Nacionalno preverjanje znanja

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – INFORMACIJE ZA UČENCE IN STARŠE NPZ 2016/17

Dostopate lahko preko povezave:

http://www.ric.si/mma/2016%20informacije%20slo%2017-novi/2016083122114036/

 

za učence 6. in 9. razred v šolskem letu 2015/ 2016

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je za učence 6. in 9. razreda osnovne šole obvezno. NPZ opravljajo v enem roku, in sicer:

KOLEDAR NPZ:

DATUM NALOGA ČAS
4. 5. 2016 NPZ – MAT 8.30 – 9.30
6. 5. 2016 NPZ – SLJ 8.30 – 9.30
10. 5. 2016 NPZ – TJA (6.r.) in FIZ (9.r.) 8.30 – 9.30

2.6. – 4. 6. 2016

9. razred

Seznanitev učencev in staršev z dosežki učencev pri NPZ-ju in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse

*v času pouka –

Od 14. -15. ure

9.6. – 11. 6. 2016

6. razred

Seznanitev učencev in staršev z dosežki učencev pri NPZ-ju in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse

*v času pouka –

Od 14. -15. ure

Za šolsko leto 2015/16 so na Državnem izpitnem centru pripravili publikacijo »Informacije za učence in starše« v elektronski obliki. Publikacija je objavljena na spletnih straneh Rica (http://www.ric.si). Publikacija je namenjena učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem.