Podružnična šola Leskovec

Učbeniški sklad

Obvestilo o potrebščinah si lahko ogledate na tej povezavi. Naročilnico pa lahko snamete na tej povezavi.