7.E

SLOVENŠČINA

Torek, 2. 6. 2020

Za podrobnejša navodila kliknite TUKAJ!

 

Petek, 29. 5. 2020

BRANJE PROZNEGA BESEDILA

Nadaljuj z branjem proznega besedila, ki si si ga izbral prejšnjo uro. Obnovo zapiši v obliki strnjenega besedila v zvezek.

 

Četrtek, 28. 5. 2020

Za podrobnejša navodila klikni TUKAJ!


MATEMATIKA

Torek, 2. 6. 2020

Preglej in dopolni zapiske v zvezku in DZ. V četrtek se vidimo v šoli, s sabo prinesi 4. in 5. del DZ in zvezek.

 

Petek, 29. 5. 2020

Tema: Analiza preverjanja

V zvezek napiši popravo preverjanja.

Naloge in rešitve preverjanja najdeš TUKAJ!

 

Četrtek, 28. 5. 2020

 1. ura :

Učna snov: Obseg in ploščina štirikotnikov

Na list A4 si napiši  povzetek z  vsemi  obrazci za obseg in ploščino vseh štirikotnikov in trikotnikov s preglednimi skicami ter obrazce ponovi.

V SDZ reši naloge na strani 96/6., in stran 57/7. in 8.

 1. ura :

Učna snov: Preverjanje znanja

Reši preverjanje znanja.  Če nimaš možnosti tiskanja, naloge reši v zvezek, jih poslikaj in pošlji.

Preverjanje znanja najdeš  TUKAJ!


ANGLEŠČINA

Torek, 2. 6. 2020

THE TWELVE MONTHS

Danes je na vrsti poslušanje in branje slovanske legende, The Twelve Months. Odpri učbenik str. 86. Na povezavi tukaj pa poslušaj legendo dvakrat, da boš dobro razumel zgodbo. Nato reši učni list. Lahko ga natisneš ali pa zapišeš rešitve v zvezek. V četrtek, ko se vidimo v šoli, bomo te rešitve pregledali. Potrudi se, saj zmoreš. Učni list najdeš TUKAJ!

https://www.youtube.com/watch?v=dYtnholWDY4

MOTIVATIONAL VIDEOS

Končujemo delo na daljavo. Svoje delo ste opravili več kot odlično. Bravo vsem, ki ste se trudili! Za konec še nekaj motivacijskega.

Oglej si kratka videoposnetka in zapiši, kateri ti je bil najbolj všeč in zakaj. Kakšno misel si lahko zapišeš, prevedeš in deliš z vsemi v razredu pri uri angleščine. Uživaj, se vidimo v šoli.

https://www.youtube.com/watch?v=kGusd0HKvtY

https://www.youtube.com/watch?v=CJn075Aw0CY

 

Petek, 29. 5. 2020

PREVERJANJE

Reši preverjanje v spletni učilnici eAsistenta. Na koncu popravo napačnih odgovorov zapiši v zvezek.

 

SONGS ABOUT THE USA

Danes bo angleščina glasbeno obarvana. Poslušaj 5 pesmi, ki vse govorijo o ZDA.

DANCING IN THE STREETS, https://www.youtube.com/watch?v=tnnrAh5YuXY

BORN IN THE USA, https://www.youtube.com/watch?v=O3lmbHNCC0Q

AMERICAN IDIOT, https://www.youtube.com/watch?v=Ee_uujKuJMI

AMERICAN LIFE, https://www.youtube.com/watch?v=LYduJw5LyFM

PARTY IN THE USA, https://www.youtube.com/watch?v=Z1WOubOyXos

 

Zapiši v zvezek njihove naslove označi, katere so ti všeč in zakaj. Nato pa, če želiš, razišči po spletu, zakaj so izbrane prav te pesmi / o čem torej govorijo.

 

Torek, 26. 5. 2020

ONLINE PRACTICE- spletne vaje

Danes so na vrsti spletne igre in vaje za stopnjevanje pridevnika. Najprej odpri zvezek in ponovi, kako stopnjujemo kratke, dolge in dva nepravilna pridevnika. Potem pa uživaj ob igrah in pošlji rešitve zadnjih dveh dejavnosti po spletni pošti svoji učiteljici angleščine.

