8.E

Torek, 31. 3. 2020

KULTURNI DAN

Delo na daljavo – ja, prav je, da ima učenec vsakodnevno rutino, stik s šolo, z učenjem. Prav je tudi, da mu starši pomagate pri tehničnih zagatah in ga spodbujate pri delu. Ni pa potrebno, da ste ves čas njegov učitelj. Kar otrok zmore narediti sam, naj tudi naredi.

Tudi v tem času je potrebno še bolj krepiti otrokovo odgovornost, samostojnost in mu tako dvigovati samozavest, kaj vse zmore sam. Naj bo čas, ko moramo biti vsi skupaj doma, nova priložnost za družino, pogovore in občutek varnosti.

Te dni ste veliko uporabljali tehnologijo. Da bi se danes morda izognili uporabi tehnologije, vam za današnje aktivnosti predlagamo naslednja sodelovanja z domačimi:

 1. ŠOLSTVO NEKOČ IN DANES

S starši opravi intervju o šolskih časih nekoč. Na list si zapiši vprašanja in odgovore. Zastavi vsaj 10 vprašanj (namig za vprašanja: šolska malica, odmori, potek ur, prve simpatije v šoli, odnosi učiteljev do učencev, odnos učencev do učiteljev, prihodi v šolo in domov…)

 1. POKAŽI KAJ ZNAŠ (družinski kulturni program)

Vsak član pripravi eno kulturno točko. Ta lahko zajema ples, petje, igranje na inštrument ali branje poljubnega besedila. Nato jo v stilu pokaži kaj znaš predstavi drugim članom.

 1. DRUŽINSKO PRIPOVEDOVANJE ZGODB

Vsak si izmisli poljubno zgodbo. Omejite čas za pripravo na 15 min. Nato pripovedujte drug drugemu. Upoštevajte spoštljivo komunikacijo.

Poročilo o opravljeni dejavnosti pošlji svojemu razredniku po elektronski pošti.


SLOVENŠČINA

Petek, 27. 3. 2020

 1. Ura: Anton Tomaž Linhart: Županova Micka

Za delo potrebuješ berilo in zvezek. Glasno preberi besedilo: Anton Tomaž Linhart: Županova Micka. Odgovori na vprašanja v berilu v rubriki Raziskujmo besedilo. Ob tem naredi tudi izpiske o tem, kako je dramsko besedilo zgrajeno (podatki so prav tako v rubriki Raziskujmo besedilo).

 1. Ura: KOMEDIJA

V največ 8 povedih zapiši obnovo odlomka. Zapiši, kaj je značilno za KOMEDIJO ter kakšen je bil pomen Linharta za razvoj dramatike. Pomagaj si z berilom ali s podatki na spletu.  Izpiši vsaj tri primere humornih prvin (torej tri primere, kjer je besedilo smešno) ter pojasni, zakaj vzbujajo smeh.


MATEMATIKA

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Učna snov:  Dolžina krožnega loka

Krožni lok (l) je del krožnice med dvema točkama. Dolžina krožnega loka je odvisna od polmera krožnice in od velikosti pripadajočega središčnega kota. Središčni kot je kot z vrhom v središču kroga.

Ne pozabi dolžina krožnega loka je enaka obsegu kroga( dolžini krožnice), če je središčni kot 360°. Vsakemu krožnemu loku pripada točno določen središčni kot.

Dodatno razlago o dolžini krožnega loka najdeš na spodnji povezavi, kjer je tudi nekaj rešenih primerov.

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=GJ-er72UWDY&feature=youtu.be

Natančno preberi učno snov na strani 73 in zapiši izpiske o dolžini krožnega loka v zvezek.     Pri reševanju nekaterih nalog si pomagaj s tabelo na strani 74.

Reši naloge na strani 75/2. in na strani 76/3.–7.

Če zmoreš, reši nalogo na strani 77/8. in stran 78/10.

Petek, 27. 3. 2020

Učna snov: OBSEG KROGA

Naloge prepiši in rešuj v zvezek.

 1. Načrtaj krog s premerom 4cm in izračunaj njegov obseg.
 2. Izračunaj obsege krogov z danimi podatki.

Četrtek, 26. 3. 2020

Učna snov: OBSEG KROGA

V prejšnji uri ste merili obseg in premer kroga ter računali njun količnik. Količnik med obsegom kroga in premerom tega kroga je iracionalno število pi. Obseg kroga je približno trikrat večji od premera kroga.


ANGLEŠČINA

Torek, 24. 3. 2020

Asking the way

V zvezek napiši naslov ASKING THE WAY- SPRAŠUJEM ZA POT in s pomočjo vseh prejšnjih rešenih nalog na to temo, ter besedila na strani 46 v učb. in zapisanega besedišča v zvezku,  samostojno zapiši pogovor, v katerem sprašuješ za pot. Predstavljaj si, da te nagovori tujec na parkirišču pred pokopališčem na Vidmu in sprašuje za pot do travnatega igrišča Videm.

A: POZDRAVI IN VPRAŠA ZA POT

B: POVE NAVODILA (SMER) IN LOKACIJO PROSTORA (kje se nahaja)

A: SE ZAHVALI IN POSLOVI

B: POVE, DA NI PROBLEMA IN SE POSLOVI

Za lažjo predstavo si lahko pot tudi malo narišeš.

Utrjevanje

Reši str. 37 v DZ ter priložen učni list (list ni treba printati, lahko rešitve zapisuješ v zvezek)

Učni list je dostopen na https://drive.google.com/file/d/1ia8N5uaN7HtmxMJkduHEogVR5heLMI_Y/view?usp=sharing

Ponedeljek, 23. 3. 2020

Sweet Sue and the bank robbers

Preberi besedilo na strani 46 v učbeniku. Poišči primere v katerih Sweet Sue daje navodila za pot. Bodi pozoren tudi na vprašanja, ki jih postavljata roparja.

Reši nalogo 1 v DZ str. 36.

V zvezek napiši naslov DIRECTIONS- SMERI in nariši nekaj smeri, ki si si jih zapomnil ter napiši zraven še izraz za njih. Pomagaj si z besedilom ali DZ. Uporabiš lahko slovar na zadnjih straneh DZ ali pa slovar na spletu- PONS.

Primer: 

go round the roundabout

 

 

 


GEOGRAFIJA

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Učna snov: Kanada

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 8-86.
 • Zapiši v zvezek povzetek učne snovi (multikulturna družba, odnos do prvotnega prebivalstva, naravni viri Kanade in gospodarska usmerjenost).
 • Reši vaje v delovnem zvezku (1, 2).

Ponedeljek, 23. 3. 2020

Učna snov: Gospodarstvo Severne Amerike

Navodilo za delo: Preberi učno snov v učbeniku, str. 78-80, zapiši kratek povzetek učne snovi v zvezek in reši naloge v delovnem zvezku (1 in 2 naloga).

Učna snov: ZDA

Navodilo za delo: Preberi učno snov v učbeniku, str. 82-84, zapiši kratek povzetek učne snovi v zvezek in reši naloge v delovnem zvezku (1 in 2 naloga).


ZGODOVINA

Torek, 24. 3. 2020

Tema: Leto 1848 in Slovenci

Navodila: Preberi učno snov v učbeniku, str. 102-103, zapiši kratek povzetek učne snovi v zvezek – samo iz 1. poglavja (Med Slovenci se je krepila narodna zavest); značilnosti predmarčne dobe, primerjaj konservativni in liberalno demokratični tabor in opiši pomen škofa Antona Martina Slomška.


BIOLOGIJA

Petek, 27. 3. 2020

Skrb za zdravje – ko napadejo virusi

Za delo na daljavo klikni na besedilo


KEMIJA

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Kovine v vsakdanu

Za delo klikni na to besedilo.

Ponedeljek, 23. 3. 2020

Kovine

Iz učbenika na strani 97 do 99 preberejo informacije o kovinah. V zvezek prepišejo povzetek, ki je na str. 99.

V zvezek zapišejo še odgovore na strani 99.


