Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanja znanja (NPZ) v šolskem letu 2020/2021

Nacionalno preverjanje znanja je za učenke in učence 6. in 9. razreda OŠ obvezno.

DatumPredmetRazredRazred
4. 5. 2021slovenščina6. razred9. razred
6. 5. 2021matematika6. razred9. razred
10. 5. 2020angleščina6. razred~
10. 5. 2020zgodovina~9. razred

Šola seznani z dosežki na nacionalnem preverjanju znanja 1. 6. 2021 učence 9. razreda, 7. 6. 2021 pa učence 6. razreda. Obvestila o dosežkih pri NPZ šola razdeli učencem 9. razreda 15. 6. 2021, učencem 6. razreda pa 24. 6. 2021.

Za več informacij lahko dostopate preko povezave:

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

NPZ 2021 – informacije za starše in učence

Dostopnost