Učbeniški sklad

UČBENIŠKI SKLAD

Šolsko leto 2024/2025

DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE, ki so jih učitelji naše šole izbrali za šolsko leto 2024/2025.

Kompleti delovnih zvezkov so za starše učencev od 1. do 3. razreda brezplačni in jih nabavi šola, plača pa Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Učenci 1. VIO jih prejmejo v šoli 1. septembra.

Za ostale učence (od 4. do 9. r.) je treba najkasneje do 1. septembra nabaviti tako delovne zvezke kot potrebščine.

Potrebščine za svojega otroka kupite pri poljubno izbranem ponudniku najkasneje do 1. septembra. Na naslednjih povezavah so objavljeni ponudniki delovnih zvezkov in potrebščin, ki so nam posredovali željo po objavi na naši spletni strani: PONUDNIK 1, PONUDNIK 2, PONUDNIK 3, PONUDNIK 4.


UČBENIKI

OŠ Videm s POŠ Sela in POŠ Leskovec omogoča vsem učencem, da si iz učbeniškega sklada BREZPLAČNO izposodijo učbeniški komplet za posamezni razred (Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov z dne 27. 2. 2020, št. 007-57/2019).

Seznam učbeniških kompletov za vse razrede si lahko ogledate na tej povezavi:
SEZNAM UČBENIKOV 2024/2025.

Ob prejemu je treba vse neovite učbenike zaščititi z ovitkom in se podpisati v poseben obrazec, odtisnjen na prvih straneh v posameznem učbeniku. Po 12. členu Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov mora učenec plačati odškodnino, če vrne poškodovan ali uničen učbenik oziroma učbenika ne vrne. Višina odškodnine se določi na podlagi nabavne cene in starosti učbenika, ki je bil izposojen.

Učenci učbeniške komplete prejmejo v prvem tednu septembra za novo šolsko leto, vrnejo pa jih junija.

V primeru, da si učenec učbeniškega kompleta ali posameznih učbenikov ne želi izposoditi, izpolnite obrazec o odstopitvi od izposoje (obrazec si natisnite in ga izpolnjenega oddate razredniku ali upravljavki US).
Učbeniki se učencu izposodijo v sistemu Cobiss.

Vesna Voglar Pulko, upravljavka učbeniškega sklada
(vesna.voglar@solavidem.si)

Dostopnost