S Klopotkom na pot

S Klopotkom na pot je projekt, ki učence od 3. do 9. razreda spodbuja, da v šolo prihajajo na trajnosten način (peš, s kolesom, z javnimi prevoznimi sredstvi …). Glavni cilj projekta je spremeniti potovalne navade učencev v šolo ter posledično zmanjšati motorni promet v okolici šole. Učence želimo spodbuditi, da začnejo razmišljati o prometu na drugačen način; predvsem o tem, kako lahko različne vsakodnevne krajše poti opravimo peš, s kolesom, rolerji, skirojem, … Če je razdalja prevelika, pa z avtobusom oziroma s skupinskim prevozom več oseb z enim avtomobilom… torej na trajnostni način. Izmed naštetih želimo spodbujati predvsem pešačenje. Ti načini potovanja omogočajo, da je pot v šolo okolju prijazna, zdrava in varna. Želimo, da se učenci zavedajo, kako pomemben je zdrav način življenja, in da k temu spodbudijo tudi svoje starše. Aktivnost bo potekala 2 tedna v mesecu aprilu. V tednu pred aktivnostjo bomo preko ankete ugotovili potovalne navade učencev. Skupaj bomo določili cilj, ki ga želimo doseči v času trajanja aktivnosti. Učenci, ki bodo prišli v šolo na trajnostni način, bodo na razrednem plakatu dobili štampiljko Klopotka. Če bo oddelek dosegel cilj, si bo lahko svojo razredno nalepko Klopotka prilepil na veliki šolski transparent, ki bo postavljen na šolskem hodniku. Na šolskem transparentu bo prikazano stanje trajnostnih načinov pred aktivnostjo, napredek med aktivnostjo in cilj. Mesec dni po aktivnosti bomo ponovno zbrali in analizirali rezultate z namenom, da ugotovimo učinek aktivnosti. Skozi celo šolsko leto bomo učence spodbujali k prihodu na trajnostni način, vnašali vsebine v pouk na to temo in izvajali dodatne dejavnosti na temo varne mobilnosti.

Mateja Gabrovec, koordinatorka projekta

Dostopnost