A GAME: MAKE A SENTENCE

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/comparatives-and-superlatives

THE KANGAROO BOOMERANG GAME

https://www.eslgamesplus.com/comparatives-superlatives-wild-zoo-animals-vocabulary-grammar-interactive-monkey-fun-activity/

SUPERHEROES-PRACTICE AND E-MAIL TO YOUR TEACHER.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Comparatives_and_superlatives/Superheroes_-_Comparative_and_Superlative_nk260721sl

CHOOSE THE RIGHT ADJECTIVE AND E- MAIL TO YOUR TEACHER.

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Comparatives_and_superlatives/Comparative_and_superlative_of_adjectives_gc24022em

 PROGRESS CHECK

Rešuj naloge ponavljanja 5. enote v delovnem zvezku na strani 52-53. Tretje naloge na rabiš reševati. Če naletiš na težave, si pomagaj z zapiski v zvezku.

 1. naloga je slušna, pa jo dvakrat poslušaj in dopolni besedilo.

Povezava do zvočnega posnetka je TUKAJ.

https://www.youtube.com/watch?v=6JTqyS8oBUo


GEOGRAFIJA

Ponedeljek, 1. 6. 202

Tema: Verstva sveta.

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 118-119.
 • Reši nalogo v učbeniku, str. 120-121 v Žarišču.

Tema: Gospodarstvo Azije.

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 122-124.
 • Zapiši v zvezek kratek povzetek učne snovi (s čim se preživljajo v Aziji, kaj je značilno za kmetijstvo, česa pridelajo največ, katere države so gospodarsko najbolj razvite).
 • Reši 1., 2., 3., 4. vajo. Ponovi učno snov ob vprašanjih, str.125 (Ponovi).

 

Sreda, 27. 5. 2020

Tema: Prebivalstvo Azije.

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 114-117.
 • Zapiši kratek povzetek učne snovi v zvezek (kaj je demografska eksplozija, kje živi v Aziji največ prebivalstva in kateri deli so najredkeje poseljeni – pojasni zakaj)
 • Reši vajo 1., 2., 3. in 4.

 

Ponedeljek, 25. 5. 2020

Tema: Podnebje in rastje Azije.

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 110-112.
 • Zapiši v zvezek kratek povzetek učne snovi (v katerih toplotnih pasovih leži Azija, kateri dejavniki vplivajo na podnebje, imenuj tipe podnebja in rastja). Pri delu ne pozabi na Atlas.
 • Reši 1., 2., 3. vajo. Ponovi učno snov ob vprašanjih, str.113 (Ponovi).

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

Ponedeljek, 1. 6. 2020

Tema: Islam

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 75-76.
 • Zapiši v zvezek kratek povzetek učne

 

Ponedeljek, 25. 5. 2020

Predstavitev seminarskih nalog

 

Ponedeljek, 18.5.2020

Tema: Krščanstvo

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 70 – 72.
 • Zapiši v zvezek kratek povzetek učne snovi (naštej največja svetovna verstva, opiši osnovne značilnosti krščanstva, pojasni razširjenost krščanstva).

NARAVOSLOVJE

Ponedeljek, 1. 6. 2020

Utrjevanje znanja

V zvezku pripravi preverjanje znanja, ki naj zajema vsaj dve strani. V preverjanje znanja vključi naslednje živalske skupine:

 • iglokožci
 • dvoživke
 • plazilci
 • ptice

Rok za oddajo preverjanja je do srede, 3. junija.

Prav tako mora biti v zvezku vsa vsebina, ki smo jo obravnavali v času dela na daljavo.


Sreda, 27. 5. 2020

Spremljaj veliko uharico (Bubo bubo) “livestream” v časovnih presledkih, in sicer ob 16.00 (10-minut), 18.00 (10-min) in 21.30 (10-min) na povezavi https://uharica.ptice.si/v-zivo/ ter v zvezek zapiši opažanja.

Terensko delo

Pojdi na vrt, travnik, jaso ali rob gozda in opazuj tri različne vrste ptic. Zbrano poslušaj njihovo petje. Zapomni si videz vrst ter posamezne zvoke in nato s pomočjo interaktivnega določevalnega ključa določi vse tri vrste.

Zapis v zvezek:

Terensko opazovanje in določanje ptic.

Moj izbrani ekosistem opazovanja: ___________

Čas opazovanja ________ (vsaj 15 min)

Določene vrste:

______________ (lat. ime) + skica !

______________ (lat. ime) + skica !

______________ (lat. ime) + skica !

Odgovori na vprašanji.

 • Zapiši vsaj 15 vrst ptic, ki prebivajo v tvoji okolici (podatke najdeš na spletni strani interaktivnega določevalnega ključa – seznami vrst).
 • Katere določevalne ključe vse poznaš?

Dokaz o opravljenem delu pošlji do konca tega tedna.

Ponedeljek, 25. 5. 2020

PTICE

V zvezek zapiši naslov PTICE.

Iz spodnjega besedila naredi miselni vzorec.

Ptice so se naselile v vseh možnih ekosistemih razen globokomorskih. Razvile so se iz plazilcev, verjetno iz drevesnih žužkojedih dinozavrov. Poleg netopirjev in letečih psov so edini živeči vretenčarji, ki so sposobni letenja. Krila so spremenjene v prednje okončine. Telo je pokrito s perjem ki daje posebno letalno površino . Noge pokrivajo roževinaste luske. Ptice so sposobne vzdrževati stalno telesno temperaturo okoli 40˚C – Endotermne živali (kri se dejansko ‘ohladi’ v žilah na nogah). Kosti niso tako močne in kompaktne kot kosti plazilcev ali sesalcev. Večina kosti je votlih, brez mozga. Kljun je različnih oblik (način prehranjevanja). Pri odpiranju se premika tako zgornja kot tudi spodnja čeljust. Ptice v kljunu nimajo zob, zato zdrobijo hrano v mlinčku (spodnji del želodca) s pomočjo kamnov, ki jih požirajo skupaj s hrano. Golša je shramba za neprebavljeno hrano. Ptice imajo hitro presnovo. Imajo zelo dobro razvite možgane in dober vid. So jajcerodne in valijo jajca, ki so obdana z apnenčasto zunanjo ovojnico (največja jajca valijo noji in emuji, najmanjša pa kolibriji). Samci se razlikujejo od samic po barvi.

Pomoč pri izdelavi skice.

Oglej si video o čigri.

Preberi podatke o čigri.

V obliki miselnega vzorca predstavi navadno čigro.

Ime vrste: slovensko in latinsko ime

 1. Umestitev v sistem
 2. Življenjski prostor
 3. Zgradba telesa (skica!)
 4. Prehranjevanje
 5. Razmnoževanje
 6. Posebnosti vrste!
 7. Ekološki pomen čiger (ogroženost, zakaj je čigro potrebno ohranjati?)

Dokaz o opravljenem delu pošlji po elektronski pošti. 

 

 


TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

Učbenik TIT 7

Četrtek, 28. 5. 2020

Naloga za dva tedna četrtek, 28.5., 11.6.2020: Sprememba gibanja – GONILA Oglejte si predstavitvi: https://prezi.com/p/ln6hx7x_qp6b/gonila/ https://www.slideserve.com/aletha/prenosi-gibanja-powerpoint-ppt-presentation V učbeniku TIT 7 preglej in preberi str.: 65-70. Naloga: Izračunaj prestavno razmerje Izračun prestavnega razmerja za izbrano prestavo na svojem kolesu. (pomagaj si z učbenikom) Kaj bo potrebno vedeti. Vrste in zgradba gonil. Izračun prestavnega razmerja na podlagi vrtenja gredi ali jermenice. Izračun prestavnega razmerja na podlagi Opravljene naloge pošlji na E-naslov: andrej.primuzic@guest.arnes.si v kakršni koli elektronski obliki tako, da lahko preverim tvoje delo (Word, pdf, slika zvezka, ….).

