ŠOLSKA PREHRANA V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

Spoštovani starši

ŠOLSKA PREHRANA V ŠOLSKEM LETU 2015/2016

V tem šolskem letu bo pridobitev subvencije za šolsko kosilo ostala enaka do 31. 12. 2015. Od 1. 1. 2016 pa bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji, in sicer v naslednji višini:

  • Nad 18% do 30% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 70% cene kosila,
  • Nad 30% do 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40% cene kosila.

Za subvencijo malice ostaja povprečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, nespremenjen, torej 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

 

Šolska svetovalna služba

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost