Šola

OSNOVNA ŠOLA VIDEM
Videm pri Ptuju 47
2284 Videm pri Ptuju
tel.: 02-761-94-10
fax.: 02-761-94-11

Ravnatelj: mag. Robert Murko

PODRUŽNIČNA OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC

Zgornji Leskovec 10

2285 Zgornji Leskovec

Vodja podružnice: ga. Marija Serdinšek

Elektronska pošta

Katalog informacij javnega značaja

Letni delovni načrt 2021/2022

Pravila šolskega reda

Vzgojni načrt 2021/2022

Načrt šolskih poti

Obvestilo za starše 2021/2022

Pravila obnašanja na šolskem avtobusu

Akt o ustanovitvi

Poslovnik o delu Sveta zavoda Osnovne šole Videm

Dostopnost