bo v DANES ob 16.00.

Potrudi se, saj bomo v sredo pri pouku naravoslovja od 12.25 do 13.10 izvedli zanimiv interaktivni kviz preko spletne strani menti.com.

Geslo za dostop do kviza vam sporočim preko kanala.

Ponedeljek, 23. 3. 2020

Kolobarniki (2.uri)

Prvi dve učni uri naravoslovja bomo namenili za raziskovanje nove živalske skupine. Tokrat iščemo podatke o kolobarnikih, kamor sodi tudi znan deževnik. Na primeru deževnika boš pripravil/a kratke zapiske, kot si jih vajen pri pouku naravoslovja. Zapis v zvezku naj vključuje:

 1. Umestitev v sistem: namig
 2. Življenjski prostor deževnika
 3. Zgradba telesa (skica deževnika)
 4. Prehranjevanje
 5. Razmnoževanje
 6. Drugi predstavniki kolobarnikov
 7. Ekološki pomen deževnika

Potrebuješ pomoč? Klikni SEM. Ne pozabi prilepiti “kartice” z opisom deževnika, ki jo najdeš na zadnjih straneh v delovnem zvezku.

Potrudi se, saj bomo v sredo pri pouku naravoslovja ob 16.00 izvedli zanimiv interaktivni kviz.

Geslo za dostop do kviza sporočim v kanalu.


TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

Učbenik TIT 7

Četrtek, 26. 3. 2020

Preglejte vse video posnetke. Za vsak posnetek si zapišite stavek ali dva. Vse bomo nato prilepili v zvezek. Kar nekaj jih je v angleščini. Malo moteče, ampak poskusi se potruditi kolikor se da.

Kako do električne energije

https://www.youtube.com/watch?v=F6YW8h8cML4

Eletrotehnika

https://www.nek.si/sl/okolje/sevanje

Vetrna elektrarna

https://www.energy.gov/eere/wind/animation-how-wind-turbine-works

Delovanje nuklearke (hrvaščina)

https://www.youtube.com/watch?v=ed6gQ6NuuaQ

animacija delovanja (angleščina)

https://www.youtube.com/watch?v=1U6Nzcv9Vws

Delovanje hidroelektrarna

https://www.youtube.com/watch?v=RJn9JkWLn-Q

https://www.youtube.com/watch?v=q8HmRLCgDAI (angleščina)

Delovanje termoelektrarna

https://www.youtube.com/watch?v=jsnN42LQze8

https://www.youtube.com/watch?v=IdPTuwKEfmA (angleščina)

Energija morja (angleščina)

https://www.youtube.com/watch?v=fYfs-qYGzvs

https://www.youtube.com/watch?v=gcStpg3i5V8

Sončna celica – delovanje (angleščina)

https://www.youtube.com/watch?v=xKxrkht7CpY

https://www.youtube.com/watch?v=L_q6LRgKpTw

Preglej sliko/i/e v učbeniku, str.: od 50 – 53

Električni krog

Zapiši si vse elemente električnega kroga.

Nariši shemo el. kroga. Pomagaj si z učbenikom, poglej sliko/i/e, str.: od 55, 56

Stikalo. Preberi vse o stikalih in si zapiši, kaj je namen stikala v el. krogu.

Opravljene naloge pošlji na E-naslov v kakršni koli elektronski obliki tako, da lahko preverim tvoje delo (Word, pdf, slika zvezka, ….)


ŠPORT

Petek, 27. 3. 2020

Rokomet in košarka – ponavljanje

Ogrevanje:

 • šola teka (nizki skiping, visoki skiping, hopsanje…)

Gimnastične vaje za raztezanje

Vaje za moč (naredite 2 seriji):

 • 30 trebušnjakov
 • 10 sklec
 • 10 počepov
 • 10 ruskih obratov
 • 20 vojaških poskokov

Preberite si teorijo o rokometu!

https://sl.wikipedia.org/wiki/Rokomet

Rešite kviz o košarki.

https://interaktivne-vaje.si/sport/sport_gradiva/kosarka/kosarka_1.htm

Rezultat kviza mi pošljite na mail lipnikbenjamin@gmail.com

Torek, 24. 3. 2020

Telesna dejavnost pomembno zmanjšuje tveganje za virusno okužbo in zmanjšuje tesnobo, ki jo lahko povzroči (samo)izolacija zaradi preprečitve širjenja virusa. Poleg tega telesna dejavnost zmanjšuje tudi vrsto drugih bolj dolgoročnih zdravstvenih tveganj, zato je za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja ključno, da smo tako otroci kot odrasli tudi v tem času telesno dejavni skladno s splošnimi priporočili za telesno dejavnost.

Obširna navodila si preberite na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/priporocila-glede-telesne-dejavnosti-novi-koronavirus-sars-cov-2

Tokratno aktivnost boste izvedli zunaj ob upoštevanju vseh navodil. Izvedete sprehod (hitrejši tempo) v bližini vašega doma v trajanju 60 minut.


GLASBENA UMETNOST

Petek, 27. 3. 2020

GLASBENE DRUŽINE

 1. POGLEJ POSNETEK IN ODGOVORI NA NASLEDNJA VPRAŠANJA IN NALOGE:

https://4d.rtvslo.si/arhiv/muzikajeto/137645513

 1. V katero družino glasbil spadajo saksofoni?
 2. Kateri saksofoni so predstavljeni v oddaji?
 3. Zapiši imena teh štirih saksofonov po vrsti od tistega z najnižjim tonom do tistega z najvišjim.
 4. Saksofon je glasbilo, ki je najbolj razširjeno v kateri glasbeni zvrsti?
 5. Kaj pomeni PROGRAMSKA GLASBA?
 6. Kdo je prvi naredil/izdelal saksofon?

IZBIRNI PREDMETI

FILMSKA VZGOJA

Četrtek, 26. 3. 2020

Snemanje in montaža kratkega videa

Učenci, naredite kratek videoposnetek. Vsebino videa izberejo sami. Videoposnetek lahko tudi računalniško obdelajo v različnih spletnih programih, ki nam jih ponuja splet (VIMEO, …).

Posnetek mi pošljite po mailu.

SODOBNA PRIPRAVA HRANE – SPH

Ponedeljek, 23. 3. 2020

Učna snov: Smernice zdrave prehrane

Navodilo za delo: na spletni strani portal Prehrana (inštitut za nutricionistiko) si preberi o smernicah in na list napiši, kaj nas »učijo« smernice oziroma na kaj moramo biti pozorni pri prehranjevanju.

RADIO

Torek, 24. 3. 2020

Tema: Reportaža

Nadaljujte s samostojnim raziskovalnim delom pri reportaži o Svetem Avguštinu.

IP ŠPORT

Torek, 24. 3. 2020

Naredite trening z lastno težo in osnovnimi udarci kickboxinga (Denis Chorchyp)

Morda vam bo všeč tudi...