Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanja znanja (NPZ) v šolskem letu 2018/2019

Dostopate lahko preko povezave:

https://www.ric.si/mma/info%202018%20Slovenska/2018082810452356/

Nacionalno preverjanje znanja je za učenke in učence 6. in 9. razreda OŠ obvezno.

Roki za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja (NPZ)

 

Datum Predmet Razred Razred
7. 5. 2019 slovenščina 6. razred 9. razred
9. 5. 2019 matematika 6. razred 9. razred
13. 5. 2019 angleščina 6. razred ~
 13. 5. 2019 državljanska in domovinska kultura in etika ~ 9. razred

 

Šola seznani z dosežki na nacionalnem preverjanju znanja 3. 6. 2019 učence 9. razreda, 6. 6. 2019 učence 6. razreda. Obvestila o dosežkih pri NPZ šola razdeli učencem 9. razreda 14. 6. 2019, učencem 6. razreda 24. 6. 2019.