 

Četrtek, 14. 5. 2020

Krmiljenje krogov s stikali V učbeniku str.: 60-63, preglej poglavje Krmiljenje krogov s stikali. Vezja testiraj s programom: https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html Za vsako vezje zapiši in preveri tabelo stanj (zapisane so v učbeniku). Opravljene naloge pošlji na E-naslov: andrej.primuzic@guest.arnes.si v kakršni koli elektronski obliki tako, da lahko preverim tvoje delo (Word, pdf, slika zvezka, ….).
Četrtek, 23. 4. 2020

Električni krog Poigraj se s programom in utvarjaj vezja. https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_en.html Poskusi se malo poigrati. V kolikor ti ne bo šlo bom naslednji teden naredil video vodič za primere, ki jih boste naredili in preverili. https://fizikalne.simulacije.si/elektricno-vezje/ Poskusi se tudi v risanju električnih shem svojih vezij. Opravljene naloge pošlji na E-naslov: andrej.primuzic@guest.arnes.si v kakršni koli elektronski obliki tako, da lahko preverim tvoje delo (Word, pdf, slika zvezka, ….).

 


ŠPORT

Torek, 2. 6. 2020

SPLOŠNA TELESNA PRIPRAVA

Fartlek

Vadbeno uro boste tokrat izvedli v naravi. Vse kar potrebujete so športna oblačila, športna obutev in uro.

Sledite navodilom za izvedbo ure športa:

– 10 minut hoje (vadbo pričnete z lahkotno hojo),

– po 10 minutah hoje, naredite 10 vojaških poskokov,

– nadaljujete z nekoliko hitrejšo hojo (5 minut),

– ko se ustavite naredite 10 počepov,

– po počepih poskusite teči 3 minute, ne da bi se ustavili,

– vadbeno uro zaključite po 20 minutah sproščene hoje.

Priporočam, da si naslednje dni sami sestavite vadbeno uro Fartleka. V petek se ponovno vidimo in mi boste lahko poročali, kakšno vadbo ste izvedli.

Lepo vas pozdravljam,

Učitelj

Benjamin

 

Petek, 29. 5. 2020

Nadaljujemo s plesom. Danes se bomo naučili osnovni korak CHA CHA CHA-ja. Najprej pa se dobro ogrejte in razgibajte.

Za ogrevanje v naravi naredite 2 seriji (3 minute teka in 1 minuta hoje).

Nato izvedete gimnastične vaje in 5 vaj za moč.

Ponovite  ANGLEŠKI VALČEK:

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=G1GhgENVNZjZSTS9caHBGPws

 

Ponovite DUNAJSKI VALČEK.

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=i2idvRwERWMhIMV2bEtS6wfw

 

Poglejte in tudi preizkusite osnovni korak CHA CHA CHA-ja:

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=RUHSlZpSaWJZSamkvATaMas5

Uživajte ob vadbi.

učitelj Benjamin

 

Sreda, 27. 5. 2020

Nadaljujemo s plesom. Danes se bomo naučili osnovni korak DUNAJSKEGA VALČKA. Najprej pa se dobro ogrejte in razgibajte.

Za ogrevanje v naravi naredite 2 seriji (3 minute teka in 1 minuta hoje).

Nato izvedete gimnastične vaje in 5 vaj za moč.

Ponovite  ANGLEŠKI VALČEK:

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=G1GhgENVNZjZSTS9caHBGPws

No, sedaj pa nadaljujemo z DUNAJSKIM VALČKOM.

VIDEO – DUNAJSKI VALČEK: https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=i2idvRwERWMhIMV2bEtS6wfw

ZIBALNI (menjalni) KORAK na mestu:

ON na 1 stopi v desno z DN, na 2 3 priključi (dotik) z LN. Telo se ziblje. Nato stopi plesalec z LN v levo in priključi na 2 3 z DN ter zopet ponovi isto v desno.

ONA začne zrcalno ON v levo z LN in nato še 2x ponovi zibalni korak

Uživajte ob vadbi.

učitelj Benjamin


GLASBENA UMETNOST

Petek, 22. 5. 2020

Obnovi učno snov in se pripravi na ocenjevanje znanja, ki bo naslednji teden.
Ob delu poslušaj sproščujočo glasbo.

Petek, 8. 5. 2020

Preverjanje znanja jutri ob 9. 00. Vse informacije najdete v kanalu na EA.

 

Petek, 10. 4. 2020

Dragi učenec,

pred tabo je velik izziv. Enega od družinskih članov (mama, oče, brat, sestra,..) nauči igranja na lastna glasbila imenovana “body percussion”.

