Svet staršev

Člani sveta staršev iz OŠ Leskovec za šolsko leto 2022/2023:

ODDELEK  IME IN PRIIMEK STARŠA
1. e Andreja Šmigoc
2. e Marjana Emeršič
3./4. e Mateja Vidovič
5. e Tatjana Šulek
6. e Zdravko Bračič
7. e Damjana Cebe
8.,9. e Gorazd Šulek

Predsednica sveta staršev šole Leskovec je Damjana Cebe.

Dostopnost