Strokovni aktivi

PREDMETNI STROKOVNI AKTIVI

Sestavljajo jih učitelji po predmetnih področjih.

 

SLOVENŠČINA

Vodja: Vesna Voglar Pulko

Člani: Marija Božičko, Damjana Hliš, Mateja Krajnc, Dragica Majhen, Iztok Roškar, Ksenija Širovnik, Danica Tili, Olga Zelenik

 

MATEMATIKA in FIZIKA

Vodja: Klementina Orešek

Članice: Alenka Pernat, Helena Šegula, Marija Šmigoc, Zdenka Žvajkar

 

TUJI JEZIKI

Vodja: Stanka Veršič

Člani: Petra Fošnarič, Aleksandra Kukovič, Iztok Roškar, Karmen Volgemut

 

DRUŽBOSLOVJE (ZGO, GEO, SPO, DDE)

Vodja: Lidija Kosar

Člani: Darja Ostroško, Marija Srdinšek, Polonca Vindiš (nadomešča Matjaž Klasinc), Stanka Vogrinec, Manja Vinko, Damjana Hliš, Aleksandra Kukovič, Aninia Kodrič

 

NARAVOSLOVJE, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA (BIO, KEM, NAR, SPO, TIT)

Vodja: Davorin Horvat

Člani: Petra Hadler, Darja Koritnik, Maja Belčič Kralj, Dragica Majhen, Marjana Notersberg, Ksenija Širovnik, Nataša Varnica, Mirjana Žlahtič

 

UMETNOST

Vodja: Marko Kunčnik

Člani: Janja Gjurasek, Biserka Selak, Marija Šosterič, Dejan Štuhec, Anica Topolovec

 

ŠPORT

Vodja: Gorazd Černila

Člani: Claudia Beguš Mihelič, Marjana Notersberg, Beno Repič, Jože Šoštar, Anica Topolovec, Olga Zelenik

 

SVETOVALNA SLUŽBA IN DODATNA STROKOVNA POMOČ

Vodja: Maja Lenart

Člani: Frančiška Novak, Ksenija Samojlenko, Tamara Vamberger

 

PODALJŠANO BIVANJE:

Vodja: Mirjana Žlahtič

Člani: Darja Ostroško, Marija Šosterič, Gorazd Černila, Marko Kunčnik, Dragica Majhen, Iztok Roškar, Jana Gjurasek, Ksenija Širovnik, Davorin Horvat, Janja Medvešek, Alenka Pernat, Maja Belčič Kralj

 

Predmetni strokovni aktivi se bodo sestajali po potrebi.