Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja je za učenke in učence 6. in 9. razreda OŠ obvezno.

DATUM PREDMET RAZRED RAZRED
Torek, 7. 5. 2024 slovenščina 6. razred 9. razred
Četrtek, 9. 5. 2024 matematika 6. razred 9. razred
Ponedeljek, 13. 5. 2024 angleščina 6. razred ~
Ponedeljek, 13. 5. 2024 angleščina ~ 9. razred

Šola seznani z dosežki na nacionalnem preverjanju znanja:

  • 3. 6. 2024 učence 9. razreda,
  • 7. 6. 2024 pa učence 6. razreda.

Obvestila o dosežkih pri NPZ šola razdeli:

  • učencem 9. razreda 14. 6. 2024,
  • učencem 6. razreda pa 24. 6. 2024.

 

Za več informacij lahko dostopate preko povezave:
https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/

Dostopnost