9.E

SLOVENŠČINA

Petek, 22. 5. 2020

PONAVLJANJE

Danes boš razmislil o tem, ali si uspešno rešil naloge, zastavljene v tem tednu. Razmislil boš tudi o tem, ali pravočasno rešuješ naloge ter ali so tvoji zapiski estetski, čitljivi ter slovnično ter pravopisno pravilni.  Uredil si boš rešitve nalog iz tega tedna in vse rešitve nalog poslal na moj elektronski naslov kot dokaz o opravljenih nalogah.

 

Četrtek, 21. 5. 2020

PONAVLJANJE

Danes boš ponovil učno snov. Navodila in naloge najdeš na našem kanalu.

 

Sreda, 20. 5. 2020

PONAVLJANJE

Danes boste ponovili pojme iz književnosti. Naloge najdete na našem kanalu v easistentu.


MATEMATIKA

Petek, 22. 5. 2020

Tema: Mešane naloge

Reši naloge v SDZ 5 na strani 19 /12.a in c, stran 20/14., 15. a, stran 27/7. in stran 29/11. in 13.

 

Četrtek, 21. 5. 2020

Tema: Stožec

Danes boš spoznal drugo okroglo telo.

Na spodnji povezavi si oglej o stožcu. V zvezek nariši skico in zapiši obrazce za površino in prostornino stožca.

https://www.youtube.com/watch?v=TWJmPv-1kUA

V SDZ 5 reši naloge na strani15/2., stran 16/4., 6., stran 17/9., stran 18/10. in stran 27/6.

 

Torek, 19. 5. 2020

Učna snov: Valj

Valj je okroglo geometrijsko telo.

Razlago o površini in prostornini si oglej na spodnjih povezavah.

https://www.youtube.com/watch?v=1a24xtm6JbE

https://www.youtube.com/watch?v=r_ruW_VOrw8

V zvezek nariši valj, ga označi in zapiši obrazce za površino in prostornino.

V SDZ 4 reši naloge na strani 55/6., stran 56/7., stran 57/9., stran 58/12. in stran 62/3.


KEMIJA

Sreda, 20. 5. 2020

Dragi devetošolci, ker se naše poučevanje na daljavo počasi zaključuje, si v današnji uri uredite svoje zapiske. Pošljite mi še dokaze svojih aktivnosti, če veste, da ste še kaj izpustili.

Želim vam prijeten dan in prihajajoč vikend.

Vaša učiteljica Darja

 

Ponedeljek, 18.5.2020

Ponovitev osnov kemije

Učenci, še vedno smo pri ponavljanju osnov kemije. Rešujte naloge spletnega kviza. Pomagalo vam bo utrjevati temeljna znanja, ki jih boste potrebovali v izobraževalnem procesu dalje.

Želim si vaših povratnih informacij o uspešnosti.

 

Sreda, 13. 5. 2020

Ponovitev osnov kemije

Učenci, še vedno ste pri reševanju kviznih nalog za ponovitev kemije.

Pričakujem povratno informacijo o uspešnosti reševanja.

Posredujte mi svoje občutke in rezultate uspešnosti.


ŠPORT

Sreda, 20. 5. 2020

Za podrobna navodila klikni TUKAJ!

Torek, 19. 5. 2020

Za podrobna navodila klikni TUKAJ!

Torek, 12. 5. 2020

Za podrobna navodila klikni TUKAJ!

 


ANGLEŠČINA

Petek, 22. 5. 2020

URA UČENJA angleških časov

Naslednji teden je na vrsti USTNO OCENJEVANJE (v šoli).

Navodila za učenje angleških časov:

 • Ne odlašaj z učenjem do zadnje minute. Naredi si načrt, da se več dni učiš glagolske čase.
 • Signalne besedeso zelo pomembne, saj ti omogočijo, da izbereš ustrezen čas. Izdelaj si kartice za vseh sedem časov, kjer si zapišeš na eno stran ime časa, na drugo pa vse signalne besede.
 • Potem pa potrebuješ še sedem kartic, kjer si zapišeš IME glagolskega časa, in na kratko PRAVILOza trdilno, nikalno in vprašalno obliko.
 • Ponavljaj vsaki čas posebej, ko ga veš, pa to nekomu povej (sebi v ogledalu, prijatelju po telefonu, mami ali očetu,…).
 • Seveda ne gre brez utrjevanja nepravilnih glagolov. Pesem ti bo pomagala, da jih boš na zabaven način hitreje znal. Poslušaj večkrat in ponavljaj zraven.

Tukaj je povezava.

https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k

 

Torek, 19. 5. 2020

ENGLISH TENSES REVISION – Ponovitev vseh glagolskih časov (2. uri)

Pred teboj je preglednica šestih osnovnih angleških časov, ki jih že znaš. Ker pa je normalno, da si kaj pozabil, boš tukaj ponovil. Iz tega bo sledilo USTNO OCENJEVANJE, zato se kar potrudi. Pomagaj si z zapiski v zvezku, razlago časov na koncu DZ ali pa z razlago na spletu.

Dopolni torej pravila za čase v tabelah in v zadnji tabeli še sam zapiši povedi v ustrezni obliki. Lahko si gradivo natisneš ali pa narediš zapiske v zvezek.

Tukaj je priložen še učni list- tabele.

Interaktivne vaje- English tenses revision

Tukaj imaš 6 povezav do šestih osnovnih angleških časov. Vaj je zelo veliko, a se ne ustraši! Pomembno je, da pri vsakem času izbereš vsaj eno vajo za TRDILNO, eno za NIKALNO IN eno za VPRAŠALNO obliko. Ko ugotoviš, da ti nek čas dela težave, pa še utrjuj.

Present simple: https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/present_simple_3.html

Present continuous: https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/present_continuous.html

Past simple: https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/past_simple.html

Past continuous: https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/past_continuous.html

Present perfect: https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/present_perfect.html

Will future: https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/will_future.html

Going to future: https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/going_to_future.html

 

Torek, 12. 5. 2020

16.URA- Zoom konferenca

17.ura – Climate change- Podnebne spremembe

Za uvod v 5. enoto poslušaj pesem in si oglej video, ki nas ozavešča o skrbi za naš planet.

https://www.youtube.com/watch?v=3I_PTstznZk

Podnebne spremembe  torej povzročajo vidne posledice v okolju in  Zemlja postaja toplejša. Kaj je največji povzročitelj segrevanja ozračja?

Najprej spoznaj nekaj pogostih izrazov iz tega področja. V zvezek zapiši naslov Climate change.

 1. nalogo/učbenik stran 56 reši tako, da prepišeš in povežeš pomen z ustreznimi besedami. Zraven zapiši še slovenski pomen besed iz drugega stolpca. Pomagaj si s spletnim slovarjem PONS ali slovarjem na koncu DZ.

Nato poslušaj besedilo in reši 2a. nalogo tako, da zapišeš števila od1 do 10 in ob poslušanju zapišeš manjkajoče besede, ki pa jih najdeš v 1. nalogi.

2b- Kaj si torej ugotovil? Kaj je največji povzročitelj podnebnih sprememb?


ZGODOVINA

Četrtek, 21. 5. 2020

Učna tema: Predstavitev seminarskih nalog

 

Četrtek, 14. 5. 2020

Učna tema: Kako smo pili kokto in poslušali kameleone.

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 128-130.
 • Zapiši kratek povzetek učne snovi v zvezek (primerjaj način življenja ljudi v 50.letih in v 70. letih, opiši kulturni vpliv zahoda v modi, glasbi, preživljanju prostega časa, naštej športne uspehe Slovencev).
 • Ponovi učno snov ob vprašanjih v U, str. 130.

 

Petek, 8. 5. 2020

Učna tema: Kako je politika vplivala na razvoj gospodarstva.

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 126-127.
 • Zapiši kratek povzetek učne snovi v zvezek (opiši petletke, opiši razloge za uvedbo samoupravljanja, navedi vzroke za gospodarske reforme v 60. letih in opiši značilnosti teh reform).
 • Ponovi učno snov ob vprašanjih v U, str. 127.

GEOGRAFIJA

Petek, 22. 5. 2020

Učna tema: Poselitev Slovenije.

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 50-52.
 • Zapiši kratek povzetek učne snovi v zvezek (katera območja so najgosteje poseljena in katera najredkeje, naštej tipe naselij v Sloveniji).
 • Reši vaje -5.

 

Ponedeljek, 18.5.2020

 1. 4. ura: GEO 9.e

Tema: Naravno gibanje prebivalstva.

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 41-44.
 • Zapiši v zvezek kratek povzetek učne snovi (kaj je naravni prirastek in od česa je odvisen, zakaj govorimo da se prebivalstvo v Sloveniji stara, kaj razberemo iz starostne piramide).
 • Reši vajo 1., 2., 3., 4.
 1. 5. ura: GEO 9.e

Tema: Sestava prebivalstva.

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 46 – 48.
 • Zapiši v zvezek kratek povzetek učne snovi (kdo živi v Sloveniji, kakšna je izobrazbena in verska sestava prebivalstva, kdo sestavlja aktivno in kdo pasivno prebivalstvo).
 • Reši 1., 2., 3., 4. vajo.

 

Ponedeljek, 11. 5. 2020

 1. 4. ura: GEO 9.e

Tema: Prebivalstvo skozi čas in poselitev Slovenije.

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 36.
 • Zapiši v zvezek kratek povzetek učne snovi (naštej dejavnike, ki vplivajo na rast prebivalstva in različno gostoto naseljenosti, gosta in redka poseljena območja v Sloveniji, vzroki za razpršeno poselitev).
 1. 5. ura: GEO 9.e

Tema: Selitveno gibanje prebivalstva.

 • Preberi učno snov v učbeniku, str. 37 – 40.
 • Zapiši v zvezek kratek povzetek učne snovi (vrste selitev, vzroki za selitve in posledice, ali je Slovenija dežela priseljevanja ali odseljevanja).
 • Reši 2., 3., 4. in 5. vajo.

FIZIKA

Petek, 22. 5. 2020

Električna napetost

Govorili smo že o električnem toku.

Naj vas spomnim, da je to usmerjeno gibanje elektronov.

Kaj pa je električna napetost?

Oglejte si filmčka na povezavi in naredite v zvezek povzetek.

https://www.youtube.com/watch?v=2hhZS10zMIM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=h0WeVG_g-P4

 

Sreda, 20. 5. 2020

Vezave

Povedali smo že kaj sestavlja električni krog in narisali smo tudi njegovo shemo- vezje.

V električno vezje lahko vežemo več porabnikov ali več virov. Najpomembnejši sta zaporedna vezava in vzporedna vezava. Lahko pa je tudi kombinirana.

Danes boš spoznal zaporedno in vzporedno vezavo.

Oglej si vezave na povezavi in naredi zapiske v zvezek.

V zvezek reši še 1. in 2. nalogo iz učbenika na strani 130. Pri prvi nalogi moraš narisati sheme – vezja.

Svoje delo fotografiraj in mi pošlji.

https://drive.google.com/file/d/1mizbUTxv7eF5EYgmqfR7Ljx0zAuHk-Z4/view?usp=sharing

 

Sreda, 13. 5. 2020

Učinki električnega toka

Najprej si na spodnji povezavi poglejte, kako bi morali narisati vezja prejšnjo uro. Dopolnite jih, ker vas večina ni dobro narisala, predvsem vezje z varovalko.

https://drive.google.com/file/d/1YXVFuMrjKHvCMjkfj6TwX5m5-0eazu07/view?usp=sharing

Električni tok je pomembna pridobitev. Kaj vse izkoriščamo pri uporabi, si preberite v učbeniku na strani 114, 115 in 116. Oglejte si še filmček:

https://www.youtube.com/watch?v=ePK_iQ-NZRE

Na koncu naredi v zvezek zapiske. Ne pozabi zapisati o nevarnostih električnega toka.


BIOLOGIJA

Sreda, 20. 5. 2020

Raziskovalno delo: seminarska naloga

Priprava učencev na ustno predstavitev seminarske naloge.

Ponedeljek, 18. 5. 2020

Raziskovalno delo: seminarska naloga

Priprava učencev na ustno predstavitev seminarske naloge.

 


LIKOVNA UMETNOST

Četrtek, 14. 5. 2020

Učenci, nadaljujete z urejanjem urbanističnega prostora. Spoznali boste zelo zanimiv poklic, poklic urbanista. URBANIST NAČRTUJE NOVE VASI IN MESTA ALI UREJA ŽE OBSTOJEČE. Pomagaj si z e-učbenikom: https://eucbeniki.sio.si/lum9/2430/index.html

Oglej si video na strani 93 in preberi zanimivo snov od 93. do 99. strani. Ko si snov o urbanizmu prebral, rešuj naloge na straneh 100, 101 in 102. Na strani 102 (točka 7) imaš praktično nalogo, ki jo rešiš kar na računalniku, z miško oblikuješ neposeljen otok, načrtuješ ceste, stavbe, drevored…KONČNI IZGLED OTOKA, KI SI GA NAČRTOVAL FOTOGRAFIRAJ S TELEFONOM ALI NAREDI »PRINTSCREAN« IN MI FOTOGRAFIJO POŠLJI NA MOJ MAIL: marko.kuncnik@solavidem.si .

