Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja je za učenke in učence 6. in 9. razreda OŠ obvezno.

DATUM PREDMET RAZRED RAZRED
4. 5. 2023 slovenščina 6. razred 9. razred
8. 5. 2023 matematika 6. razred 9. razred
10. 5. 2023 angleščina 6. razred ~
10. 5. 2023 glasbena umetnost ~ 9. razred

Šola seznani z dosežki na nacionalnem preverjanju znanja 31. 5. 2023 učence 9. razreda, 7. 6. 2023 pa učence 6. razreda.

Obvestila o dosežkih pri NPZ šola razdeli učencem 9. razreda 15. 6. 2023, učencem 6. razreda pa 23. 6. 2023.

Za več informacij lahko dostopate preko povezave

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

Informacije za učence in starše 2022-2023:

https://www.ric.si/mma/Info%2021_SLO.pdf/2021082809033168/

Dostopnost