9.E

Torek, 31. 3. 2020

KULTURNI DAN

Delo na daljavo – ja, prav je, da ima učenec vsakodnevno rutino, stik s šolo, z učenjem. Prav je tudi, da mu starši pomagate pri tehničnih zagatah in ga spodbujate pri delu. Ni pa potrebno, da ste ves čas njegov učitelj. Kar otrok zmore narediti sam, naj tudi naredi.

Tudi v tem času je potrebno še bolj krepiti otrokovo odgovornost, samostojnost in mu tako dvigovati samozavest, kaj vse zmore sam. Naj bo čas, ko moramo biti vsi skupaj doma, nova priložnost za družino, pogovore in občutek varnosti.

Te dni ste veliko uporabljali tehnologijo. Da bi se danes morda izognili uporabi tehnologije, vam za današnje aktivnosti predlagamo naslednja sodelovanja z domačimi:

 1. ŠOLSTVO NEKOČ IN DANES

S starši opravi intervju o šolskih časih nekoč. Na list si zapiši vprašanja in odgovore. Zastavi vsaj 10 vprašanj (namig za vprašanja: šolska malica, odmori, potek ur, prve simpatije v šoli, odnosi učiteljev do učencev, odnos učencev do učiteljev, prihodi v šolo in domov…)

 1. POKAŽI KAJ ZNAŠ (družinski kulturni program)

Vsak član pripravi eno kulturno točko. Ta lahko zajema ples, petje, igranje na inštrument ali branje poljubnega besedila. Nato jo v stilu pokaži kaj znaš predstavi drugim članom.

 1. DRUŽINSKO PRIPOVEDOVANJE ZGODB

Vsak si izmisli poljubno zgodbo. Omejite čas za pripravo na 15 min. Nato pripovedujte drug drugemu. Upoštevajte spoštljivo komunikacijo.

Poročilo o opravljeni dejavnosti pošlji svojemu razredniku po elektronski pošti.


SLOVENŠČINA

Petek, 27. 3. 2020

OBNOVA FILMA GAJIN SVET

Zapiši glavne in stranske osebe ter napiši, kakšen se ti zdi odnos med sestrama, kako se njun odnos razvija skozi samo zgodbo.

Preberi obnovo, ki si jo zapisal prejšnjič. Ugotovi, ali si pri pisanju upošteval naslednje kriterije za obnovo: zgradba: uvod, jedro, zaključek; odstavki;

 •                 nepomembne podatke izpustim;
 •                 zapišem naslov besedila in avtorja;
 •                 pazim na pravila (pravopis, slovnica);
 •                 lahko pišem strnjeno ali podrobno;
 •                 ne pišem mnenja;
 •                 dogodke predstavim v časovnem zaporedju;
 •                pišem s svojimi besedami, ne prepisujem, ne uporabljam premega govora;
 •                pišem v 3. osebi in pretekliku;
 •                uporabljam čitljivo in estetsko pisavo.

Četrtek, 26. 3. 2020

OBNOVA FILMA

V zvezek zapiši obnovo filma Gajin svet. Po potrebi ponovno poglej vsaj kakšen odlomek iz filma. Bodi pozoren na slovnično in pravopisno pravilnost zapisanega, ne pozabi na kraj in čas dogajanja in glavne osebe. Zapiši tudi odlomek, ki ti je bil najbolj všeč. Izbiro utemelji.

Torek, 24. 3. 2020

Ogled filma Gajin svet

Od doma boš delal dramatiko. Potrebuješ zvezek (pišeš na strani za književnost), berilo, pisala, dostop do spleta. Za vsako uro napiši naslov ter datum.

Klikni na spodnjo povezavo in si oglej slovenski film. Ob ogledu si zapisuj zaporedje dogodkov (vsaj 20). Za ogled filma sta predvideni dve uri, tako boš ga danes začel gledati, jutri pa z ogledom nadaljeval.

https://www.youtube.com/watch?v=SSJYSmLfmxk


MATEMATIKA

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Učna snov: Mreža piramide

Mrežo piramide sestavljajo:

– večkotnik (osnovna ploskev)

– trikotniki

Poglej zglede, razmisli, kako narišeš mrežo piramide, katere podatke potrebuješ( DZ stran 97 in 98).

V zvezek zapiši naslov MREŽA PIRAMIDE

Zapiši  izpiske o mreži piramide in nariši mrežo pravilne 4-strane piramidePobarvaj osnovno ploskev in plašč( podatke izberi sam).

Izdelaj mrežo svoje piramide. Uporabi risalni list ali tanjši karton.

Za vajo reši 8. nalogo v SDZ na strani 103.

Petek, 27. 3. 2020

Učna snov: Vrste piramid

Piramide poimenujemo podobno kot prizme (kar že znaš), zato si pomagaj s SDZ  na straneh 96,97 in 98.

V zvezek si zapiši naslov Vrste piramid in naredi izpiske, ki naj vsebujejo:

– delitev glede na število osnovnih robov

-delitev  glede na obliko osnovne ploskve

– enakorobe piramide

– pokončna in poševna piramida

Dobro si oglej skice in vsaj dve tudi nariši s svinčnikom.

Za vajo reši naloge v SDZ na strani 101/1. in 2. , stran 102/3. in 4.

Četrtek, 26. 3. 2020

Učna snov: PIRAMIDA

V SDZ (4. del) najdeš poglavje  PIRAMIDA.
Pozorno preberi razlago, si oglej slike in skice (stran 96 in 97).
V zvezek si zapiši naslov PIRAMIDA in zapiši izpiske, ki naj vsebujejo:
–        zapis, kaj je piramida,
–        nariši piramido in opis- osnovni pojmi piramide (pomagaj si s sliko na strani 97).

Pomoč risanja piramide najdeš v DZ na strani 99.

Reši 6. nalogo na strani 102.

Prihodnjo uro matematike (petek) boste spoznali vrste piramid.


ANGLEŠČINA

Petek, 27. 3. 2020

Si že kaj slišal o britanskem kralju Arturju? Si mogoče videl film King Arthur: Legend of the sword, 2017?

Na spodnji povezavi si lahko ogledaš kratek video o tej legendi.

https://www.youtube.com/watch?v=oJf8J4Ug1eQ

Nato pa si učbeniku str. 44 preberi zapis, kako je kralj Arthur končal svoje življenje.

Nato v zvezek reši naloge:

 1. naloga- prepiši besede in jih prevedi
 2. naloga- poveži imena z njihovimi opisi
 3. naloga-Zapiši povedi v pravilen vrstni red

Torek, 24. 3. 2020

 1. ura: At the doctor’s

Poglej si posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=T2wwBbrLL7Y

V zvezek napiši naslov AT THE DOCTOR’S (PRI ZDRAVNIKU) in v zvezek reši nalogo 7.a  iz učb, str. 37 (prepisuj povedi)

Potem pa reši še naloge ( 4, 5, 6-brez poslušanja) v DZ na str. 29

 1. ura: Utrjevanje

Napiši pogovor pri zdravniku (učb.str. 37, n.7.b)v zvezek. Naj bo vsaj 5 vprašanj in 5 odgovorov dolg. Pomagaj si z nalogami, ki si jih reševal v prejšnji uri.


ZGODOVINA

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Tema: Položaj slovenskih manjšin

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 99-100.
 • Zapiši v zvezek povzetek učne snovi (položaj slovenskih manjšin v sosednjih državah, nasilje nad slovenskim prebivalstvom, upor Slovencev zoper nasilje).
 • Odgovori na vprašanja, str.100

Tema: Posledice aprilske vojne v Sloveniji

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 101-102.
 • Zapiši v zvezek povzetek učne snovi (opiši dogajanje ob začetku vojne, vzroki za vojno, razdelitev Slovenije med okupatorje, življenje Slovencev pod okupatorjem, različni odzivi Slovencev na okupacijo).
 • Odgovori na vprašanja, str.102

FIZIKA

Petek, 27. 3. 2020

Na spodnji povezavi si preberi snov Električni naboj in električna sila, poglej animacijo in slike.

https://eucbeniki.sio.si/fizika9/189/index.html

Nato v zvezek napiši naslov Električni naboj in odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek v celih povedih.

 • Kateri delec je nosilec pozitivnega električnega naboja?
 • Kateri delec nosi negativni električni naboj?
 • Kdaj je snov električno nevtralna?
 • Kdaj je snov naelektrena?
 • Nariši en primer naelektrene snovi (pomagaj si z animacijo na spletni strani).
 • Katero fizikalno količino izražamo z enoto As?
 • As zapiši z besedo.
 • Kolikšen je osnovni naboj?

Preberite še učno snov v učbeniku na strani 96.

Zvečer lahko poskusiš sleči pulover v temi in opazuješ, če boš videl iskrice.


KEMIJA

Ponedeljek, 23. 3. 2020

Alkoholi, vpliv na človeški organizem

Učenci s pomočjo spleta ali pogovora s svojimi starši, skrbniki zapišejo v zvezek vpliv alkohola na človeško telo.

Pozorni so predvsem na škodljive učinke. Zapišejo jih 5 do 7.


BIOLOGIJA

Ponedeljek, 30. 3. 2020

Biotska evolucija človeka: hominizacija

Danes bomo ob 10.00 izvedli predavanje v obliki videokonference. Nadaljujemo z biotsko evolucijo človeka.

Za uspešno spremljavo pouka boste potrebovali zvezek za biologijo, pisalo ter dobro voljo😀

Naloga:

 1. V učbeniku od strani 76 do 98 preberi vsebino.
 2. Nadaljuj z zapisom v zvezek (biotska evolucija človeka). Zapiši povzetek snovi (učbenik stran 99-102).

Ponedeljek, 23. 3. 2020

Koronavirus in #OstaniDoma

Klikni na besedilo za delo na daljavo.


LIKOVNA UMETNOST

Četrtek, 26. 3. 2020

Kip iz odpadnih materialov

Učenci, iz odpadnih materialov izdelajte kip človeške figure. Materiali, ki ga lahko uporabite: plastenke, pločevinke, zamaški, škatle, vrvice, gumbi, …; skratka odpadni materiali, ki jih najdeš doma. Za lepljenje lahko uporabiš lepilo za vroče lepljenje, različne lepilne trakove.

PAZI NA STABILNOST KIPA! Pri delu so čimbolj inovativni in ustvarjalni. Izdelek fotografirajte!

Za dodatna navodila kliknite na sem.


ŠPORT


IZBIRNI PREDMETI

SODOBNA PRIPRAVA HRANE – SPH

Ponedeljek, 23. 3. 2020

Učna snov: Smernice zdrave prehrane

Navodilo za delo: na spletni strani portal Prehrana (inštitut za nutricionistiko) si preberi o smernicah in na list napiši, kaj nas »učijo« smernice oziroma na kaj moramo biti pozorni pri prehranjevanju.

IP ŠPORT

Torek, 24. 3. 2020

Naredite trening z lastno težo in osnovnimi udarci kickboxinga (Denis Chorchyp)

Morda vam bo všeč tudi...