ROK ZA POŠILJANJE FOTOGRAFIJE IZDELKA JE 28. MAJ 2020!

 

Četrtek, 23. 4. 2020

Učenci, tokrat se boste ukvarjali z urejanjem urbanističnega prostora. Spoznali boste zelo zanimiv poklic, poklic urbanista. URBANIST NAČRTUJE NOVE VASI IN MESTA ALI UREJA ŽE OBSTOJEČE. Pomagaj si z e-učbenikom: https://eucbeniki.sio.si/lum9/2430/index.html

Oglej si video na strani 93 in preberi zanimivo snov od 93. do 99. strani. Ko si snov o urbanizmu prebral, rešuj naloge na straneh 100, 101 in 102. Na strani 102 (točka 7) imaš praktično nalogo, ki jo rešiš kar na računalniku, z miško oblikuješ neposeljen otok, načrtuješ ceste, stavbe, drevored…KONČNI IZGLED OTOKA, KI SI GA NAČRTOVAL FOTOGRAFIRAJ S TELEFONOM ALI NAREDI »PRINTSCREAN« IN MI FOTOGRAFIJO POŠLJI NA MOJ MAIL: marko.kuncnik@solavidem.si .

ROK ZA POŠILJANJE FOTOGRAFIJE IZDELKA JE 14. MAJ 2020!

 

Četrtek, 26. 3. 2020

Kip iz odpadnih materialov

Učenci, iz odpadnih materialov izdelajte kip človeške figure. Materiali, ki ga lahko uporabite: plastenke, pločevinke, zamaški, škatle, vrvice, gumbi, …; skratka odpadni materiali, ki jih najdeš doma. Za lepljenje lahko uporabiš lepilo za vroče lepljenje, različne lepilne trakove.

PAZI NA STABILNOST KIPA! Pri delu so čimbolj inovativni in ustvarjalni. Izdelek fotografirajte!

Za dodatna navodila kliknite na sem.


GLASBENA UMETNOST

Četrtek, 21. 5. 2020

Za podrobnejša navodila klikni TUKAJ!

 

Četrtek, 7. 5. 2020

Za podrobnejša navodila klikni TUKAJ!

 

Četrtek, 16. 4. 2020

Naslov v zvezek: GLASBENE OBLIKE V KLASIČNI GLASBI

 1. Poglej in poslušaj oddajo:

https://4d.rtvslo.si/arhiv/muzikajeto/69847323

 1. Imenuj glasbeno zasedbo, ki je predstavljena.
 2. Naštej glasbila, ki sestavljajo to zasedbo.
 3. Ime zasedbe je tudi ime glasbene oblike v klasični glasbi. Kateri od treh dunajskih klasikov je napisal največ skladb v tej obliki in velja za očeta te glasbene oblike?
 4. Dobro poslušaj pogovor in odgovori kdaj in če se je prenehala pisati klasična glasba?

Pojdi iz hiše, oz. v naravo, bodi 3 minute popolnoma tiho in pozorno poslušaj, ter zapiši vse kar slišiš.

Dragi učenec,

pred tabo je velik izziv. Enega od družinskih članov (mama, oče, brat, sestra,..) nauči igranja na lastna glasbila imenovana “body percussion”.

Na razpolago imaš dva primera:

Oglej si oba primera in izberi enega.

Učenje ritmičnega vzorca poteka počasi, po korakih, po gibih, eden za drugim. Gibe usvajaj sočasno z gledanjem videoposnetka. Ko se zapleteš, začni od začetka. Ponavljaj tako dolgo časa, dokler ne avtomatiziraš gibe. Ko usvojiš vzorec gibanja, ga predstavi enemu od družinskih članov in ga po korakih nauči. Pri učenju svojih bližnjih bodi potrpežljiv in dobre volje.

Uspešen boš, ko boš:

 • sam tekoče izvedel vzorec igranja na lastna glasbila tako kot na izbranem videoposnetku,
 • vzorec igranja pravilno naučil enega od tvojih družinskih članov,
 • svoje doživljanje ob izvajanju naloge zapisal na moj mail.

Svoje doživljanje ob izvajanju “body percussion-a” (kaj ti je bilo všeč, kje si imel težave, kakšni so bili odzivi tvojega družinskega člana)  pošlji na moj mail: dejan.stuhec@solavidem.si , skupaj z 1. nalogo in sicer do 23.4. 2020.

Veliko užitkov ob reševanju naloge želim,

Vaš učitelj Dejan


IZBIRNI PREDMETI

 

FILMSKA VZGOJA

Četrtek, 23.4.2020

Učenci, tokrat si izberite film po lastni izbiri. Film si oglejte in po ogledu napišite analizo filma. Tako, kot smo to že počeli v šoli. List za analizo filma je v prilogi! FILM, KI GA BOSTE ANALIZIRALI NE SME VSEBOVATI PRIZOROV NASILJA.

PISNO ANALIZO FILMA MI POŠLJITE NA MOJ EMAIL: marko.kuncnik@solavidem.si .

ROK ZA POŠILJANJE ANALIZE JE 29. APRIL! UČENCI, KI STE MI ŽE POSLALI ANALIZO FILMA, STE NALOGO OPRAVILI.

 

UBE

Sreda, 15. 4. 2020

V excelu pripravi preglednico temperatur  za naslednje 3 dni. Temperaturo izmeri (ali poglej na spletu za svoj kraj) zjutraj, opoldne in zvečer. Meritve izvajaj ob približno istih terminih. V tabeli pripravi formulo za izračun povprečne dnevne temperature in povprečne temperature za zjutraj, opoldne in zvečer za te tri dni.

Te podatke ustrezno grafično prikaži. Dokument shrani z imenom 3temperature in mi ga pošlji na rac@solavidem.si  do torka.

Vsa navodila za naprej dobite na svoj elektronski naslov.

 

RADIO

Torek, 19.5.2020

Tema: NOVINARSKO DELO NA RADIU

Izdelajte Power Point predstavitev z naslovom: »Novinarsko delo na radiu«. Podatke in zanimivosti poiščite s pomočjo spleta. Časa za dokončanje imate 3 šolske ure do torka,  2.6.2020.

Torek, 12.5.2020

Danes dokončajte reportažo o Svetem Avguštinu in jo pošljite na polona.vindis@solavidem.si, da jo ocenim.

Torek, 5.5.2020

Tema: Reportaža

Zaključujte z reportažo o Svetem Avguštinu, ki jo morate dokončati do konca prihodnjega torka (12.5.), ko jo pošljete na polona.vindis@solavidem.si, da jo ocenim.

 

 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE – SPH

Ponedeljek, 18.5.2020

Učenci, nekateri se redno oglašate in mi pošiljate fotografije o tem, kaj ste naredili, drugi bolj poredko ali sploh ne. Ker se šolsko leto približuje h koncu, moramo tudi mi pridobiti oceno.

Vaša naloga bo naslednja:

-napiši jedilnik, ki ste ga imeli kateri koli dan (od zajtrka do večerje),

– s pomočjo smernic zdrave prehrane, ki ste jih morali predelati 30.3., analizirajte jedilnike (so primerni in zakaj tako misliš, ali niso primerni in tudi to utemelji).

Ko končaš, vse fotografiraj, fotografijo pa mi pošlji v kanal SPH. Čas imaš do petka, 22. 5. 2020.

Potrudi se, saj boš s tem pridobil oceno za drugo ocenjevalno obdobje.

Ponedeljek, 4.5.2020

Učenci, pri pouku smo pripravili že precej jedi. Bili ste delovni in odgovorni, zato vem, da vas tudi mamice z veseljem »spustijo v kuhinjo«. Ker pa je trenutno gibanje omejeno in je najbolj varno biti doma, boste pripravili nekaj, da vam ne bo potrebno v trgovino. Spekli boste domači kruh. Poiščite recept (pri babici, mamici, na spletu ali kjerkoli), pripravite posodo in sestavine ter se lotite dela. A ne pozabite, za peko kruha morate imeti nekoliko več časa, saj mora vzhajati, pa še peče se precej dolgo, skoraj eno uro (odvisno od pečice in količine moke).

Ko bo kruh pečen, ga fotografirajte, fotografijo pa mi pošljite v pregled (lahko v kanalu SPH).

Želim vam veliko veselja in uspeha pri delu.

Pa prijetne praznike in počitnice.

učiteljica Dragica

Ponedeljek, 20.4.2020

Na spletni strani Kuham rad ali kateri drugi (lahko tudi v domačem zvezku z recepti) poišči recept za preprosto sladico ali kakšno drugo jed ter jo pripravi. S telefonom fotografiraj recept ter tvoj »kuharski podvig« ter mi pošlji v pregled v kanalu SPH. Sladico lahko pripraviš že za nedeljo. Želim ti veliko kuharskih užitkov in dober tek.

 

ŠPORT

TOREK, 2. 6. 2020

Nov teden, nov izziv!

Pred vami je še zadnji izziv “od doma”. Naslednji torek se ponovno vidimo 🙂

Kako vam je šel plank?

Tokrat boste preizkušali vašo tekaško pripravljenost. Zanima me, ali lahko do nedelje 7.6.2020 “pretečete” 60 minut? Seveda to ne pomeni, ali ste sposobni preteči 60 minut na enkrat! Naredite si načrt, kako se boste naloge lotili. Predlagam vam, da vsak dan tečete vsaj 10 minut. Tako da se bo seštevek vaših tekov (opravljenih minut) do konca tedna približal zastavljenemu cilju.

Vse kar potrebujete so športna oblačila in športni copati. In veliko dobre volje 🙂

Tisti, ki boste uspešno opravili nalogo, mi v nedeljo (7.6.2020) pošljite sporočilo (IZZIV OPRAVLJEN) na moj mail benjamin.lipnik@sola-zetale.si

Veselo na delo!

Torek, 26. 5. 2020

Nov teden, nov izziv!

Za vas sem pripravil športni izziv.

Kako so vam šli trebušnjaki??

Zanima me, ali lahko v 1 tednu opravite 7 minut planka (deske)? Pravilno izvedbo poznate, ker smo jih pri urah športa pogosto izvajali. Seveda izziv 7 minut ne pomeni, da izvedete 7 minut planka na enkrat! Naredite si načrt, kako se boste naloge lotili. Predlagam vam, da vsak dan naredite 1 minuto planka, tako da se bo seštevek ponovitev (opravljenih minut) do konca tedna približal cilju.

Tisti, ki boste uspešno opravili nalogo, mi v nedeljo (31.5.2020) pošljite sporočilo (IZZIV OPRAVLJEN) na moj mail benjamin.lipnik@sola-zetale.si

Čestitam vsem, ki ste uspešno opravili prejšnji izziv 🙂

Učitelj Benjamin

 

Torek, 19.5.2020

Nov teden, nov izziv!

Za vas sem pripravil športni izziv.

Kako so vam šle sklece??

Zanima me, ali lahko v 1 tednu opravite 300 trebušnjakov? Pravilno izvedbo poznate, ker smo jih pri urah športa pogosto izvajali. Naredite si načrt, kako se boste naloge lotili. Predlagam vam, da vsak dan naredite nekaj trebušnjakov, tako da se bo seštevek vaših trebušnjakov do konca tedna približal cilju.

Tisti, ki boste uspešno opravili nalogo, mi v nedeljo (24.5.2020)  pošljite sporočilo (IZZIV OPRAVLJEN) na moj mail benjamin.lipnik@sola-zetale.si

Čestitam vsem, ki ste uspešno opravili zadnji izziv J

Lep športni pozdrav!

 

Torek, 12.5.2020

Nov teden, nov izziv!

Za vas sem pripravil športni izziv.

Zanima me, ali lahko v 1 tednu opravite 350 sklec? Naredite si načrt, kako se boste naloge lotili. Predlagam vam, da vsak dan naredite nekaj sklec, tako da se bo seštevek vaših sklec do konca tedna približal cilju.

Tisti, ki boste uspešno opravili nalogo, mi v nedeljo (17.5.2020)  pošljite sporočilo (IZZIV OPRAVLJEN) na moj mail benjamin.lipnik@sola-zetale.si

Lep športni pozdrav!

 

 

 

Morda vam bo všeč tudi...