Dogodki prvega šolskega dne

Za nekatere je vstop v šolo velika prelomnica v življenju, saj pouk nam mladim radovednežem razkrije poti do znanja«.

S temi besedami je Andrej Brusar iz 8. e nagovoril vse prisotne na kulturni prireditvi, ki je bila namenjena prvemu šolskemu dnevu na Osnovni šoli Videm – Podružnici Leskovec. Slavnostni dogodek se je začel s šolsko himno, ki jo je zapela Lara Frelih iz 9. e. Nato so  nastopajoči učenci nagovorili prvošolčke s spodaj zapisanimi besedami:

»Dobrodošli, prvošolčki, zelo smo veseli vašega prihoda in radi vas imamo. Želimo vam prijetno počutje na naši šoli«.

Na naši šoli imamo zelo veliko igralcev, ki so v obliki igre prikazali, kaj si želijo na naši šoli, da  ne bi bil pouk preveč dolgočasen, suhoparen … In zaradi tega so si  Amadeja Potočnik iz 9. e,  Andrej Brusar, Nina Drevenšek, Sara Mandelj, Nika Pernek in Aleš Šmigoc iz 8. e ter Anja Kozel iz 7. e  zastavili nov cilj, in sicer prenovo šolskega sistema na naši šoli.

V jutranje varstvo vozačev, ki traja od 6.45 do 7.55, so vpeljali tri nove predmete, in sicer aktualnosti, nego telesa in radovednosti. Njihova učiteljica je bila gospa učiteljica Amadeja, ja, to je tista nova učiteljica z lepimi dolgimi lasmi. Da ne bi bilo v bodoče napak, ko se bodo prvošolčki  podali v širni svet in predstavljali našo šolo, je Nina pri aktualnostih »spoštovano občinstvo« in predvsem prvošolčke seznanila, da se imenuje naša šola Osnovna šola Videm – Podružnica Leskovec, da je ravnatelj mag. Robert Murko in vodja Podružnice Leskovec Marija Srdinšek.

Pri negi telesa sta si Nina in Aleš urejala telo, predvsem obraz in frizuro in svoje telo oplemenitila s prijetnimi dišavami  in to  v preurejenih garderobah  z ogledali in veliko svetlobe. Prej so to delali na stranišču z neprijetnimi vonjavami.

Nekateri učenci naše šole so zjutraj pred rednim poukom že zelo aktivni, ustvarjalni in tudi radovedni. Zaradi tega so vpeljali tretji novi predmet radovednost, ki je v tesni povezavi z gospodom Googlom, teto Wikipedijo, z Youtubom, z računalniki, z internetom, z računalniškimi tablicami, s šolskim jedilnikom, z urnikom iz easistenta, z elektronsko pošto, s programom – koliko % sta si všeč … Sestavili so si novi jedilnik, ki so ga s pomočjo e pošte odposlali v kuhinjo. Aleš je »spoštovano občinstvo« seznanil, da internet ne potuje po bregačah do Avguština, ker ni pregledal e-pošte na gmailu, ki je bila poslana za pouk naravoslovja in matematike. V bodoče pa jo bo pregledoval v šolski galeriji na novem računalniku za pouk radovednosti. Andrej nas je seznanil, da informacije potujejo vseposod in da so verjetno že prišle do njegove mame, ki se ukvarja z mladimi pujsi v »štali«. S pomočjo tete Wikipedije  so nam predstavili Florido in Ameriko.  Pri matematiki so računali s pomočjo računalniških tablic in ugotovili, da so hitrejši pri delu, kot je govorila učiteljica Amadeja.

Nastopajoči učenci so v igri prikazali, da se v šoli dela vse preko interneta, da zelo veliko berejo, ko  uporabljajo informacijsko tehnologijo in so zaradi tega zelo napredna generacija, saj prehitevajo ostale osnovne šole za celo stoletje in so že v 22. stoletju, da imajo zelo gibčne prste, zelo aktivne možgane, ki nenehno »delajo«. Kljub uporabi te informacijske tehnologije so fit, zdravi, zabavni, veseli, privlačni, živahni,  gibčni, vseposod jih je polno …  Gospa učiteljica Amadeja jih je seznanila, da so te predloge poslali na Sončni zavod, nekaj so jih upoštevali, nekaj pa še jih bodo, mogoče naslednje leto. Na koncu je »spoštovano občinstvo« seznanila, da so se končale njihove zanimive ure, ure zabave in da ponovno upoštevajo Pravila obnašanja in ravnanja Osnovne šole Videm  – Podružnice Leskovec. Za ta del prireditve smo poskrbeli učiteljica Aninia Kodrič, učitelj Davorin Horvat in hišnik Janko Merc.

V drugem delu slavnostne prireditve so nastopajoči učenci predstavili uganke, pesmice, verze v zvezi s šolo z mentorico učiteljico Dušanko Škamlec. S pomočjo harmonike Janeza Šmigoca iz 6. e pa smo slišali zelo lepe melodije.

V zadnjem delu slavnostne prireditve nas je nagovorila vodja Podružnice Leskovec, gospa Marija Srdinšek. Seznanila nas je tudi z razredništvi posameznih razredov. Že iz napisa na sceni je bilo razvidno, da je v 1. e razredu 8 učencev. Dobili so rumene majice z logotipom šole, rumene »šilt« kape in odsevne rumene trakove.

Tudi scena nam je »povedala« nekaj, sicer obnašanje, ki nam pomaga graditi odnose, to pa so »SPOŠTOVANJE, ZAUPANJE, DOGOVARJANJE, SPREJEMANJE, POSLUŠANJE, SPODBUJANJE, PODPIRANJE« (Kern, 2015, str. 10).  Ana Nuša Kern iz Osnovne šole Preserje pri Radomljah navaja, da  nekateri učenci teh besed ne  razumejo, ampak v toku izobraževanja do 9. razreda jih bodo prav gotovo spoznali in razumeli ter uporabljali v šoli in v vsakdanjem življenju

Na koncu bi še dodala »UČENCI, IMEJTE SE RADI IN SE SPOŠTUJTE!«

 

                                                                                                        Knjižničarka, Aninia Kodrič

Literatura:

Kern, A. N. Šola je lahko drugačna. Učiteljev glas. 2015, letnik ll, številka 2, stran10.

Fotografije sta posneli Frelih in Notesberg.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost