OPB

Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. V okviru podaljšanega bivanja učitelji skrbijo za sproščen način preživljanja prostega časa, prehranjevanje, razvijanje sposobnosti, spretnosti in zadovoljevanje interesov v okviru skupin interesnih dejavnosti ter samostojno učenje in pisanje domačih nalog.

Glavni cilj OPB je organizacija kakovostnega preživljanja časa, ki ni namenjena zgolj reševanju domačih nalog, zato svetujemo staršem, da vsak dan z otrokom pregledajo domače naloge.

DEJAVNOSTI PODALJŠANEGA BIVANJA

SPROSTITVENA DEJAVNOST

 je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev. 

Učenci se:

 • pogovorijo o svojem delovnem dnevu,
 • se vključijo v interesne dejavnosti,
 • igrajo se različne sprostitvene, družabne in gibalne igre v šoli ali na igrišču,
 • sprostijo se ob dihalnih vajah, zanimivih vajah koncentracije,
 • obiščejo šolsko knjižnico,
 • poslušajo pravljice,
 • rišejo, barvajo, berejo po lastni izbiri in željah.

PREHRANA

Učenci v OPB imajo možnost kosila ali druge malice. Navajajo se na bonton pri mizi in razvijajo spoštljiv odnos do hrane.

SAMOSTOJNO UČENJE

je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti.

Učence navajamo na:

 • samostojno učenje in pisanje domačih nalog,
 • načrtovanje svojega dela,
 • pozorno poslušanje in upoštevanje navodil,
 • sodelovanje in delo v parih, skupinah,
 • samostojno skrb zase,
 • skrb za šolske potrebščine,
 • skrb za urejeno učilnico, šolo, okolico šole,
 • povezovanje, utrjevanje in poglabljanje pri pouku pridobljenega znanja.

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

 je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu, sprostitvi, počitku in v kateri učenci nimajo učnih obveznosti. 

V tem času učenci:

 • urijo svoje ročne spretnosti tako, da izdelujejo zanimive izdelke v različnih tehnikah iz različnih materialov,
 • pojejo in plešejo,
 • rešujejo zanimive naloge, povezane z učno snovjo,
 • poslušajo raznoliko glasbo,
 • dramatizirajo besedila,
 • telovadijo in se igrajo razne gibalne igre,
 • pripravijo material ali pripomočke za delo,
 • opazujejo in raziskujejo, berejo, pišejo, rišejo, sestavljajo, …
Dostopnost