FIZIKA

Petek, 27. 3. 2020

Na spodnji povezavi si preberi snov Električni naboj in električna sila, poglej animacijo in slike.

https://eucbeniki.sio.si/fizika9/189/index.html

Nato v zvezek napiši naslov Električni naboj in odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek v celih povedih.

 • Kateri delec je nosilec pozitivnega električnega naboja?
 • Kateri delec nosi negativni električni naboj?
 • Kdaj je snov električno nevtralna?
 • Kdaj je snov naelektrena?
 • Nariši en primer naelektrene snovi (pomagaj si z animacijo na spletni strani).
 • Katero fizikalno količino izražamo z enoto As?
 • As zapiši z besedo.
 • Kolikšen je osnovni naboj?

Preberite še učno snov v učbeniku na strani 96.

Zvečer lahko poskusiš sleči pulover v temi in opazuješ, če boš videl iskrice.


TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

TIT 8

Četrtek, 26. 3. 2020

Energetika: motorji

V učbeniku str.: 46. – 48. preberi tekst.

Uredi zapiske v zvezek ali na list. List si boš prilepil v zvezek.

Opravljene naloge pošlji na E-naslov v kakršni koli elektronski obliki tako, da lahko preverim tvoje delo (Word, pdf, slika zvezka, ….).


LIKOVNA UMETNOST

Četrtek, 26. 3. 2020

Kip iz odpadnih materialov

Učenci, iz odpadnih materialov izdelajte kip človeške figure. Materiali, ki ga lahko uporabite: plastenke, pločevinke, zamaški, škatle, vrvice, gumbi, …; skratka odpadni materiali, ki jih najdeš doma. Za lepljenje lahko uporabiš lepilo za vroče lepljenje, različne lepilne trakove.

PAZI NA STABILNOST KIPA! Pri delu so čimbolj inovativni in ustvarjalni. Izdelek fotografirajte!

Za dodatna navodila kliknite na to besedilo


DKE

Četrtek, 26. 3. 2020

 1. Vse delaš v zvezek za DKE.
 2. Napišeš naslov: GLOBALIZACIJA
 3. Pomagaš si z učbenikom str.55 – 58, spletom, znanjem iz prejšnjih let,…
 4. PREBEREŠ in narediš izpiske ali miselni vzorec:
 • Kaj sploh beseda globalizacija pomeni…
 • Na spletu si oglej posnetek TV INFODROM:Kaj je globalizacija
 • Nariši sebe na sredino lista in zapiši od kod so prišle tvoje hlače (pogledaš na listek kje so bile narejene MADE IN:____), prav tako za majico, trenirko, jakna, pižamo, teniske, svoj telefon…)
 • Zraven sebe NARIŠI izdelke, ki jih boš ta dan pojedel, ter dopiši deželo izvora.

Spodaj naredi tabelico in zapiši 3 dobre in 3 negativne strani globalizacije

 1. Ko dokončaš, slikaš izdelek ali ga skeniraš in mi pošlješ na moj mail (vamberger@guest.arnes.si)
 2. Če imaš težave, dileme in jih ne zmoreš rešiti, mi pišeš na mail…
 3. Rok za oddajo je 29.3.2020 do 20.00.

IZBIRNI PREDMETI

FILMSKA VZGOJA

Četrtek, 26. 3. 2020

Snemanje in montaža kratkega videa

Učenci, naredite kratek videoposnetek. Vsebino videa izberejo sami. Videoposnetek lahko tudi računalniško obdelajo v različnih spletnih programih, ki nam jih ponuja splet (VIMEO, …). Posnetek mi pošljite po mailu.

SODOBNA PRIPRAVA HRANE – SPH

Ponedeljek, 23. 3. 2020

Učna snov: Smernice zdrave prehrane

Navodilo za delo: na spletni strani portal Prehrana (inštitut za nutricionistiko) si preberi o smernicah in na list napiši, kaj nas »učijo« smernice oziroma na kaj moramo biti pozorni pri prehranjevanju.

Morda vam bo všeč tudi...