Na razpolago imaš dva primera:

Oglej si oba primera in izberi enega.

Učenje ritmičnega vzorca poteka počasi, po korakih, po gibih, eden za drugim. Gibe usvajaj sočasno z gledanjem videoposnetka. Ko se zapleteš, začni od začetka. Ponavljaj tako dolgo časa, dokler ne avtomatiziraš gibe. Ko usvojiš vzorec gibanja, ga predstavi enemu od družinskih članov in ga po korakih nauči. Pri učenju svojih bližnjih bodi potrpežljiv in dobre volje.

Uspešen boš, ko boš:

 • sam tekoče izvedel vzorec igranja na lastna glasbila tako kot na izbranem videoposnetku,
 • vzorec igranja pravilno naučil enega od tvojih družinskih članov,
 • svoje doživljanje ob izvajanju naloge zapisal na moj mail.

Svoje doživljanje ob izvajanju “body percussion-a” (kaj ti je bilo všeč, kje si imel težave, kakšni so bili odzivi tvojega družinskega člana) pošlji na moj mail: dejan.stuhec@solavidem.si .

Veliko užitkov ob izvajanju naloge želim,

Vaš učitelj Dejan


LIKOVNA UMETNOST

Četrtek, 21. 5. 2020

OBLIKOVANJE PROSTORSKE TVORBE IZ RAZLIČNIH MATERIALOV

Pozdravljeni učenci,

tokrat se boste posvetili oblikovanju notranjega prostora. Za začetek si skicirajte tloris svoje sobe. Ko narišeš tloris s pomočjo tlorisa izdelaj maketo svoje sobe, … Za oblikovanje uporabi materiale, ki jih najdeš doma (različne škatle različnih velikosti, zamaški, lepilo, lepilni trakovi, odpadni kosi blaga, …).

IZDELKE FOTOGRAFIRAJTE S TELEFONOM IN MI FOTOGRAFIJE POŠLJITE NA ELEKTRONSKI NASLOV: marko.kuncnik@solavidem.si

ROK ZA POŠILJANJE FOTOGRAFIJ IZDELKA JE 10. JUNIJ 2020!

Četrtek, 7. 5. 2020

Dragi učenci,

tokrat boste kot likovno orodje uporabili svoje telefone. Pojdite v naravo in fotografirajte motiv, ki si ga sami izberete; FOTOGRAFIRAŠ LAHKO POKRAJINO, KROŠNJE DREVES, HIŠNEGA LJUBLJENČKA, … Izbrano fotografijo »obdelaj« v aplikaciji PIXLR; naložiš si jo lahko v Google Play-u ali App Store-u. Z RAZLIČNIMI FILTRI POSKUŠAJ SPREMINJATI SVETLOSTNE IN BARVNE VREDNOSTI. Kratek vodič, kako uporabljati aplikacijo PIXLR najdeš na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=XlLzPjf7bec

Svoj izdelek pošljite na elektronski naslov: marko.kuncnik@solavidem.si .

OBDELANO FOTOGRAFIJO MI POŠLJITE DO 21. MAJA 2020!

 

Četrtek, 2. 4. 2020

Dragi učenci,

narisali boste ORNAMENT. Ornament je oblika, ki je namenjena okraševanju. Primere ornamentov najdete doma npr. na: prtih keramične ploščice, tepihu, … Na omenjenih primerih si vzorčki sledijo v nekem ritmu oblik in barv in tako tvorijo ornament. Primer risanja krožnega ornamenta (rozete) najdete na povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=h3KdR8n10gg

Ornament lahko narišete tudi samo linijsko/črtno s črnim flomastrom ali ga dodatno obogatite z barvami.

Svoj izdelek fotografirajte s telefonom in mi fotografijo pošljite na elektronski naslov: marko.kuncnik@solavidem.si .

FOTOGRAFIJO IZDELKA MI POŠLJITE NAJKASNEJE DO 30. APRILA 2020!

