Označeno: zaključne ekskurzije

ZAKLJUČNE EKSKURZIJE – sreda, 24. 5. 2023

V sredo, 24. 3. 2023, imajo učenci zaključne ekskurzije. Ure odhodov in prihodov ter relacije za posamezen razred so objavljene v spodnji preglednici. Jutranje varstvo bo od 6.20 do 7.20. Podaljšano bivanje, malica in...

Dostopnost