 


IZBIRNI PREDMETI

FILMSKA VZGOJA

Četrtek, 28. 5. 2020

Snemanje reklame

Učenci, tokrat se boste srečali z nastajanjem reklame. S telefonom posnemajte krajši videoposnetek z reklamnim sporočilom. Artikel, ki ga reklamirate izberete sami. Videoposnetek lahko tudi računalniško obdelajo v različnih spletnih programih, ki nam jih ponuja splet (MOVIEMAKER, KIZOA, INSHOT…). Posnetek mi pošljite po mailu marko.kuncnik@solavidem.si

ROK ZA POŠILJANJE POSNETKA JE 11. 6. 2020

Četrtek, 21. 5. 2020

Snemanje in montaža

Učenci, nadaljujete z delom iz navodil prejšnjega tedna. S telefonom posnemajte krajši videoposnetek s šaljivo vsebino (SKEČ). Tema vsebine skeča je ZDRAVILO ZA COVID-19. Videoposnetek lahko tudi računalniško obdelajo v različnih spletnih programih, ki nam jih ponuja splet (MOVIEMAKER, …). Posnetek mi pošljite po mailu marko.kuncnik@solavidem.si

ČAS ZA POŠILJANJE POSNETKA JE DO 29. MAJA.

UČENCI, KI STE MI ŽE POSLALI VIDEO STE NALOGO OPRAVILI.

Četrtek, 14.5.2020

Učenci, nadaljujete z delom iz navodil prejšnjega tedna. S telefonom posnemajte krajši videoposnetek s šaljivo vsebino (SKEČ). Tema vsebine skeča je ZDRAVILO ZA COVID-19. Videoposnetek lahko tudi računalniško obdelajo v različnih spletnih programih, ki nam jih ponuja splet (MOVIEMAKER, …). Posnetek mi pošljite po mailu marko.kuncnik@solavidem.si

ČAS ZA POŠILJANJE POSNETKA JE DO 29. MAJA.

Četrtek, 7.5.2020

Učenci, s telefonom posnemajte krajši videoposnetek s šaljivo vsebino (SKEČ). Tema vsebine skeča je ZDRAVILO ZA COVID-19. Videoposnetek lahko tudi računalniško obdelajo v različnih spletnih programih, ki nam jih ponuja splet (MOVIEMAKER, VIMEO, …). Posnetek mi pošljite po mailu marko.kuncnik@solavidem.si

ČAS ZA POŠILJANJE POSNETKA JE DO 29. MAJA.

 

 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE – SPH

Ponedeljek, 18.5.2020

Učenci, nekateri se redno oglašate in mi pošiljate fotografije o tem, kaj ste naredili, drugi bolj poredko ali sploh ne. Ker se šolsko leto približuje h koncu, moramo tudi mi pridobiti oceno.

Vaša naloga bo naslednja:

-napiši jedilnik, ki ste ga imeli kateri koli dan (od zajtrka do večerje),

– s pomočjo smernic zdrave prehrane, ki ste jih morali predelati 30.3., analizirajte jedilnike (so primerni in zakaj tako misliš, ali niso primerni in tudi to utemelji).

Ko končaš, vse fotografiraj, fotografijo pa mi pošlji v kanal SPH. Čas imaš do petka, 22. 5. 2020.

Potrudi se, saj boš s tem pridobil oceno za drugo ocenjevalno obdobje.

 

Ponedeljek, 4.5.2020

Učenci, pri pouku smo pripravili že precej jedi. Bili ste delovni in odgovorni, zato vem, da vas tudi mamice z veseljem »spustijo v kuhinjo«. Ker pa je trenutno gibanje omejeno in je najbolj varno biti doma, boste pripravili nekaj, da vam ne bo potrebno v trgovino. Spekli boste domači kruh. Poiščite recept (pri babici, mamici, na spletu ali kjerkoli), pripravite posodo in sestavine ter se lotite dela. A ne pozabite, za peko kruha morate imeti nekoliko več časa, saj mora vzhajati, pa še peče se precej dolgo, skoraj eno uro (odvisno od pečice in količine moke).

Ko bo kruh pečen, ga fotografirajte, fotografijo pa mi pošljite v pregled (lahko v kanalu SPH).

Želim vam veliko veselja in uspeha pri delu.

Pa prijetne praznike in počitnice.

učiteljica Dragica

Ponedeljek, 20.4.2020

Na spletni strani Kuham rad ali kateri drugi (lahko tudi v domačem zvezku z recepti) poišči recept za preprosto sladico ali kakšno drugo jed ter jo pripravi. S telefonom fotografiraj recept ter tvoj »kuharski podvig« ter mi pošlji v pregled v kanalu SPH. Sladico lahko pripraviš že za nedeljo. Želim ti veliko kuharskih užitkov in dober tek.

 

RADIO

Torek, 19.5.2020

Tema: NOVINARSKO DELO NA RADIU

Izdelajte Power Point predstavitev z naslovom: »Novinarsko delo na radiu«. Podatke in zanimivosti poiščite s pomočjo spleta. Časa za dokončanje imate 3 šolske ure do torka,  2.6.2020.

Torek, 12.5.2020

Danes dokončajte reportažo o Svetem Avguštinu in jo pošljite na polona.vindis@solavidem.si, da jo ocenim.

Torek, 5.5.2020

Tema: Reportaža

Zaključujte z reportažo o Svetem Avguštinu, ki jo morate dokončati do konca prihodnjega torka (12.5.), ko jo pošljete na polona.vindis@solavidem.si, da jo ocenim.

 

 

 

IP ŠPORT

Torek, 2. 6. 2020

Nov teden, nov izziv!

Pred vami je še zadnji izziv “od doma”. Naslednji torek se ponovno vidimo 🙂

Kako vam je šel plank?

Tokrat boste preizkušali vašo tekaško pripravljenost. Zanima me, ali lahko do nedelje 7.6.2020 “pretečete” 60 minut? Seveda to ne pomeni, ali ste sposobni preteči 60 minut na enkrat! Naredite si načrt, kako se boste naloge lotili. Predlagam vam, da vsak dan tečete vsaj 10 minut. Tako da se bo seštevek vaših tekov (opravljenih minut) do konca tedna približal zastavljenemu cilju.

Vse kar potrebujete so športna oblačila in športni copati. In veliko dobre volje 🙂

Tisti, ki boste uspešno opravili nalogo, mi v nedeljo (7.6.2020) pošljite sporočilo (IZZIV OPRAVLJEN) na moj mail benjamin.lipnik@sola-zetale.si

Veselo na delo!

Torek, 26. 5. 2020

Nov teden, nov izziv!

Za vas sem pripravil športni izziv.

Kako so vam šli trebušnjaki??

Zanima me, ali lahko v 1 tednu opravite 7 minut planka (deske)? Pravilno izvedbo poznate, ker smo jih pri urah športa pogosto izvajali. Seveda izziv 7 minut ne pomeni, da izvedete 7 minut planka na enkrat! Naredite si načrt, kako se boste naloge lotili. Predlagam vam, da vsak dan naredite 1 minuto planka, tako da se bo seštevek ponovitev (opravljenih minut) do konca tedna približal cilju.

Tisti, ki boste uspešno opravili nalogo, mi v nedeljo (31.5.2020) pošljite sporočilo (IZZIV OPRAVLJEN) na moj mail benjamin.lipnik@sola-zetale.si

Čestitam vsem, ki ste uspešno opravili prejšnji izziv 🙂

Učitelj Benjamin

Torek, 26. 5. 2020

Povezavo najdeš TUKAJ.

Torek, 19.5.2020

Nov teden, nov izziv!

Za vas sem pripravil športni izziv.

Kako so vam šle sklece??

Zanima me, ali lahko v 1 tednu opravite 300 trebušnjakov? Pravilno izvedbo poznate, ker smo jih pri urah športa pogosto izvajali. Naredite si načrt, kako se boste naloge lotili. Predlagam vam, da vsak dan naredite nekaj trebušnjakov, tako da se bo seštevek vaših trebušnjakov do konca tedna približal cilju.

Tisti, ki boste uspešno opravili nalogo, mi v nedeljo (24.5.2020)  pošljite sporočilo (IZZIV OPRAVLJEN) na moj mail benjamin.lipnik@sola-zetale.si

Čestitam vsem, ki ste uspešno opravili zadnji izziv J

Lep športni pozdrav!

 

 

 

 

Morda vam bo všeč tudi...